המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מחיר אי ההחלטה של טראמפ בעניין איראן: השלמה עם התגרענותה והתפשטותה האזורית
23/10/2017

 

"האסטרטגיה החדשה" של טראמפ כלפי איראן: מחירה של אי החלטה – השלמה עם איראן גרעינית ועם התפשטותה האזורית – שתוצאתה הסלמה בפעילותה העוינת פוליטית וצבאית נגד ארה"ב וישראל

 

מאת: א. סביון וי. כרמון

 

·     מפקד משה"מ, עלי ג'עפרי: "איראן נושאת את דגל מימוש הבטחות האל. איראן עברה מפנה היסטורי וכעת מתחיל עידן חדש בהתפתחויות העולמיות ... זה התחיל על ידי כפיית תבוסות כבדות על מחנה משטר 'היהירות הגדולה' – אמריקה. ראינו את סימני התבוסה בנאומו של נשיא אמריקה אשר היה מבוהל, חסר אונים וקולו רעד... הוא הבין שעוצמת המהפכה הולכת ומתפשטת ולא ניתן לשלוט על מרחב חדירתה בשטח, דבר אשר מדרדר את עוצמתה של אמריקה ומייצב את הסדר החדש של [משטר] המהפכה האסלאמית [של איראן], לכן הוא כבר לא יכול להחביא את השפלתו ... אנו נמצאים בתחילת השלב המשלים את המהפכה האסלאמית                                                                                                " ...                תסנים (איראן), 19.10.2017

 

הקדמה

אין ספק בגישתו הבסיסית של הנשיא טראמפ כלפי משטר המהפכה האסלאמית של איראן וכלפי הסכם הגרעין. ואולם, נאום ה-13.10.17 שבו התווה אסטרטגיה חדשה לכאורה, כלפי איראן העניק אישור פומבי מחודש, והפעם מפי הנשיא עצמו, למדיניות המיושמת בשטח מאז עלה לשלטון, שמאפייניה הם: חוסר היכולת להתמודד עם האיום האיראני ועם תומכי ההסכם עם איראן, בממשלו, בארה"ב ובאירופה (וכמובן גם עם רוסיה ועם סין);ההימנעות מקבלת החלטות בתחום סמכותו כנשיא והעברתן לגורמים אחרים כגון הקונגרס, בעלי הברית וסבא"א. הנאום מבטא בתמצית את הפער הניכר הקיים מאז נבחר בין רטוריקה נלהבת נגד איראן גרעינית ונגד התפשטותה בשטח לבין מעשי ממשלו המנוגדים לרטוריקה זו.

 

על פער זה בהתבטאויותיו של טראמפ המנוגדות למדיניותו בפועל כלפי איראן עמדנו במאמרים אחדים שפרסמנו בחודשים האחרונים– ראו מסמכי ממרי.[1]

 

נאום טראמפ – ניתוח והשלכות

נאום הנשיא טראמפ מן ה-13.10, שהוגדר על ידו כ"אסטרטגיה חדשה"[2] מבליט את המאפיין החוזר של הנהגתו. ההכרעות האמתיות כמו "הבאת ההסכם לקיצו" נדחות לעתיד, זאת תוך ויתור (זמני) על סמכותו הבלעדית להכריע בשאלת ההסכם ובמקום זאת העברת ההחלטה למסגרת רחבה של שותפים להכרעה זו (הקונגרס ותוך התייעצות עם בעלות הברית). החלטה כמו קביעת משמרות המהפכה באיראן - (משה"מ) כארגון טרור אינה מתקבלת כלל, ובמקום זאת ניתנה הבטחה להטיל סנקציות על משה"מ בלי הבהרה האם הכוונה לסנקציות על הארגון או על אישים בתוכו. מכל מקום משרד האוצר של ארה"ב הודיע שמשה"מ לא הוגדר כארגון טרור.[3]

 

אמנם, הנשיא טראמפ לא אישר כי איראן עומדת בתנאי ההסכם (decertification), אולם, יש להבהיר כי פעולה זו של אי-אישור נוגעת אך ורק להליכי חקיקה פנימיים בארה"ב ואין לה כל השלכה על המשך מחויבותה של ארה"ב להסכם, כפי שהבינו והסבירו גם בכירים איראניים. ואמנם, ה-decertification אינו כרוך בחידוש סנקציות הנוגעות להסכם והנשיא גם לא ביקש מהקונגרס להפעיל מחדש סנקציות על איראן. טראמפ הותיר  את ארה"ב במסגרת ההסכם אשר לפיו היא מחויבת גם עתה להמשיך בהשעיית הסנקציות.


מחיר ההימנעות מהתמודדות עם האיום האיראני וממיצוי סמכויות הנשיא

אין להקל ראש באתגר העצום הניצב בפני הנשיא טראמפ: מולו ניצבים איראן עצמה ובעלות בריתה רוסיה, סין וצפון קוריאה, צוות הביטחון הלאומי שלו עצמו (מזכיר המדינה טילרסון, שר ההגנה מאטיס והיועץ לביטחון לאומי מקמאסטר הסבורים שההסכם משרת את הביטחון הלאומי האמריקאי והמתנגדים לעימות עם איראן מחשש שיידרדר למלחמה), וראשי המדינות האירופאיות השותפות להסכם, שיש להן אינטרס כלכלי בהמשך קיומו. קואליציה זו כוללת גם את הלובי הפרו-איראני בארה"ב וכן חלק ניכר מן התקשורת האמריקאית.

 

כתוצאה מכך, מתקבעת קבלת ה-JCPOA, ומתאשר מחדש מעמדה של איראן כשייכת למועדון הגרעיני. כמו כן ניתנת לגיטימציה לנוכחותה בסוריה כ"מעצמה אזורית" בהחלטות שהתקבלו בתהליך אסטנה ובהסכם האזורים מופחתי-המתח בסוריה להם שותף הממשל האמריקאי יחד עם רוסיה. למעשה, טראמפ כבר קיבל את ה-JCPOA באפריל 2017, כאשר ארה"ב הצטרפה להצהרת ה- 7G, בה נאמר שארה"ב תומכת בהסכם, אך  עובדה זו נדחקה לשוליים.[4] בנאומו ב-13.10 הוא קיבע למעשה את הכרת ממשלו בהסכם, ומזכיר המדינה טילרסון חזר ואישר זאת בריאיון ל-CNN ב-15.10.17.

 

אמנם, טראמפ איים בנאומו ש"אם לא יימצא פתרון בעבודה עם הקונגרס ובעלי הברית," ההסכם "יובא לקיצו" והבהיר כי יש לו סמכות לעשות זאת.[5] אולם, גם אם ראוי להעמיד את הצהרתו במבחן הזמן, העובדה שהוא לא ציין את הבעיות שבהן צריכים הקונגרס ובעלי הברית לעסוק כדי "למצוא פתרון", בעיות שהן מהותיות לכל הכרעה על עתיד ההסכם, הופכת את הצהרתו בשלב זה להצהרה חסרת תוקף ורלוונטיות.

 

ההכרעות ההיסטוריות בפניהן ניצב הנשיא טראמפ

ביסוד ההתמודדות עם האיום האיראני עומד ההכרח לבטל את הסכם הגרעין משום שבחסותו איראן יכולה להמשיך ולפתח נשק גרעיני בשל העדר פיקוח אמתי, ובחסותו היא גם מתפשטת באזור ומאיימת על מדינות אחרות ועל ארה"ב עצמה.

 

מול הטיעון, התקף בחלקו, שמדינות דמוקרטיות צריכות לכבד הסכמים שעליהם חתמו עומד גם העיקרון התקף לא פחות שמדינות דמוקרטיות אינן אמורות לכבד הסכמים המאיימים על ביטחונן וביטחון העולם ובמיוחד עם מדינות רודניות תוקפניות המשתמשות בהסכם כמכשיר לחיזוק תוקפנותן. לכך יש לא רק תקדימים היסטוריים אלא גם דוגמאות מן העשור האחרון. למשל, סדרת ההסכמים שחתמה ארה"ב עם צפון קוריאה ואשר נוצלו על ידה לפיתוח איום גרעיני צבאי על ארה"ב ועל בעלות בריתה.

 

סדרת העובדות הקריטיות החשובות ביותר לכל הכרעה על עתיד ההסכם, שממנה התעלם הנשיא טראמפ בנאום ה-13.10.17 (עובדות שהקואליציה התומכת בהסכם אינה יכולה להכחישן) הן:

 

א.     טראמפ התעלם מכך שאיראן מפרה את סעיפי ההסכם בפועל ולא רק את "רוחו". ההסכם אינו "עובד" כפי שטוענת הקואליציה התומכת בו, שטיעונה העיקרי בעד המשך ה- JCPOA מושתת על האישורים הכוזבים  שסבא"א מנפיק לאיראן מאז נכנס ההסכם לתוקף. ממרי התייחס לנושא זה לאחרונה וגם מכוני מחקר אחרים בארה"ב הציגו ראיות לכך.[6]

 

ב.     טראמפ התעלם מכך שה-JCPOA יצר מסגרת פיקוח ייחודית עבור איראן, השונה ממסגרות הפיקוח על מדינות אחרות מסגרת זו מאפשרת לה להתחמק מפיקוח אמתי. הפיקוח הקיים, שעל בסיסו מעניקה סבא"א לאיראן את האישורים הכוזבים מזה שנתיים כאילו היא מקיימת את ההסכם, מוגבל אך ורק לשטח מצומצם שבו מתירה איראן לקיים פיקוח והוא האתרים המוכרזים על ידה כאתרים גרעיניים. בכל שטח אחר באיראן לרבות מתקנים צבאיים יכולה איראן, על יסוד ה-JCPOA וללא הפרתו, לחמוק מפיקוח סבא"א.[7]

ג.      טראמפ התעלם מכך שסמכויות סבא"א קוצצו ביחס לאיראן והיא פועלת עפ"י תכתיבים פוליטיים וכפופה להכרעות גוף פוליטי –"הוועדה המשותפת"- בה חברים לצד איראן גם בעלות בריתה רוסיה וסין, וכן ארה"ב, בריטניה, צרפת, גרמניה וסבא"א – שנוצרה כדי להפקיע את ההחלטה המקצועית מידי סבא"א.

 

ד.      טראמפ התעלם מכך שסבא"א מועלת בתפקידה ואינה מבצעת אפילו את מידת הפיקוח שיש בסמכותה לבצע על יסוד "הפרוטוקול הנוסף" שאיראן התחייבה לו, אם גם "בהתנדבות". אמנם הנשיא טראמפ הזכיר כלאחר יד שאיראן מנעה מסבא"א ביקורת אך לא הגדיר זאת כהפרה של ההסכם ולא הסיק מכך כל מסקנה מעשית.

 

ה.     טראמפ התעלם גם מהדוגמא הבולטת ביותר למעילת סבא"א בחובתה,  כישלונו של מזכ"ל סבא"א אמאנו להפעיל את סמכותו המקצועית לגבי סעיף T ב-JCPOA האוסר על "פעילויות היכולות לתרום לפיתוח התקן פיצוץ גרעיני"

במקום לאכוף את האיסור באמצעות ביקורת או להודיע שאיראן מפרה את ההסכם בכך שאינה מאפשרת ביקורת כזו התייחס לסירובה של איראן להתיר ביקורת בנושא זה – מודלים ממוחשבים לפיצוץ התקן גרעיני– כ"נושא שה"וועדה המשותפת", לאמור, הדרג הפוליטי, צריכה להכריע האם יש לו סמכות לפקח עליה אם לאו.[8]

 

אי-ההסכמה בין אמאנו לבין האיראנים על יישום סעיף T מבליטה עובדה נוספת שטראמפ התעלם ממנה ואשר היתה צריכה להיות מועלית לגבי הטענה לתקפות ההסכם. עובדה זו היא: ההסכם, אשר נועד במהותו למנוע מאיראן מלפתח נשק גרעיני  - כפי שמתפארים תומכיו – אינו אוסר לאמיתו של דבר על איראן  "מלתכנן, לפתח, ליצור, להשיג, או להשתמש ב-

multi-point explosive detonation systems suitable for a nuclear explosive device",

או אוסר עליה "לתכנן, לפתח, לייצר, להשיג או להשתמש ב-

 explosive diagnostic systems (streak cameras, framing cameras and flash x-ray cameras)"

כל עוד פעילויות אלה "מאושרות ע"י "הוועדה המשותפת" למטרות שאינן גרעיניות" ונתונות לפיקוח. איראן, בכל אופן, אינה מתירה פיקוח שכזה.

 

הנשיא טראמפ גם לא ציין שתי נקודות עיקריות ביחס ליישום ההסכם אשר שמות ללעג את מטרות הליבה של ההסכם:

1.     לפי דו"ח מתאם מחלקת המדינה בממשל אובמה בנושא איראן, סטפן מאל, סמכות הפיקוח של סבא"א על מלאי 8.5 טון האורניום המועשר שהוצא מאיראן בדצמבר 2015 עפ"י ה- JCPOA נלקחה ממנה ע"י ארה"ב וניתנה לרוסיה, בהסכמת הצדדים להסכם ובהסכמת סבא"א עצמה. זה נעשה בלי שנקבע היכן תאחסן רוסיה את הדלק הגרעיני הזה, ובלי שארה"ב מאמתת זאת. אכן, מאל אמר, בשימוע בוועדה ליחסי חוץ של הקונגרס ב-11.2.2016 כי "עדיין לא הוחלט היכן בדיוק תאחסן רוסיה את המידע הזה [במקור]"[9]. הוא המשיך: "אין לנו חששות לגבי המשמורת הרוסית של חומר זה."[10] אמאנו עצמו הסכים שהפיקוח על האורניום המועשר האיראני יילקח מאחריותו.

 

2.     השותפות לJCPOA , בהסכמת סבא"א, הסכימו להליך שערורייתי של טיפול במים הכבדים של איראן. הם הפכו את איראן ליצואנית מים כבדים בלי להכפיפה למשטר הפיקוח הנהוג לגבי יצואניות אחרות, כמו קנדה והודו. עפ"י נהלי האימות של סבא"א, כמות עודפת של מים כבדים נגרעת מכמות המים הכבדים של מדינה לא כאשר היא מוצאת מתחום המדינה, אלא רק כאשר היא הגיעה אל מדינת היעד שקנתה אותם. המדינות השותפות להסכם וסבא"א הפכו את איראן לחריג בכל היבט של פיקוח על המים הכבדים. בהחלטה לאחסן את מאגר המים הכבדים העודף של איראן בעומאן, ובקבלת תפקיד מוגבל של פיקוח בלבד על הוצאתם מתחום איראן וכתוצאה אף גריעתם ממכסת המים המותרת לאיראן, כאילו המים הללו כבר נמכרו והגיעו ליעדם, סבא"א  הפרה את נהליה שלה שאותם היא אוכפת על מדינות אחרות. סבא"א אינה מדווחת על הפרות שיטתיות נמשכות אלה.[11]

 

הנשיא טראמפ אפילו לא ציין את הפגמים הפנימיים האלה שבהסכם – ייתכן בגלל שאינו מודע להם.[12] העובדה שלא אזכר אותם – לא בנאום ה-13.10, ולא בהופעותיו הציבוריות שבהם אזכר את ההסכם למעט האמירה הכללית שהוא כה גרוע – תוך שהוא מאמץ מדיניות של אי-החלטה ודחיית הכרעות, תוצאתה אימוץ מדיניות אובמה, גם אם לא מכוונת, לפחות לפי שעה.

 

מהי החלופה ל-JCPOA? שאלה חסרת רלוונטיות לנוכח הניסיון מול צפון קוריאה ואיראן

הקואליציה התומכת בהסכם מציגה גם שאלה אחרת כבדת משקל, לאמור, 'מה החלופה  ל-JCPOA, אשר מספק יציבות לאזור ולעולם':

 

הפגמים הבולטים של ההסכם שצוינו לעיל מבטלים בבירור את ההנחה שההסכם  מספק יציבות לאזור ולעולם. יציבות זו היא רק יציבות לכאורה והיא זמנית, ובחסות ה-JCPOA איראן מחזקת את מעמדה הגאו-פוליטי והצבאי, מתפשטת באזור ובונה אתגר חמור יותר, המשלב התפשטות אזורית עם איום גרעיני עתידי על יסוד אידיאולוגיה דתית אנטי-מערבית.

 

המשטר האיראני, כמו המשטר הצפון-קוריאני, מאיים על שלום העולם ולא רק על אויביו במזה"ת.[13] לאיום זה ביטויים אידאולוגיים ומעשיים כאחד, כולל פיתוח טילים בליסטיים ארוכי טווח ובניית תשתית חתרנית באמצעות ארגוני טרור, ארגוני פרוקסי ורשתות פעילים (כולל במדינות המערב) בשירות משטר המהפכה האיראנית. על ההיבטים האידיאולוגיים הללו ראו דוחות ממרי בנספח לדוח.

 

לפיכך, השאלה האמתית היא האם יש בכוחה של מדיניות המבוססת על ויתורים או על דחיית התמודדות למנוע איום צבאי ממשי מצד משטר רודני תוקפני?

 

גם הניסיון בן זמננו עם צפון קוריאה, הנתמכת ע"י סין ורוסיה, מראה שמדיניות של הסכמים המושתתים על וויתורים, שנעשו מתוך תקווה שיהיה בכוחם לרסן את העריץ הצפון-קוריאני, אינם יעילים. צפון קוריאה מסלימה את איומה הצבאי הכולל טילים בליסטיים ונשק גרעיני.

 

תגובת איראן לנאום טראמפ – הערכה:

על יסוד מעקבנו רב השנים אחר הביטויים האידיאולוגיים והפעילות הצבאית של משטר המהפכה האסלאמית של איראן באזור, כמפורט בקצרה בנספח דוחות ממרי למסמך זה, אנו מעריכים כי הימנעות הנשיא טראמפ מקבלת החלטות ממשיות נגד הסכם הגרעין ונגד התפשטותה של איראן באזור, לא תביא לרגיעה ולו גם זמנית.

 

"האסטרטגיה החדשה" של הנשיא טראמפ המבטאת אי החלטה ודחיית הכרעות, מזוהה ע"י האיראנים כחולשה. דוגמא בולטת לתפישה זו היא ההצהרות של דוברי המשטר בימים האחרונים המציגות את האמונה של האיראנים כי איומיהם האלימים הרתיעו את טראמפ מלקבוע את משה"מ כארגון טרור.[14]

 

"האסטרטגיה החדשה" של טראמפ לגבי איראן  מעודדת את המשטר האיראני להסלים את איומיו הצבאיים על מדינות האזור ועל ארה"ב, כפי שעולה מהתבטאויות דוברי המשטר האיראני בעקבות נאום טראמפ, למשל:

 

ציוצו בטוויטר של חבר צוות המו"מ לשעבר ושגריר איראן בלונדון, חמיד בעידינז'אד, ב-15.10.2017 כי "טראמפ לא הצליח לבטל את ה-JCPOA ולא העז להכניס את משה"מ לרשימת ארגוני הטרור."

 

ב-15.10.2017, קבע שופר המשטר האיראני, כיהאן, המקורב למנהיג העליון ח'אמנאי,כי "לא יחלוף זמן רב עד שנראה את הכוחות האמריקאים נאלצים לעזוב את בסיסיהם הקבועים והניידים ובמסירתם לממשלות האזור, בהשפעת יוקרת משה"מ והכוחות העממיים באזור הקשורים אליו [למשה"מ]."

 

בהצהרת משה"מ מה-19.10.17 נאמר: "משה"מ, הנהנה מתמיכה רבתי של העם [האיראני] ומצוי תחת פיקודו של המנהיג [העליון] ח'אמנאי, ישתף פעולה עם יתר הכוחות המזויינים ובסיוע האל ימשיך ללא הרף ו[אף] יאיץ את [קידום] ההשפעה האזורית של איראן, את עוצמתה ואת יכולת פיתוח הטילים שלה."[15]

 

אולי התגובה הברורה ביותר היתה של המנהיג העליון ח'אמנאי עצמו שאמר ב-18.10.17: "איני רוצה לבזבז זמן ...בלענות להצהרות הנשיא האמריקאי... הבכירים האיראנים הגיבו באופן הולם לדברי ההבל של טראמפ. הנשיא ושליטי אמריקה אינם מפנימים את ההתפתחויות באיראן ובאזור ולכן לוקים בפיגור שכלי... ונוחלים תבוסות פעם אחר פעם מול האומה האיראנית. האמאם [איתאללה רוחאללה] ח'ומיני הגדיר נכון את המשטר האמריקאי היהיר כ"שטן הגדול." גם בפעם הזו תקבל אמריקה סטירת לחי מהאומה האיראנית ותובס."[16]

 

נספח:

 

היבטים אידיאולוגים

החזון האזורי של הרפובליקה האסלאמית של איראן ויישומו הצבאי-פוליטי, חלק א' – הדוקטרינה האידיאולוגית: יצוא המהפכה; איראן כ"אם אלקרא"

ח'אמנאי: חברה שבה תרבות השהאדה נפוצה לא תיעצר לעולם

נציג ח'אמנאי במשה"מ: לבנון, עזה, בחריין וסוריה - עומק אסטרטגי קריטי של איראן

יועץ הנשיא רוחאני: איראן היא אימפריה; עיראק - בירתנו

בכיר איראני: סוריה היא מחוז איראני; אובדנה יביא לאובדן טהראן

מפקד כוחות קודס סולימאני: "המלחמה - בי"ס גדול לאהבה, למוסר ולנאמנות"

 

התפשטות איראנית במזה"ת

בכירים באיראן על עליונותה האזורית - יועץ המנהיג ולאיתי: "בעתיד, שתה"פ בין איראן, רוסיה, עיראק ולבנון יכלול גם את תימן; הסיכוי לניצחון ציר ההתנגדות על המשטר הציוני גדול מתמיד"

העמקת השליטה האיראנית בסוריה באמצעות כוחות סוריים וחיצוניים

תמיכת איראן במרד החות'י בתימן 

 

עוינות ואיומים נגד ארה"ב 

לרגל יום המהפכה 2016, בכירי משה"מ תוקפים את ארה"ב

איראן מסלימה את האיום הימי נגד ארה"ב במפרץ הפרסי

בתמרון איראני ימי מתרגל משה"מ השמדת דגם של נושאת המטוסים האמריקאית נימיץ[2] Whitehouse.gov, 13.10.2017

 [3] Treasury.gov, 13.10.2017, כפי שהובהר באתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקאי, ממשל טראמפ לא הגדיר את משה"מ כארגון טרור.  במובן זה דברי טראמפ על הטלת סנקציות על משה"מ, היו מטעים, שכן הטלת סנקציות על בודדים בארגון אינה מהווה הגדרת משה"מ כארגון טרור.

[4] delegations/russia/ 13.4.2017

[5] Whitehouse.gov, 13.10.2017

[6] ראו דוח ממרי הפגם הקריטי ב- JCPOA הוא אי-אכיפת פיקוח אמתי מצד סבא"א על איראן:  וכן דוח:

IISS:  Update on Iran’s Compliance with the JCPOA Nuclear Limits- Iran’s Centrifuge Breakage Problem: Accidental Compliance”, September 21, 2017 http://isis-online.org/isis-reports - ב

בין יתר הראיות להפרת ה-JCPOA דו"ח שירותי המודיעין הגרמני משנת 2016 על ניסיונות מצד איראן לרכוש ציוד לשימוש גרעיני צבאי, ראו דיווח CNN, 8.7.2016

 [8] רויטרס, 26.9.2017

[9] http://www.menewsline.com February 16, 2016; הדוח המשיך וציין כי

But under questioning, Mull acknowledged that Washington did not verify the Iranian shipment, part of Tehran's nuclear agreement with the P5+1 nations. The official said Russia, rather than the International Atomic Energy Agency, was responsible for the Iranian uranium. Instead, IAEA attended the loading of the Iranian uranium on the Russian ship.”

[10] AP, www.cbsnews.com, February 16, 2016  , הדוח המשיך וציין כי

“Following the hearing, a senior administration official said the Iranian stockpile is in Russia, where it will be stored in a secure place, but did not specify where. The official was not authorized to speak publicly and requested anonymity.”

[11] ראו מאמרו של אולי היינונן IAEA Takes a Light Touch on Iran’s Heavy Water מה-28.4.2016 ב-www.defenddemocracy.org ; וכן  דוח IISS  "Heavy Water Loophole in the Iran Deal" מה 21.12.2016 ב- http://isis-online.org/isis-reports

[12]  כישלונו של טראמפ, המתנגד נחרצות להסכם, להתייחס או אף לציין את הנקודות הקריטיות האלה יכול להיות מוסבר בכך שצוות הביטחון הלאומי שלו התעלם מחובתו ליידע אותו לגביהן 

[14]  ממרי יפרסם בקרוב דוח המפרט כמה מאיומים אלה

[15]  Sepahnews.com 19.10.2017

[16]  אתר המנהיג (פרסית), 18.10.2017