המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אנטישמיות והכחשת שואה בעיתונות הקטרית
27/4/2022


אנטישמיות והכחשת שואה בעיתונות הקטרית


מאת צ. הראל


הקדמה

העיתונות הקטרית הידועה בקו האנטי ישראלי שלה, מחדירה מסרים אנטישמיים לדיווחיה ולמאמרי הביקורת שלה על ישראל, שחלקם נכתבים על ידי כותבים ממוצא פלסטיני. דיווחים ומאמרים אלה יוצרים זהות בין ישראל לבין היהודים כממד נוסף להתקפותיהם נגד מדינת ישראל. מוטיבים אנטישמיים אלו ניכרים גם בקריקטורות רבות ביומון הקטרי, אל-קודס אל-ערבי, היוצא לאור בלונדון, אשר מציגות את ישראל והיהודים באמצעות הדמות הסטריאוטיפית הנלעגת של היהודי, המתואר כדמון לבוש שחורים בעל זקן ואף ארוך ומעוקם.[1]

 

המסרים האנטישמים בעיתונות הקטרית שאובים הן ממקורות אסלאמיים כדוגמת הקוראן והחדית' (המסורת האסלאמית) והן ממקורות מערביים:

 

בטקסטים האסלאמיים היהודים מתוארים כאויבי האסלאם, כתככנים, בוגדניים, כמפרי הסכמים וכמי שרצחו את הנביאים, קוללו ונענשו בידי האל.[2] מוטיב אנשטימי אסלאמי נוסף הינו הסיפור המוזכר בקוראן ובחדית' לפיו היהודים הם צאצאי הקופים והחזירים. בסיפור זה, אללה הפך קבוצת יהודים לקופים ולחזירים כעונש על כך שהִמרו את פיו ועסקו בדייג ביום שבת, חרף האיסור לעשות כן. טקסט אנטישמי אסלאמי אחר המוזכר בעיתונות הקטרית, הינו חדית' הבטחת האבנים והעצים, לפיו באחרית הימים יילחמו המוסלמים ביהודים וכי העצים והאבנים עצמם יקראו למוסלמים לבוא ולהרוג יהודים, שנחבאים מאחוריהם. 

 

המוטיבים האנטישמיים המערביים מכילים ציטוטים מ'הפרוטוקולים של זקני ציון', המוצגים כמקור יהודי אותנטי. במאמרים נטען כי היהודים חותרים להשתלט על העולם ועל הכלכלה העולמית או, לחילופין, כי הם מהווים 'נטל על האנושות'. מאמרים נוספים מאשימים את היהודים באחריות למלחמות וצרות שבאות על העולם, כדוגמת אסון מגדלי התאומים או המלחמה באוקראינה.

 

נוסף לתכנים האנטישמיים, מפרסמת העיתונות הקטרית מעת לעת מאמרים הטוענים כי ישראל מבצעת שואה נגד הפלסטינים, כמו שעשו הנאצים או, לחילופין, מכחישים את קיומה של השואה, את קיומם של מחנות ההשמדה ואף את סיפורה של אנה פרנק.

 

לאחרונה טען אמיר קטר, השיח' תמים בן חמד אאל ת'אני, כי ההאשמות באנטישמיות אינן מוצדקות משום שמדובר בביקורת על מדיניותה של ישראל. בנאום שנשא ב-26.3 בפתח פורום דוחה, אמר אמיר קטר כי "נעשה שימוש שגוי בהאשמה באנטישמיות נגד כל מי שמבקר את מדיניות ישראל, דבר שפוגע במאבק בגזענות ובאנטישמיות האמיתית."[3]

 

במסמך זה יוצגו דוגמאות לתכנים אנטישמיים אלה וכן לתכנים הכוללים הכחשת שואה שהתפרסמו בעיתונות הקטרית מאז ראשית 2020.[4]


אזכורים אנטישמיים המבוססים על מקורות אסלאמיים:

רבים מהמוטיבים האנטישמיים המופיעים בתכנים שמתפרסמים בעיתונים הקטריים מקורם בטקסטים אסלאמיים כדוגמת הקוראן והחדית'. מקורות אלה מתארים את היהודים כתככנים, מחרחרי ריב, בוגדניים וערמומיים, וכמי שהמרו את פי הנביאים, רצחו אותם ונענשו על ידי האל. בעלי הטורים בעיתונות הקטרית מזכירים במאמריהם תיאורי גנאי אלו על היהודים, תוך שהם מקישים מהם על היהודים בימינו וכן על מדינת ישראל.

 

על פי הקוראן - היהודים הם אויבי המוסלמים אשר יש להילחם בהם

רבים מהמאמרים בעיתונות הקטרית מצטטים פסוקים מן הקוראן המציגים את היהודים כאויבי המוסלמים וכמי שקוללו על ידי אללה. המאמרים מדגישים כין אין הבדל בין היהודים לבין הישראלים והציונים ועל כן אין לעשות עמם הסכמים כדוגמת הסכמי אברהם שנחתמו בשנת 2020.


כך למשל, על רקע הסכמי הנורמליזציה שנחתמו בין כמה מדינות ערב לישראל, פרסם יועץ התקשורת לשעבר של שר החינוך הקטרי, עבדאללה אל-עמאדי, ב-10.12.20 מאמר בגנות היהודים ביומון אל-שרק. במאמרו טען אל-עמאדי, כי ישנה אמת היסטורית הנאמרת במפורש בקוראן לפיה היהודים עוינים את המוסלמים וכי הדבר יימשך עד ליום הדין. הוא כתב: "היהודים שנאו את הנביא המכובד [מוחמד] עליו השלום, רק בשל קנאה עמוקה, שתקפה אותם בעומק נפשם. קנאה זו התפתחה לכדי שנאה, איבה, מלחמות ומזימות תמידיות נגדו ונגד חסידיו, שיימשכו כל עוד ירצה אללה שכדור הארץ יתקיים – כפי שמעידים האירועים והסיפורים אודותיהם.

 

למי שאומרים שאין בינינו לבין היהודים שום [בעיה], אנחנו משיבים: 'לא, יש גם יש'; וכשאומרים לך שיש הבדל בין היהודים לבין הציונים, אנחנו נאמר [להם] שאין הבדל; אדרבא, היהודים הם העוינים ביותר למאמינים [המוסלמים] וזה לא משהו שאנחנו אומרים, אלא זה [נכתב ב]קוראן שנדקלם עד ליום הדין. ייתכן שכיום נדמה לך כי ישנם הבדלים בין היהודים לבין הציונים, עד כדי כך שלעתים אתה כמעט נוהג בגמישות כלפי אלה המפגינים את יהדותם אך מתנגדים לציונות, אך למעשה... אין הבדל גדול בין שתי הקבוצות. אין זה פשוט להתעלם מהאמת ההיסטורית ולטעון את ההיפך ממה שנאמר במפורש ובבירור בקוראן, שאם נבין אותו ונפנים את הנחיותיו ואת האמת לגבי האומות וסוגי בני האדם שסביבנו, לא [נצטרך] להתאמץ ולטרוח כדי להבין את יחסינו הנוכחיים עם האומות האחרות, כגון היהודים והצבועים."[5]

 

את הטענה כי היהודים הם אויבי האסלאם וכי הדבר מבוסס על פסוקי הקוראן, השמיע גם בעל הטור מוחמד צאלח מוספר, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת קטר. במאמר ביומון הקטרי אל-שרק ב-28.1.2020, שפורסם על רקע ביקור משלחת של חכמי דת מוסלמים במחנה ההשמדה אושוויץ שבפולין[6], כתב: "אינני רוצה להזכיר לכם את דברי הקוראן בסורת השולחן הערוך [סורה 5], פסוק 82, שהרי אתם מכירים אותם. [בפסוק נכתב: 'מצוא תמצא כי היהודים והמצרפים שותפים לאל, איבתם למאמינים גדולה מכל...']. כמו כן, הקוראן מלמדנו בסורת הפרה בפסוק 120: 'לא תנוח דעתם של היהודים וגם לא של הנוצרים, עד אשר תלך בדתם. אמור, רק דרך הישר הניתנת מעם האל היא דרך הישר. אם תנהה אחר נטיות ליבם לאחר שהוענקה לך הדעת, לא יקום לך מגן ומושיע מפני האל'."[7]

 

דברים ברוח דומה נשמעו גם מפי העיתונאית הקטרית עאא'שה עבידאן שטענה כי המלחמה ביהודים היא מצווה קוראנית ואף סיפרה כי בתוכניות הלימוד הקטריות מצוין כי היהודים הם אויבי המוסלמים. במאמר שפרסמה ביומון אל-שרק ב- 16.5.2021 בצל מבצע "שומר החומות" - עימות בין ישראל ותנועת החמאס ברצועת עזה במאי 2021 - שיבחה עבידאן את לחימת הפלסטינים בעזה נגד ישראל וטענה כי הדבר מהווה יישום המצווה של אללה ושל הנביא מוחמד להילחם ביהודים. היא כתבה: "כדי להדגיש את חשיבות הכוח בהתמודדות עם אויבי אללה ונביאו [מוחמד], אללה אמר בקוראן [60:8]: 'הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו, וסוסים רתומים לקרב, אשר בהם תזרעו מורא בלב אויבו של אללה ואויבכם, ובלב אחרים מלבדם, אשר לא תכירום, אך אללה יכירם.' כיום ניצני הכוח [הזה] החלו להופיע, כפו עצמם וכתשו את כל ההסכמים... הערביים הפומפוזיים [עם ישראל]. כיום, לאחר אורך רוח שנמשך יותר מ-60 שנה של שבי, הרס, רצח והשפלה, המוראביטון[8] מקרב תושבי עזה ביצעו את מצוות אללה ואת דבר הנביא [להילחם ביהודים]... האין הם [היהודים] אלה שאללה קילל בספרו כשתיארו אותו באופן לא ראוי [ככתוב בקוראן, 64:5]: 'היהודים אמרו: ידו של אללה כבולה. ידיהם תיכבלנה ויקוללו על אשר אמרו. נהפוך הוא: שתי ידיו מושטות והוא מכלכל כדרך שיחפוץ.'[?] מי ייתן ואללה יציג את עוצמתו באמצעות החרבת הציונים בתוך ביתם ובאמצעות הבסתם..."[9]

 

עבידאן חזרה על הטענה כי היהודים הם אויבי המוסלמים גם במאמר שפרסמה ב-10.4.2022, בו תקפה מדינות ערביות שגינו את הפיגוע בתל אביב ב-7.4.2022 בו נהרגו שלושה אזרחים ישראלים: "כמה מוזר [שהגענו] לתקופה שבה האויב הפך לחבר והחבר הפך לאויב. מילדותנו אנו מדקלמים 'תחי פלסטין חופשיה וגאה', מילדותנו התרגלנו לתת את המעט שיש לנו למען פלסטין... ובתוכנית הלימודים האסלאמיים שלנו [מלמדים] שהיהודים הם אויבי המוסלמים... ,שעל כוח יש להגיב רק באמצעות כוח וחרב ושמי שמגן על אדמתו ועל הדבר הקדוש לו ועל כספו, הוא שהיד..."[10]

 

היהודים – חורשי מזימות מראשית האסלאם

הכותב מובארכ בן ראשד אל-שהוואני טען במאמר שפרסם ב-14.10.2020 בטורו ביומון אל-שרק כי היהודים תככנים וחורשי מזימות עוד מראשית ימי האסלאם. הוא כתב: "שבטי יהודים, שחיו בית'רב (כיום העיר אל-מדינה) ניסו במשך עשרות שנים ליצור פירוד בין [השבטים הערבים] אל-אוס ואל-ח'זרג'. הם הקריבו [לשם כך] את כל היקר להם, [רקמו] מזימות ותחבולות ככל שיכלו [והשקיעו] ככל שיכלו כסף – שאותו הם מקדשים – ואף [הקריבו] את חייהם בכמה מלחמות – כל זאת כדי שית'רב תישאר ללא הנהגה מאוחדת ושמעמדם של היהודים כגורם חברתי בעל משקל יישאר על כנו..."[11]

 

במאמר נוסף שפרסם ב-23.12.2020, בו עסק בקרב השוחה, שנערך בשנת 627 בין הנביא מוחמד ואנשיו לבין מתנגדיו, כתב אל-שהוואני: "היהודים בני [השבטים] קינוקאע ונדיר גם חשו תבוסה ורצון בלתי מרוסן לנקמה וככל שחרשו מזימות, אללה השפילם. ליבותיהם השחורים נמלאו קנאה, זעם וטינה על המדינה [המוסלמית] הקטנה הזו שהביסה אותם והשפילה אותם קשות על אשר הפרו הבטחה והסכם..."[12]  

 

היהודים רוצחי הנביאים

חלק מהמאמרים בעיתונות הקטרית התייחסו ליהודים כאל רוצחי הנביאים. כך למשל, ​הכותב הפלסטיני, אדהם שרקאווי, עשה שימוש בסיפור על היהודים מתקופת הנביא מוחמד כדי להשליך על היהודים כיום. במאמר שפרסם בטורו ביומון הקטרי אל-וטן ב-7.12.2021, הוא גולל סיפור על התנכרותם של היהודים ליהודי שבחר להתאסלם וכתב: "אלו הם היהודים מאז ומעולם – הם לא משתנים. משה קרע להם את הים והוליכם [בו] מבלי שנרטבו כפות רגליהם וכשחצו [אותו] אל הגדה האחרת ומצאו עם עובד אלילים, אמרו למשה: 'עשה לנו אל כאלים אשר להם' [קוראן, 138:7]. הם רצחו את הנביאים בזה אחר זה... ויש מי מביננו [הערבים] שעודו מאמין שבאמצעות משא ומתן ונורמליזציה, הוא יקבל מהם דבר מה."[13]

 

גם העיתונאי הפלסטיני, סמיר אל-ברגותי, טען בטורו ביומון הקטרי אל-וטן מיום 23.5.21, בתום מבצע "שומר החומות", כי היהודים הם רוצחי הנביאים והתייחס לעונש שאללה כביכול גזר עליהם. הוא כתב: "פלסטין חווה בשלב זה תקופה מסוכנת ורגישה ביותר בציפייה להבטחה האלוהית [המופיעה] בתורה [כך במקור] ובקוראן, בדבר הסתלקות אחרון היהודים שהובאו לפלסטין מהפזורה ואשר נגזר עליהם לשוב להיות במצב של אובדן דרך [כפי שהיו במדבר סיני], שכן הם רצחו את הנביאים וכפרו בדברי משה, ישו ומוחמד..."

 

קריקטורה שפרסם היומון אל-קודס אל-ערבי ב-3.7.2021, הציגה את העציר המנהלי הפלסטיני, ר'דנפר אבו עטואן, ששבת רעב בכלא בישראל, כמי שהיהודים צלבו, בדומה לנרטיב האנטישמי, לפיו הם צלבו את ישו.[14]


היהודים – צאצאי קופים וחזירים

מוטיב אנשטימי נוסף הינו הסיפור האסלאמי המוזכר בקוראן ובחדית' לפיו היהודים הם צאצאי הקופים והחזירים. על פי סיפור זה, אללה הפך קבוצת יהודים לקופים ולחזירים כעונש על כך שהִמרו את פיו ועסקו בדייג ביום שבת, חרף האיסור לעשות כן. בקוראן מצוין עונש זה בשלושה פסוקים: "... אלה אשר קיללם אללה ושפך חמתו עליהם ועשה אותם קופים וחזירים..." (סורה 5, פסוק 60) ; "הן ידועים לכם אלה מבינכם אשר שלחו יד [לדוג] ביום השבת, אמרנו להם: היו קופים מאוסים" (סורה 2, פסוק 65) ; "כאשר הפרו ביוהרה את האיסור שהוטל עליהם, אמרנו להם: היו קופים מאוסים" (סורה 7, פסוק 166). כמו כן, סיפור זה מופיע גם בקבצי החדית'ים המהימנים צחיח מוסלם וצחיח אל-בוח'ארי.[15]

 

התייחסות לסיפור זה הופיעה במאמר שפרסם עבדאללה אל-עמאדי, לשעבר יועץ התקשורת של שר החינוך הקטרי, ב-11.11.21 ביומון הקטרי אל-שרק, אודות חשיבות ההטפה לעשות את הטוב ואיסור עשיית הרע. אל-עמאדי דן בסיפור הפיכת היהודים לקופים וחזירים "כדי להבהיר את הגישה היטב" כדבריו. כך כתב: "[היהודים] הוזכרו בקוראן כאשר כמה מיהודי העיר אל-מדינה התרברבו בפני הנביא מוחמד - מתוך רצון להפגין בפניו את מעמדם הרם בקרב האומות ואת היותם צאצאי אברהם, ישראל ומשה - ואז הורה אללה לנביאו [מוחמד]: 'שאל אותם אודות העיר אשר שכנה אל מול הים. הם חיללו את השבת, כי דגי הים עלו אל פני הים ביום שבת ואילו בימים בהם לא שבתו ממלאכה, לא עלו. כך ניסינו אותם כי היו מופקרים'[16]. כלומר [אללה אמר ל]מוחמד: שאל את שכניך היהודים על קורות אבותיהם הקדומים שאללה הפכם לקופים וחזירים. האם לא הענשתי אותם על חטאיהם...?[17]

 

הבטחת האבנים והעצים

מוטיב אנטישמי אחר הנובע ממקורות אסלאמיים ואשר מוזכר לעתים בעיתונות הקטרית, הוא החדית' מפי הנביא מוחמד, המופיע גם בקבצי החדית'ים המהימנים צחיח מוסלם וצחיח אל-בוח'ארי, בו נאמר כי לפני יום הדין יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגום וכי היהודים המבקשים מפלט יסתתרו מאחורי אבנים ועצים, אשר ירימו קולם ויאמרו: "הוי מוסלמי, הוי עבדאללה, יהודי מסתתר מאחורי, בוא והרוג אותו".

 

כך למשל, במאמר שפרסמה הכותבת עאא'שה עבידאן, ב-17.4.22 ביומון הקטרי אל-שרק על רקע פעילות כוחות הביטחון הישראלים נגד מתפרעים בהר הבית, היא כתבה: "הצעדים הישראליים ימשיכו להתפשט וההתנגדות תמשיך להתקיים עד אשר יילחם המוסלמי ביהודי והיהודי יסתתר מאחורי אבן או עץ והאבן תאמר: 'הו מוסלמי, בוא והרוג אותו' כפי שהובא בחדית': 'יום הדין יבוא כאשר ילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגום והיהודי יתחבא מאחורי האבן והעץ. האבן או העץ יאמרו [למוסלמי]: 'הו מוסלמי, הו עבדו של אללה, מאחורי מסתתר יהודי, בוא והרוג אותו.'..."[18]

 

מוטיב זה נרמז גם בקריקטורה שפרסם היומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי, היוצא לאור בלונדון ב- 21.9.20, כשבוע לאחר שנחתמו ההסכמים לנרמול היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין בבית הלבן. בקריקטורה נראה מנהיג ערבי זונח את החרב ורץ ללחוץ את ידו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, בנימין נתניהו, המסתתר מאחורי אבן שכועסת עליו ואומרת: "הוי מוסלמי, הוי עבד אללה, מה אתה עושה?!!".[19]

 


היהודים ערמומיים ומפרי הסכמים

העיתונאי הקטרי, מוחמד ג'אבר אל-מרי, טען במאמר שפרסם ב-22.9.2020 בטורו ביומון אל-שרק, כי"הציונים לעולם לא יסטו כהוא זה מתיאורם בקוראן כמפרי הסכמים ואמנות וכמי שחותרים כל העת ל[הפיץ] פתנה, חורבן ושחיתות בעולם". אל-מרי כתב כי הסכמי הנורמליזציה עם ישראל, משרתים את המטרה הציונית להשתלט על העולם. להמחשת עורמתם של היהודים, הוא הציג סיפור על רב יהודי, שטען בפני אחד ממלכי צרפת כי היהודים עוד ישלטו על העולם, וכדי להוכיח זאת, הראה הרב למלך כיצד התרנגול היהודי החלש, מנצח את אויביו, התרנגולים החזקים: הוא שנתן להם להתיש זה את זה, ואז הכריע את התרנגול האחרון שהיה עייף ומדמם וזכה.[20]


אזכורים אנטישמיים מערביים:

נוסף על המוטיבים האנטישמיים הלקוחים ממקורות אסלאמיים, כוללים התכנים בעיתונות הקטרית גם מוטיבים אנטישמיים מערביים כמו העלילה כי היהודים מנסים להשתלט על העולם, ציטוט מהפרוטוקולים של זקני ציון[21] כאילו היו מסמך יהודי אותנטי, טענות אודות שליטה יהודית בכלכלה העולמית, האשמת היהודים בבעיות ובצרות של העולם וכן הצגתם כנטל על האנושות.


היהודים מנסים להשתלט על העולם כפי שתכננו בפרוטוקולים של זקני ציון

לא פעם מוצגים הפרוטוקולים של זקני ציון בעיתונות הקטרית, כמו גם בעיתונים אחרים בעולם הערבי, כאילו היו מסמך יהודי רשמי, המעיד על כוונות היהודים להשחית את המוסר האנושי ולהשתלט על העולם. כך למשל הכותב הפלסטיני, פאיז רשיד, ציטט במאמר שפרסם ב-2.4.2020,  ביומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי, קטע מהפרוטוקולים של זקני ציון, כדי להזהיר מפני "הסכנה הציונית-משיחית על העולם". הוא כתב: "... המוטו של הציונים המשיחיים הוא מה שאמר אוסקר לוי, אחד מזקני ציון: 'אנו היהודים אדוני העולם ומשחיתיו, אנו מניעים את מלחמות האחים בו ואנו תלייניו'.[22] הוא המשיך: 'לא נשקוט עד שתקום מדינת ישראל הגדולה ויתגשם המוטו של הבטחת הארץ לעם הנבחר. מה שהשגנו הוא השלב הראשון של המדינה הישראלית'." [23]

 

במאמר בגנות חיי המותרות, שפרסמה העיתונאית הירדנית, אחסאן אל-פקיה, ב-20.9.2021 בטורה ביומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי, היוצא לאור בלונדון, היא כתבה: "די בכך שאויבינו פוגעים בנו באמצעות צביעת חיינו בגוון של חיי מותרות. בפרוטוקול השישי מהפרוטוקולים של זקני ציון כבר נכתב: 'כדי להחריב את התעשייה של הגויים, נעודד את האהבה האבסולוטית למותרות, שאותה הפצנו בעבר'."[24]

 

היהודים שולטים על כלכלת העולם

טיעון אנטישמי נוסף שמופיע במאמרים בעיתונות הקטרית נוגע לשליטה יהודית על הכלכלה העולמית.

ב-3.6.2020 פרסם היומון הקטרי אל-ראיה מאמר מאת ח'ליפה אלל מחמוד תחת הכותרת "משפחת או מדינת רוטשילד", אשר הוסר מאוחר יותר מאתר היומון. אאל מחמוד טען במאמרו כי לאורך ההיסטוריה פיתחו היהודים יכולות פיננסיות מניפולטיביות שהעצימו את כוחם ואת שליטתם בעולם וכי ההון היהודי החל להיצבר, כאשר סוחרים יהודים שנעו בין ארצות שונות בימי הביניים המציאו את המערכת הבנקאית כדי להבטיח את כספם מפני שודדי דרכים. לדבריו, מאז ובמשך כמה דורות חדרו היהודים אל מוקדי הכוח העיקריים במדינות בהן חיו, החלו להכווין את קבלת ההחלטות בהן בהתאם לאינטרסים שלהם והיו מעורבים במהפכות מדיניות רבות. לדבריו, כבר בראשית דרכה, התפרסו בניה של משפחת רוטשילד בחמש מדינות חזקות באירופה, השתלטו על הכלכלות שלהן והפיקו רווחים מהמלחמות ביניהן, למשל כשהפיצו שמועות כזב כדי לגרוף רווחים מהתנודות בשערי המניות של מדינות אלו. עוד טען כי בני משפחת רוטשילד ניצלו את מצוקותיהן של מדינות שנזקקו להלוואות מהם כדי להדק את שליטתם עליהן, וכי כוח זה אִפשר למשפחה - שעד היום, לדבריו, שולטת במחיר הזהב, בתקשורת ובבנקים החשובים בעולם - למלא תפקיד מפתח במימוש חלום היהודים להקים את מדינתם.[25]


היהודים אחראים לצרות רבות בעולם כמו רצח נשיאי ארה"ב לינקולן וקנדי והפלת מגדלי התאומים

העיתונאי הפלסטיני, סמיר אל-ברגות'י, פרסם ב-13.3.2022 מאמר ביומון הממסדי הקטרי אל-וטן, בו טפל על היהודים האשמות בדבר אחראיות לאירועים היסטוריים מכריעים רבים בתולדות האנושות ולצרות רבות שבאו על העולם, בהם: רצח נשיאי ארה"ב לינקולן וקנדי, רצח הקיסר הרוסי ניקולאי השני, מימון פעילותם של שליטי ברית המועצות סטלין ולנין, תכנון להפיל את מגדלי התאומים בארה"ב, קריסת האימפריה העות'מאנית ו"מכירת המזרח התיכון במחיר זול למערב", שליטה בבנק הפדרלי בארה"ב ובסחר הנשק במערב ועוד.

 

במאמרו שפורסם על רקע פלישת רוסיה לאוקראינה טען אל-ברגות'י, כי הסיבה האמיתית לפלישה הרוסית לאוקראינה בשלהי פברואר 2022 היתה רצונו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, להגן על רוסיה מפני היהודים. לדבריו, יהודים החלו להגר לאוקראינה כחלק מתוכניתם להפוך אותה למקום קדוש וכי הדבר עורר את חששו של פוטין שהיה מודע "לסכנות" האומה היהודית ופעל למנוע ממנה לפגוע ברוסיה.[26]


היהודים כנטל על האנושות

טיעון אנטישמי נוסף מציג את הקמת מדינת ישראל כפועל יוצא מניסיון של המערב להיפטר מהיהודים, המהווים נטל על האנושות. כך למשל, כתבה חברת הפרלמנט הירדנית לשעבר, תוג'אן אל-פייסל, במאמר שפרסמה ב-21.12.2021 בטורה ביומון הקטרי אל-ראיה: "מה שעשו הציונים עבור מדינות 'בעלות הברית' [במחצית הראשונה של מאה ה-20] באמצעות בריטניה ואחר כך צרפת כלל שירות העברת יהודים ממדינות אלה ל'ארץ מקלט ויישוב', בה יבטיחו היהודים את הרווחים האימפריאליסטיים של שתי המדינות. מה שלא נאמר בגלוי ומובן במשתמע, הוא ש[המדינות] נותנות החסות למפעל הציוני נפטרו מנטל הנוכחות היהודית בשטחן, שאם נתארה כ'גטו' של מיעוט אתני-דתי בלתי רצוי לאורך ההיסטוריה, לא יהא זה רחוק [מהאמת]".[27]

 

קריקטורות ביומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי – ישראל בדימוי הסטריאוטיפי היהודי

בקריקטורות רבות ביומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי היוצא לאור בלונדון, מיוצגת ישראל לא אחת באמצעות הדמות הסטריאוטיפית הנלעגת של היהודי, המוצג כיצור דמוני לבוש שחורים עם זקן ואף ארוך ועקום.[28]

 

להלן כמה דוגמאות:

 

סכין מדממת קורעת את דגל ישראל כשברקע צללית של דמות יהודית סטריאוטיפית.

הכיתוב: מערכת "חרב ירושלים" [מבצע שומר החומות] - "כישלון מצעד הדגלים" הישראלי בירושלים[29]


 

דמויות יהודים דמוניות שיצאו מ"התיק הדתי הציוני" מסתערות על ירושלים כשבידיהן חרמשים[30]

 


יהודי דמוני אוחז חרמש המייצג את ישראל ש"מכרסמת בזכויות הפלסטינים"[31]

 


בקריקטורות אחרות מציג היומון אל-קודס אל-ערבי את ישראל בדמות היהודי הנלעג כמי שאחראית לצרותיהן של מדינות ערב או שמחה לאידן:


ישראל פוגעת בביטחון המים של מצרים [32]

 


יהודי תוקע בשופר לאות שמחה על הפיצוץ בנמל בירות (אוגוסט 2020) [33]

 


הכחשת שואה, הטלת ספק בה וזילותה

לצד התכנים האנטישמיים, בעיתונות הקטרית מתפרסמים לא פעם גם מאמרים המכחישים את השואה או מפקפקים בקיומה.

 

כך למשל כתב שר החינוך הבחרייני לשעבר, עלי מוחמד פח'רו, ב-10.12.2020 במאמר שפרסם בטורו ביומון הקטרי אל-קודס אל-ערבי, בו מתח ביקורת על תמיכת ממשל טראמפ בישראל ועל ההשוואה שעשו בכירי ממשלו בין האנטי-ציונות לאנטישמיות: "אם מישהו יתייחס, ולו במילה אחת לכמה מההגזמות של השואה, כפי שעושים אינטלקטואלים וסופרים מערביים רבים – יהודים ושאינם יהודים, הרי שהוא אנטישמי, משום שנרטיב השואה איננו אירוע היסטורי..., הוא הפך לסיפור מקודש שלא ניתן לדון בו או לפגוע בו ולוּ במילה אחת ושעליו להישאר סיפור נבדל ומיוחד שאינו דומה לשום סיפור אחר, [סיפור] הרובץ על מצפון האנושות עד ליום תחיית המתים. בשל כך תימשך ההצגה של הסחטנות וחליבת המערב, בפרט של גרמניה, דור אחר דור ולנצח נצחים..."[34]

 

גם חברת הפרלמנט הירדנית לשעבר, תוג'אן אל-פייסל, הטילה ספק בקיום השואה והציגה אותה כחלק מהנרטיב הציוני במסגרת הסכסוך הערבי-הישראלי. במאמרה ביומון הקטרי אל-ראיה מה-12.10.2021, היא כתבה: "לפני שבועיים פורסמה ידיעה, שרצו להציג בה כאילו בוצע פשע גזעני בל יסולח! הידיעה הייתה שלאחרונה הופיעו כתובות אנטי-ציוניות באנגלית ובגרמנית על קירות מחנה 'אושוויץ' בגרמניה [כך במקור הכוונה לפולין], שמכיל שורת צריפים. הנרטיב הציוני טוען כי היו אלה חדרים להוצאה להורג ולשריפה של יהודים. הכתובות הללו הופיעו לראשונה באתר הזה [קרי, מחנה אושוויץ], שרוצים באמצעותו לבסס את הנרטיב הציוני למה שקרה במלחמת העולם השנייה..."[35]

 

במאמר נוסף שפרסמה אל-פייסל ב-26.5.2020, היא טענה כי ישראל מבצעת שואה נגד הפלסטינים והטילה ספק באמיתות שואת יהודי אירופה. אל-פייסל כתבה: "ישראל חיה מאז ייסודה על שילומים, שהם למעשה 'דמי חסות', שהיא מקבלת בשם הפיצוי על 'השואה', שאפילו הטלת ספק במספר קורבנותיה מוגדרת כמעשה פלילי, ולא רק [הטלת ספק] באמיתות נסיבותיה. [שהרי] הקמת מחנות מעצר נאציים הייתה תגובה להתגייסות הציונית למלחמת העולם השנייה נגד גרמניה של היטלר, באמצעות מתן ערובה לבריטניה ולאחר מכן לצרפת, שארה"ב תשתתף במלחמה הזו, אם יסתמן ניצחון של גרמניה של היטלר בה..."

 

באותו מאמר אל-פייסל גם טענה כי יומן אנה פרנק מזויף: "מבין ההמצאות המודרניות בשם השואה [ישנו] יומן, שנטען שהוא עתיק ושייך לנערה יהודיה, שסבלה מהשואה. הוא פורסם בספר והופק ממנו סרט. ניתן להוכיח שהיומן מזויף בשל העובדה שעט כדורי באמצעותו נכתב [כביכול], לא היה בשימוש ולא הומצא [כלל] אז. זוהי רק דוגמא קטנה לסילוף ההיסטוריה [על ידי היהודים] שנעשה מסיבות שונות, שאולי [נבע מרצונם] לברוח מהעוינות שרדפה אותם, לאו דווקא בגלל דתם, אלא בשל מיומנותם המקצועית בהלוואה בריבית מופרזת ובשל התנהגותם הקולקטיבית במסגרת מנטליות 'הגטו'. [התנהגות זו] החלישה את אזרחותם עד כדי כך שהם יצאו נגד האינטרסים של ארצות מולדתם בנסיבות גורליות כמו מלחמה ..." אל-פייסל חתמה את מאמרה בשאלה: "האם הגיוני שמי שהיו באמת קורבנות [של שואה] ממנה ברחו... נוהגים באופן דומה עם אנשים חפים מפשע [קרי, הפלסטינים], שנתנו להם מחסה כשברחו אליהם...?!"  .[36]

 

מגמה נוספת בעיתונות הקטרית היא זילות השואה באמצעות הצגת ישראל כמי שמבצעת שואה נגד הפלסטינים כמו הנאצים. כך למשל על רקע ביקור משלחת חכמי דת מוסלמים במחנה ההשמדה אושוויץ פרסם היומון אל-קודס אל-ערבי קריקטורה, המציגה ילד פלסטיני במדי אסירי אושוויץ עם הכיתוב: "על שואת הפלסטיני אין מי שיבכה".[37]

 


קריקטורה נוספת מאל-קודס אל-ערבי שכותרתה: "אסיר פלסטיני לא מכיר את אימו עקב עינויים בבתי הכלא [הישראלים]", הציגה את בתי הכלא בישראל כמחנה ההשמדה אושוויץ. הקריקטורה פורסמה בעקבות שחרורו של האסיר הפלסטיני, מנצור אל-שחאתית, מן הכלא הישראלי במצב נפשי קשה ואובדן הזיכרון. הקריקטורה הציגה את ישראל כאחראית לכך, למרות שכבר בעת שחרורו האשימו גורמים פלסטינים וערביים את מנהיג התנועה ברצועת עזה, יחיא אל-סינואר באחריות למצבו וטענו כי הסיבה לכך היא האלימות שהפעילו כלפיו  אסירים מתנועת חמאס, עקב סכסוך שהתגלע בינו לבין אל-סינואר.[38]


בתי הכלא בישראל מוצגים כמחנה ההשמדה אושוויץ[39]כמו כן, במאמר שפרסם הכותב הירדני, סאמח אל-מחאריק, ב-29.1.2021 ביומון אל-קודס אל-ערבי, הוא טען כי ישראל ניצלה את השואה לצרכים פוליטיים ושילב תמונה המשווה בין חיילי צה"ל לבין הנאצים.[40]


[2]  מוטיבים אלה מצויים גם בתוכניות הלימוד בקטר. על כך ראו דוח ממרי: סקירת ספרי לימוד קטריים במקצוע חינוך אסלאמי - חלק ד': היחס ליהודים ולנוצרים, 12.2.2019

[3]  אל-ראיה (קטר), 27.3.2022

[4]  לתכנים אנטישמיים קודמים בעיתונות הקטרית ראו דוח ממרי: שיר אנטישמי במוסף רמדאן של היומון הקטרי אל-שרק, 28.6.2016; מאמר ביומון קטרי טען כי פיגוע בבית כנסת בירושלים היה תגובה הולמת לאלה שאופים עוגיות מדם של פלסטינים. על כך ראו דוח ממרי: תגובות לפיגוע בהר נוף: צידוקים רבים, גינויים דלים, 21.11.2014

[5]  אל-שרק (קטר), 10.12.2020

[6]  ב-23.1.2020, לקראת יום השואה הבינלאומי, ביקרה משלחת של 25 אנשי דת מוסלמים בכירים בראשות מזכ"ל ליגת העולם האסלאמי, ד"ר מוחמד אל-עיסא, במחנה ההשמדה אושוויץ שבפולין. היה זה תקדים היסטורי – כשבפעם הראשונה ביקרה משלחת מוסלמית בכירה במחנה השמדה המנציח את שואת יהודי אירופה. על כך ראו דוח ממרי: ביקור היסטורי של ראש ליגת העולם האסלאמי במחנה ההשמדה אושוויץ זוכה לתמיכה בסעודיה ולגינוי בקטר, 3.2.2020

[7]  אל-שרק (קטר), 28.1.2020

[8]  מוראביטון הם לוחמים המוצבים בחזית המערכה.

[11]  אל-שרק (קטר), 14.10.2020

[12]  אל-שרק (קטר), 23.12.2020

[13]  אל-וטן (קטר), 7.12.2021

[14]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 3.7.2021

[15]  ראו דוח ממרי: על האנטישמיות הערבית בימינו, 1.6.2004

[16]  קוראן, סורה 7 פסוק 163

[18]  אל-שרק (קטר), 17.4.2022

[19]  אל-קודס אל-ערבי (קטר), 21.9.2020

[21] מאז תרגום הפרוטוקולים של זקני ציון לערבית ב-1927, הם מהווים סימוכין בשיח האנטי-יהודי בעולם הערבי, לטענה בדבר "מזימה יהודית להשתלט על העולם". ראו דוח ממרי: על האנטישמיות הערבית בימינו, 1.6.2004

[22] משפט דומה מופיע בהקדמה לאחת המהדורות של "הפרוטוקולים של זקני ציון" בשפה האנגלית. ההקדמה מביאה את המשפט לעיל, המצוטט לכאורה מתוך מכתב שכתב הסופר היהודי-גרמני אוסקר לוי לאנתרופולוג הבריטי ג'ורג' פיט-ריברס בשנת 1920: "כיום איננו אלא המפתים, המהרסים, המסיתים והתליינים של העולם." ("הפרוטוקולים של זקני ציון", תרגם לאנגלית ויקטור מרסדן, הוצאת אסקונדידו, 1999, ע' 58).

[23]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 2.4.2020

[24]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 20.9.2021

[27]  אל-ראיה (קטר), 21.12.2021

[29]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 17.6.2021

[30]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 28.4.2021

[31]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 25.6.2020

[32]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 28.7.2020

[33]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 11.8.2020

[34]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 10.12.2020

[35]  אל-ראיה (קטר), 12.10.2021

[36]  אל-ראיה (קטר), 26.5.2020

[37]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 25.1.2020

[38] בדיווח באתר ערוץ אל-ערביה נמסר כי בשנת 2009 התגלעה מחלוקת בינו לבין יחיא אל-סנואר וכי מחלוקת זו התפתחה לאלימות ואל-שחאתית הוכה על ידי כמה אסירי חמאס והוא נפגע בראשו בצורה חמורה.  https://www.alarabiya.net, 11.4.2021 דיווחים דומים נשמעו גם מפי גורמים פלסטינים ובכללם דובר הפת"ח מוניר אל-ג'אר'וב. ראו: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004559626345,9.4.2021

[39]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 10.4.2021

[40]  אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 29.1.2021