המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הצגת הבחירות למג'לס ה-11 באיראן: התחזות לדמוקרטיה, בפועל – המשך דיקטטורת ח'אמנאי
20/2/2020


הצגת הבחירות למג'לס ה-11 באיראן: התחזות לדמוקרטיה, בפועל – המשך השלטון הדיקטטורי של ח'אמנאי ומועצות משטרו

 

מאת: א. סביון, מ. מנזור ומ. אברהם


הקדמה

המשטר באיראן נערך לקיום בחירות למג'לס ה-11 ביום שישי ה-21.2.2020. הוא מתגאה בכך שזוהי מערכת הבחירות ה-37 בכללה מאז כונן המשטר ב-1979, ובאחוז השתתפות גבוה (65%) של הציבור בבחירות שהוא מקפיד לערוך, לדבריו, מדי ארבע שנים לגופים הנבחרים (מג'לס, נשיאות ועיריות והמועצות המקומיות).

 

אולם, המשטר באיראן מתחזה לדמוקרטיה הנשענת על בחירת העם כאשר בפועל הוא שומר על  שלטונו המוחלט, הדיקטטורי, באמצעות "מועצות" – מועצת המפקחים, מועצת המומחים, המועצה לאבטחת האינטרס של המשטר – הממונות על ידי המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי. בסמכות מועצת המפקחים לפסול מועמדים שאינם רצויים למשטר והיא אומנם פוסלת אלפי מועמדים בכל מערכת בחירות, בין אם לנשיאות או למג'לס, בתואנות שונות.[1] (ראו דוחות ממרי על פסילת אלפי מועמדים בבחירות השונות ע"י מועצת המפקחים, בהמשך בנספח).

 

ואכן, בעבר, פסלה מועצת המפקחים אף אישיות ברמתו של האשמי רפסנג'אני – שהיה יו"ר המועצה לאבטחת האינטרס של המשטר, בכיר במועצת המומחים, נשיא איראן בין השנים 1989-1997 ומנהיג הזרם הפרגמטי, שהיה יד ימינו של מייסד משטר המהפכה, איתאללה רוחאללה ח'ומיני – מלהתמודד בבחירות לנשיאות ב-2013. רפסנג'אני שיצא נגד מדיניותו של ח'אמנאי ונאבק למען מדיניות שונה נפסל בתואנה של גיל גבוה.

 

מועצת המפקחים פסלה במערכת הבחירות הנוכחית למג'לס, כבעבר, אלפי מועמדים המזוהים כרפורמיסטים או כשמרנים מתונים – המהווים כשישים אחוזים מן המתמודדים, בהם כל חברי המג'לס המכהנים השייכים לקבוצה זו – זאת כהמשך למדיניות הפסילה הגורפת של מועמדי הזרם הרפורמיסטי, השמרנים המתונים תומכי רפסנג'אני ורוחאני, תומכי הנשיא לשעבר אחמדי-נז'אד שכונו "הזרם הסוטה," וכל מי שעלול לאיים על ח'אמנאי ואחיזתו בשלטון.

 

פסילת כשישים אחוזים מן המועמדים הרפורמיסטים והמתונים, עוררה – כבכל מערכת בחירות – תרעומת בקרב חוגיהם. הנשיא רוחאני מתח ביקורת פומבית על סמכות מועצת המפקחים לפסול באופן גורף את מועמדי הזרם המתון -רפורמיסטי ודבריו עוררו זעם מצד חוגי האידיאולוגים. לטענתם, נפסלו מועמדים, ובהם נציגי מג'לס, שהיו מעורבים בשחיתות כלכלית אך אושרו מועמדים מכל הזרמים, גם אם הם ידועים פחות. בכירי המשטר ובראשם ח'אמנאי ורוחאני הפצירו בציבור להצביע כחובה דתית ולאומית.

 

הביקורת סביב פסילת מועמדים בבחירות חשפה שוב את המאבק על דמותו של המשטר האיראני בכלל ודמות המג'לס בפרט: המנהיג העליון ח'אמנאי הדגיש בהנחיותיו לציבור לבחור "מג'לס חזק" היכול לדבר נגד ארה"ב ובאנשים "שיוכלו לנופף בדגל הצדק במדינה." הוא קבע כי יש לבחור נציגים "מאמינים, אמיצים, יעילים, צייתנים, מלאי מוטיבציהנאמנים לאסלאם..." והוסיף כי "מי שחושש לדבר נגד מעצמה זרה פלונית [ארה"ב] אינו ראוי לייצג את הציבור האיראני האמיץ."

 

למעשה, החוגים האידיאולוגים מייעדים למג'לס תפקיד של חותמת גומי, גוף שיבטא כלפי חוץ את האידיאולוגיה העוינת של המשטר למערב ובמיוחד לארה"ב, וכלפי פנים ביקורת על מהלכי ממשלת הנשיא בתחום הכלכלי (בכל פעם שאינה מצליחה ליישם את המלצות המנהיג ח'אמנאי ל'כלכלת התנגדות', המלצות שאינן עולות בקנה אחד עם כלכלה גלובלית מודרנית).

לעומתם, חוגי המתונים והרפורמיסטים מבקשים, לכל היותר, לשמר את כללי המשחק בהצגת הבחירות הידועה מראש, שאין לתוצאתה משמעות רבה, שכן גם אם נציגי מג'לס מתונים או רפורמיסטים מותחים ביקורת על המשטר או על מוסדותיו (כפי שארע בדיכוי הברוטלי ע"י המשטר של מרד הדלק בנובמבר האחרון) הם מנועים למעשה מלפעול בצורה אמתית (כל חקיקה צריכה לעבור אישור המועצות הממונות להתאמתה לדין האסלאמי) או שהם נפסלים בבחירות הבאות – כפי שארע לכל נציגי המג'לס המתונים והרפורמיסטים במג'לס הנוכחי, ובקודמים.

 

יצוין כי סמוך למועד הבחירות קרא הנשיא רוחאני להגביל את כוחה של מועצת המפקחים לפסול מועמדים באמצעות משאל עם. לקריאה זו שהיא חסרת סיכוי כי היא מבטאת התנגדות לסמכותו של המנהיג העליון הממנה מועצות אלה – אין כל משמעות לבחירות הנוכחיות שיתקיימו במתכונת הדיקטטורית הישנה, ולה ייוחד מסמך נפרד.

 

מסמך זה יציג את העדויות הפומביות האחרונות לפסילות לקראת הבחירות למג'לס ואת תגובת הרפורמיסטים ומאמצי המשטר להבטיח השתתפות ציבורית נרחבת ובנספח דוחות ממרי מהשנים האחרונות בעניין הבחירות למג'לס ולנשיאות ופסילת המועמדים ע"י מועצת המפקחים:

 

חלק א': ביקורת המתונים והרפורמיסטים על פסילתם הגורפת

דוברי מחנה זה הציגו עמדות שנעו בין דרישה לשימור הצגת הבחירות ע"י מתן אפשרות לציבור לבחור בנציגים שנפסלו לבין הטענה כי הפסילה מונעת תחרות אמתית, מנוגדת לעקרון בחירות חופשיות ועד הקביעה כי למעשה אין תוחלת בהצגת מועמדות למג'לס כי הוא חסר יכולת לפעול נוכח עליונות גופים ממונים על המג'לס.

 

רוחאני לח'אמנאי ולמועצת המפקחים: פגיעה ביסוד הרפובליקני של המשטר היא פגיעה ביסודו האסלאמי

נשיא איראן, חסן רוחאני, מתח ביקורת על ח'אמנאי ועל מועצת המפקחים בגין הפסילות הנרחבות המונעות מן העם הליך בחירות תקין. בדברים שנשא בכינוס מושלי מחוזות ברחבי איראן ב- 27.1.20 הזהיר מפני חזרה לפרקטיקת הבחירות שהיתה נהוגה בימי השאה קודם למהפכה האסלאמית שעיקרה: קביעה מראש מי ייבחר מטעם השלטון כנציגי העם במג'לס. ב-2.2.20, על קברו של מייסד משטר המהפכה, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, הזהיר רוחאני את ח'אמנאי ומועצותיו, ברמיזה, כי הוא מתרחק ממורשת ח'ומיני ופוגע באושיות המשטר בעקרון הרפובליקניות, המשתקף גם בשם המשטר: "הרפובליקה האסלאמית." זאת, באמצעות מניעת הציבור מלבחור מתוך גוונים שונים, ע"י פסילת מועמדי זרם מסוים, והרתעת הציבור מלצאת ולהצביע (כי אין טעם להצביע למועמדים מוכתבים שאינם מבטאים את רצון הציבור). בעקבות הביקורת הקשה שספג מהמנהיג העליון ח'אמנאי ויתר נציגי מחנה האידיאולוגי הפציר רוחאני ביום המהפכה ב-11.2.20 בציבור להצביע ולא להחרים את הבחירות. להלן עיקרי דברי רוחאני באירועים השונים:

 

בכינוס מושלי מחוזות ברחבי איראן ב- 27.1.20 הזהיר רוחאני מפני מחיקת הצביון הדמוקרטי, לכאורה, של הבחירות ע"י הכתבת מועמד שהשלטון רוצה בו. הוא אמר: "לפי הוראות האל, אנו שולטים בגורלנו ואיש אינו יכול להפר זאת. הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה ולריבונות הלאומית היא היום שבו הבחירות יהפכו לדבר רשמי. מצב שבו מינוי האנשים ייקבע במקום אחר וכשהעם הולך לקלפיות האחראים ירצו לבצע [רק] את טקס הבחירות. הלוואי שלא יקרה יום כזה במדינה שלנו. בזמן המשטר הקודם [משטר השאה] היו קובעים בטהראן מישהו שייבחר והאנשים היו מצביעים לכל מועמד שהם רצו אך בסוף הבחירות שם האדם שנקבע בטהראן היה יוצא בקלפיות.

לאחר המהפכה האסלאמית התברר שטהראן לא תחליט יותר. העם הוא זה שמחליט והוא מגיע לקלפיות ומצביע עבור האדם שהוא רוצה. מאוד חשוב שהעם ירגיש שהוא בוחר אחד מתוך כמה. נוכחות העם היא הכוח הקבוע של העם. אסור לשכוח שאנו צריכים להיות ביחד ביום שיהיו בו בעיות. ביום הבחירות אנו צריכים להיות ביחד.

[האמירות] פעם 'אינני רוצה להשתתף בבחירות בגלל סיבה כלשהי' או פעם 'אין לי אמון בהליכה לקלפי' [מביאות למצב] מאוד מסוכן. צריך להבטיח לאנשים שהמשטר שלנו אינו משטר של מפלגה אחת. יש לנו כמה מפלגות והן חופשיות.

היום הוא יום שבו על כולם ללכת לקלפיות אפילו אם יש להם תלונות. אסור להחרים את הקלפיות. אני מבקש שביום הבחירות ב-21 לפברואר שהוא יום היסטורי ויום אללה לא ייעשה משהו שהתורים [לקלפיות] יהיו ריקים. כולם צריכים לדאוג שתהיה תחרות בבחירות ושיגיעו כל הקבוצות לבחירות. צריך להתנהל לפי החוק.

אנו צריכים בטחון בזמן הבחירות, כמו בשנים הקודמים. אם צריך לאשר 2 או 5 אנשים אסור לנו לאפשר שיהיו סכסוכים. אלה [ברמיזה לאידיאולוגים]  שאומרים בישיבותיהם הפרטיות שהמג'לס הבא יהיה 100% שלהם - הוא יהיה שלהם. אם הוא שלהם אז הם צריכים לאפשר את קיום התחרות והשותפות [מצד הציבור]. אם המג'לס יהיה שלהם שיהיה להם לבריאות. אנו צריכים לאפשר את קיום בחירות בריאות ושותפות גבוהה [מצד הציבור]. אנו רוצים את מקסימום הקולות בבחירות.[2]

על קבר איתאללה ח'ומיני, ב-2.2.20, אמר רוחאני: "הבחירות שהתקיימו בראשית ימי החוקה,[3] בהצבעה עממית, הגיעו אט אט לנקודה בה נבחרו אנשים תומכי השאה ואז התרחש במדינה הליך בחירות [שדמה] להצגה. עוד לפני [הבחירות] כולם היו יודעים מי ילך למג'לס ... ולכן האמאם [איתאללה רוחאללה ח'ומיני] הגיע למסקנה שדמוקרטיה אינה אפשרית עם מונרכיה ודיקטטורה. היו אנשים שהציעו לאמאם להשאיר משטר חוקתי עם שאה חלש או ללא שאה או שיקום משטר עפ"י הח'ליפות האסלאמית אולם האמאם לא קיבל אף אחת מ[ההצעות] ההן ובחר ברפובליקה האסלאמית. האמאם לא היה רק ​​אבי האסלאם בתולדות ארצנו אלא גם אבי הרפובליקניות בהיסטוריה האיראנית. רפובליקה שלא תתחבר עם דת ואסלאם, לא תישאר [כזו] ותהפוך לעריצות. בגלל זה האמאם התעקש על רפובליקה אסלאמית – לא מילה יותר ולא מילה פחות. מה שהאמאם התכוון היה שהממשלה במסגרת האסלאם תהיה בשליטת העם והאמאם ידע שצדק ורפורמה בחברה וצמיחה לא יתאפשרו ללא נוכחות העם... האמאם הדגיש כי זכות הציבור לבחור, ומי שמונע ממנו לבחור מבין טעמים שונים ומי שמרתיע אנשים מלהשתתף בקלפי - בטוח שהוא רחוק מדרכו של האמאם."[4]

 

ביום המהפכה ב-11.2.20 אמר רוחאני בטהראן: "היחלשות [אלמנט] הרפובליקניזם [במשטר איראן] אינה חיזוק האסלאמיזם, הרפובליקניזם והאסלאמיזם הם יחד. או זה או זה אינו [דבר] נכון במקום הזה... אנשים יקרים, אחד הערכים הלאומיים והדתיים הגבוהים ביותר שלנו הוא הבחירה וכוח הבחירה, [אנו] מסוגלים לבחור מבין שתי דרכים את הטובה ביותר. אחד ההישגים הגדולים של המהפכה האסלאמית הוא הבחירה. ייתכן ובבחירות הללו יהיו לנו תלונות וביקורות, זה בסדר, ביקורת היא חופשית... אולם אני מבקש שלא תהיה פסיביות ופסיביים. אל לנו להחרים את הקלפי בגלל צעד או פעולה כזו או אחרת. הבחירות והקלפי הם המושיעים שלנו."[5]

זיבאכלאם, אינטלקטואל ורפורמיסט: הפסילה נוגדת את עקרון הבחירות החופשיות

פרופ' צאדק זיבאכלאם, האינטלקטואל והרפורמיסט, עקץ ב-28.1.2020 בציוץ בטוויטר את התנהלות המשטר ומועצת המפקחים בפסילת המועמדים:

 

"פסילת 90 איש מנציגי המג'לס הנוכחיים בשל מה שמועצת המפקחים מכנה 'שחיתות כלכלית' משמעה שלפני ארבע שנים לאנשים אלה לא היתה בעיה [כזו], אך במשך ארבע שנים במג'לס דבר זה קרה [שהפכו למושחתים]. כלומר המג'לס הפך לארגון שהופך את הנציגים למושחתים כלכלית. גם זה עוד אחד מפשעי אמריקה."[6]

 


בציוץ נוסף שפרסם בחשבון טויטר שלו ב-9.2.2020 כתב זיבאכלאם:

"פסילת המועמדים לא משאירה ספק לגבי המוטיבציה של מועצת המפקחים. אולם גם אם נתעלם מהמציאות ונניח שמטרת המועצה בפסילת המועמדים אינה התחשבנויות פוליטיות אלא כדי לשרת את הציבור, עדיין עיקרון אישור הכשירות הוא נגד העקרון היסודי ביותר של בחירות חופשיות."[7]

חשמתיאן, יו"ר חזית העצמאים והפרגמטים: אין תחרות בבחירות

קדרת עלי חשמתיאן, יו"ר חזית העצמאים והפרגמטים באיראן מחה על פסילת המועמדים מהחזית הרפורמיסטית והפרגמטית ואמר ב-29.1.2020:

"צפינו שרוב המושבים במג'לס ה-11 יהיו בשליטת העצמאיים והפרגמטים, אך רוב מועמדינו נפסלו ע"י ועדות הפיקוח [של מועצת המפקחים] ... עפ"י הדיווחים שהגיעו מכל המדינה, מתוך 5200 המועמדים שאושרו באיראן יותר מ-4200 מהם הם אידיאולוגים, כ-300 מהמועמדים הם פרגמטים וכ-700 מהמועמדים רפורמיסטים. זאת אומרת שאם מועצת המפקחים לא תבחן מחדש את נושא אישור המועמדויות למעשה לא תתקיים תחרות בבחירות ... העצמאיים והפרגמטים נוכחים בבחירות, אך מוחים על הפסילה הגורפת של מועמדיהם. אם זה יימשך בצורה כזו למעשה לא נוכל להגיש רשימת מועמדים בטהראן ובשאר המחוזות."[8]

דובר הממשלה לשעבר הרפורמיסט רמזאן-זאדה: גם אם ייבחר מג'לס רפורמיסטי הוא לא יוכל להשפיע

בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו ב-29.1.2020 הצביע הרפורמיסט ודובר הממשלה לשעבר, עבדאללה רמזאן-זאדה, על אי התוחלת בהתמודדות מלכתחילה בהצגת הבחירות של המשטר, שכן לנציגי המג'לס אין יכולת אמיתית להשפיע בחקיקה למען הציבור:

 

"הידידים הרפורמיסטים המבקשים לקבל אישור להתמודד בבחירות, דמיינו שכל 290 נציגי המג'לס הבא ייבחרו מביניכם, האם אתם חושבים שיהיה לכם חלק בחקיקה כאשר יש גופים כגון מועצת המפקחים, הועדה למדיניות הכללית של המועצה [לאבטחת האינטרס של המשטר], המועצה [העליונה] למהפכה התרבותית, המועצה העליונה למרחב הסייבר, המועצה העליונה לבטחון לאומי ומועצת ראשי הרשויות."[9]הרפורמיסט והשר לשעבר, תאג'זאדה: המשטר תופר תיק למחוקקים כדי שלא יבקרו את מועצת המפקחים

מוצטפא תאג'זאדה, מבכירי הרפורמיסטים שכיהן כשר בממשלת ח'אתמי, ציר מג'לס ואף היה אסיר פוליטי, מתח ביקורת נוקבת בציוץ טוויטר שלו ב-4.2.2020, על כך שהמשטר תופר תיקים משפטיים לצירי מג'לס כדי שלא יבקרו את מועצת המפקחים:

 

"בצעד השני של המהפכה לא רק שמוחקים את שוחרי הדמוקרטיה מהארגונים ומתחרות הבחירות אלא גם תופרים תיק משפטי לפעילים [פוליטיים] כגון פרונה סלחשורי[10] כדי שלשוחרי החופש והצדק לא תהיה אפשרות לבקר את חברי [מועצת] המפקחים ואת הממונים באופן בטוח וללא מחיר. # סופה של הרפובליקה."[11]

חלק ב': תגובת הזרם האידאולוגי – הבחירות נקיות, הרפורמיסטים שנפסלו מושחתים, מי שמטיל ספק בהליך הבחירות ובמועצת המפקחים שייך למחנה האויב

המנהיג העליון ח'אמנאי: הבחירות הן ג'יהאד ציבורי והגורם להתחזקות המדינה; יש לבחור בנציגים מאמינים, אמיצים, יעילים, צייתנים, מלאי מוטיבציהנאמנים לאסלאם, לציבור, למהפכה ולמדינה

המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, מתח ביקורת על הנשיא רוחאני במעמד בפני אלפים לקראת יום המהפכה ב-5.2.2020. הוא טען כי דבריו, לפיהם הבחירות מהונדסות או שהן בעצם מינויים, מנוצלים לרעה ע"י האויב וגורמים לייאוש בקרב העם ולהחרמת הבחירות:  

"נוסף להיותו של המשטר האסלאמי דמוקרטי הוא גם דתי, ולכן הדמוקרטיה באיראן היא דמוקרטיה דתית... הבחירות מהוות הזדמנות גדולה מאוד למדינה ולעם ואיום לאויבים. קיום הבחירות במלוא המוטיבציה ונוכחות הציבור בקלפי מבטיחים את בטחון המדינה, מפני שהאויבים חוששים מהתמיכה הציבורית של המשטר יותר מאמצעי הלחימה שלו. יש בעיות במדינה... אך למרות זאת הציבור יבוא לשטח כי בבחירות מדובר בתדמית המשטר ובביטחון המדינה. הבחירות חשובות גם בפתרון הבעיות הבינ"ל ... 

 

הבחירות לנשיאות ולמג'לס הן ההזדמנות לכניסת רעיונות חדשים ושיטות חדשות למעגל יוצרי ההחלטות במדינה. כאשר הציבור בוחר באנשים ראויים, דרכים ופתרונות חדשים יצמחו בתהליך פתרון בעיות המדינה והציבור. ככלל, הבחירות הן הנושא הכי עקרוני של המדינה. הכלכלה, התרבות, ההתקדמות המדעית וכו', חשובים מאוד, אך הבסיס של כולם הוא נושא הבחירות. כי כאשר הבחירה מתבצעות באופן חזק ונכון כל הבעיות יפתרו בהדרגה.

 

אני מצטער על אמירות מעוררות סערה בנושא הבחירות. כאשר הבחירות הן בעלות חשיבות רבה ויש להן השפעה רבה כל כך בכל התחומים, אסור להוריד מחשיבותן ע"י יצירת סערה, אמירות שונות ומייאשות. המאמץ הרצוף של אויבי איראן להציג את הבחירות כמערכת פגומה הוא דבר טבעי...

 

אסור לדוברים בעלי במה [מתכוון לנשיא רוחאני] שיכולים הודות למעמדם בכלי התקשורת ובמרחב הסייבר להתבטא באופן שהאויב ינפח אמירות אלה וינצלן כדי לייאש את הציבור. הבחירות באיראן הן בכלל הבחירות הבריאות ביותר בעולם. כאשר אתם מייצרי פרובוקציה, משקרים שהבחירות שלפנינו הן מהונדסות או שהן אינן בחירות אלא מינויים [כפי שטען רוחאני] – הציבור מתייאש.

 

אני מתפלא נוכח דברי כמה אנשים [רוחאני] שהגיעו למעמד מסוים הודות לבחירות אך מציבים סימן שאלה לגביהן. כיצד עולה הדבר שכאשר הבחירות הן לטובתם הן תקינות וחוקיות, אך כאשר הן אינן לפי האינטרסים שלהם הן מקולקלות? בבחירות למג'לס פעמים רבות אנשים שלחו לי מכתב ודיוחו על זיופים. בעקבות זה מיניתי משלחות שטיפלו בדייקנות בעניין והתברר שדיווחים אלו ומכתבים אלו לא היו נכונים.

 

לא ניתן להתלונן על האויב, אך על מחבר פלוני, פעילים במרחב הסייבר, נציג מג'לס ופלוני שהוא מחשובי אנשי ממשלה [הכוונה לרוחאני] להיזהר כדי שלא ייווצר מצב שאנו נגיד לציבור להשתתף [בבחירות] ובמקביל נאמר [דברים] בטעות כך שהציבור יתייאש מלהשתתף בבחירות.

 

תקיפת מועצת המפקחים היא מהמעשים הכי לא נכונים ... כיצד ניתן בקלות כזו להאשים מועצה זו שחבריה פועלים במכוון להרע לחלק מאנשים?

 

בדבריי האחרונים בתפילת יום השישי ציינתי את הצורך בהתחזקות איראן נוכח האויבים הבינ"ל חסרי הרחמים והחזקים. מג'לס חזק הוא אחד ממאפייני התחזקות איראן והקמת מג'לס חזק תלויה בהשתתפות גדולה של הציבור בבחירות...

 

יכול להיות שיש אנשים שאינם אוהבים אותי, אך אם הם אוהבים את איראן הם חייבים לבוא לקלפי. לכן כל אחד שאוהב את איראן, את בטחונה ופתרון הבעיות חייב לבוא לקלפי. אלה המאמינים והמהפכנים ישתתפו בבחירות במוטיבציה חזקה. מי שאין לו מוטיבציה דתית ומהפכנית אך אוהב את המולדת היקרה חייב לבוא לקלפי. יש לבחור אנשים מאמינים, מהפכנים, אמיצים, בעלי רוח ג'יהאדית, בעלי תפקוד גבוה ואוהדי הצדק באמת למג'לס. מי שחושש לדבר נגד מעצמה זרה פלונית אינו ראוי לייצג את הציבור האיראני המכובד, העוצמתי והאמיץ... יש לבחור באנשים שיוכלו לנופף בדגל הצדק במדינה כולל צדק כלכלי, משפטי ופוליטי. על הציבור לזהות אנשים עם היבטים אלו ולבחור בהם. אם הציבור אינו מזהה אנשים כאלה עליהם להשתמש בהכוונה והיעוץ של אנשים חכמים ואמינים. לכן אסור לכל אחד לאמר שהוא אינו בוחר מפני שאינו מכיר את המועמדים. על כולם להיכנס לשטח באמונה באל ולהצביע."[12]

בנאום לתושבי תבריז ב-18.2.2020 חזר ח'אמנאי על רוח הדברים: "הבחירות הן ג'יהאד ציבורי והגורם להתחזקות המדינה. הן תדמית המשטר האסלאמי. הנוכחות הרחבה והנלהבת של הציבור בקלפיות תוביל בעזרת האל לברכה ולהשפעות מרחיקות לכת במדינה ...הבחירות למג'לס יוכיחו שוב שהציבור עומד לצד המשטר האסלאמי ותומך בו ... הבחירות מנטרלות רבות מהכוונות הרעות של האמריקאים והציונים ... הדרך היחידה לייאש את האויבים היא התחזקות איראן ואחד מסמלי איראן החזקה הוא המג'לס החזק. המג'לס שיאשר חוקים נדרשים וינתב את הממשלות לכיוון הנכון מעניק חסינות למדינה. אחד היסודות למג'לס חזק הוא הנוכחות המרבית של הציבור בקלפיות ... הבחירות וההצבעה הן חובות הלכתיות, לאומיות ומהפכניות....

יש לבחור בנציגים מאמינים, אמיצים, יעילים, צייתנים, מלאי מוטיבציה, נאמנים לאסלאם, לציבור, למהפכה ולמדינה, קשוחים מול האויב ושונאי בצע. על הציבור להיזהר מאוד בבחירת הנציגים כי סבלנו בעידן המהפכה מנציגים שכרגע הם עבדי אמריקה ושפחותיה ואויבי איראן...

איש שאין בכוחו לעמוד מול האויב ואין לו בטחון עצמי מול האויב אינו מתאים להיות נציגו של העם האיראני ... חובה על כל אוהדי האסלאם, המהפכה, המשטר האסלאמי ואיראן להשתתף בבחירות ולבצע בחירה נכונה וטובה ... הבחירות הן זירת ניסיון אלוהי. אני תקווה שהעם האיראני יצא בראש מורם מניסיון זה..."[13]

יו"ר מועצת המפקחים, איתאללה ג'נתי: הצלחנו להדוף את הנציגים שהפכו במג'לס למושחתים; אין אפשרות לזייף את הבחירות

איתאללה אחמד ג'נתי, יו"ר מועצת המפקחים (והמומחים) אמר בישיבת המועצה ב-5.2.2020: "תם זמן הטיפול בתלונות המועמדים. שבוע רגיש ואינטנסיבי עבר עלינו בו טיפלנו בכל תלונות המועמדים. השקענו את כל תשומת לבנו כדי לבדוק את ההתאמה של המועמדים לפי חוק הבחירות ולאשר את מועמדותם. כי במקרה של אי-תשומת לב בנושא זה אם יכנס אדם לא כשיר למג'לס אין בידינו לעשות דבר. למרבה הצער מנגנון הפיקוח הפנימי של המג'לס אינו יעיל כפי הצורך. אושרה מועמדות של יותר משבעת אלפים אנשים משכבות פוליטיות שונות וכן של אנשים עצמאיים. עם מספר רב כזה של מועמדים בעזרת האל הבחירות שלפנינו יהיו בריאות ותחרותיות כשאר הבחירות בעבר ... מועצת המפקחים תמיד שמרה על בחירת הציבור ולא אפשרה שהרפובליקניות של המשטר וזכות הציבור יירמסו. גם בסבב הנוכחי זה כך והפיקוח של מועצת המפקחים יימשך עד השלב הסופי של הבחירות ואישור תוצאות הבחירות ... על כל האחראים והממונים על הבחירות להימנע מדיבורים מעוררי סערה בעניין זה."[14]


איתאללה ג'נתי, יו"ר מועצת המפקחים ומועצת המומחים[15]

 

איתאללה ג'נתי פרסם גם הוא הנחיות במי ראוי לבחור בצעדת יום המהפכה ב-11.2.2020: "בחרו באנשים שטעמו את טעם הרעב, מכירים את כאב הציבור, עוזרים לנזקקים ולא חושבים על כיסיהם כאשר יושבים על הכסא במג'לס. בחרו באלה שדואגים לציבור ובאנשים דוברי אמת. אם אתם רואים שהמועמדים הם שקרנים אל תבחרו בהם. במהלך בדיקת הכשירות של המועמדים הצלחנו להדוף את הנציגים שהפכו במג'לס למושחתים והשארנו את אלה שלא הפכו למושחתים..."[16]

 

למחרת, ב-12.2.2020, הוסיף איתאללה ג'נתי כי הבחירות הן תחרותיות וכי לא ניתן לזייפן: "על הציבור ועל האחראים להשקיע כל מאמץ כדי שהערכים והיסודות של המהפכה לא ייחלשו ... בחירות למג'לס 2020 חשובות מאוד, מפני שהאויבים רוצים לגרום לציבור להחרים את הבחירות. הציבור וכל האחראים חייבים להתאמץ להגביר את השתתפות בבחירות ולייאש את האויב ... מועצת המפקחים תשמור על טוהר הבחירות ועל בחירת הציבור עד שיתפרסמו התוצאות הסופיות של הבחירות ולא תרשה לאיש להתערב בבחירת הציבור ... חרף כמה התבטאויות לא נכונות, הבחירות העתידיות הן תחרותיות לגמרי. נציגים מכל הפלגים נוכחים בבחירות אלו. עפ"י הדיווחים תחרות טובה מתרקמת בין המועמדים ... על האחראים לביצוע הבחירות והמשקיפים לשים לב ולהימנע לצדד בעד מועמד או פלג מסוים במהלך הבחירות. אסור לארגונים הממשלתיים לנצל לרעה את אוצר האומה לטובת הפלגים [הקרובים אליהם] ... הציבור מאמין בהיגיינת הבחירות. מזה ארבעים שנה שבחירות בריאות נערכות במדינה ואין אפשרות לזייף אותן..."[17]


יו"ר הרשות השופטת, ראיסי: כל המציב סימן שאלה על מערכת הבחירות שייך למחנה האויב

יו"ר הרשות השופטת, אבראהים ראיסי, תקף בחריפות בעיר בושהר ב-6.2.20 את הנשיא רוחאני וקבע כי "כל המציב סימן שאלה על מערכת הבחירות – ולא משנה מאיזו סיבה או מוטיבציה – שייך למחנה האויב. רק איש או אישה שיכולים להבין את צורך החברה ויהיו מוכנים למסור נפשם כדי לספק את צורך החברה, נקראים חכמים ובעלי אחריות ... ענין הבחירות חשוב מאוד. כל מי שאכפת לו מהמשטר ומכבוד העם חייב למלא את תפקידו בזירת הבחירות. כל מי שמטיל ספק במערכת הבחירות – ולא משנה אם במזיד או בשוגג – מחליש אותה ומציב את עצמו במחנה האויב. כיוון שגם האסטרטגיה של האויב היא לייאש את העם ביחס להישגי המשטר..."[18]


איתאללה ראיסי, יו"ר הרשות השופטת  [19]יו"ר ועדת חו"ב של המג'לס, זולנור: דברי רוחאני שהבחירות הן מינויים הן קריאה להחרמתן, הוא פועל נגד המשטר והציבור

מוג'תבא זולנור, יו"ר ועדת חוץ וביטחון של המג'לס, מתח ביקורת חריפה על רוחאני ב-10.2.20 בראיון לסו"י מהר המזוהה עם משה"מ וטען כי הוא פועל נגד המשטר:

"למרבה הצער, רוחאני לא קיים את ההבטחות שהבטיח לציבור. לרוחאני לא היה כוח לנהל את המדינה והוא הזניח את המדינה בסוגיות רבות... זה גרם לנזקים רציניים למדינה. לא רק שהרעיונות וההבטחות של רוחאני לא התגשמו אלא הוא לא הצליח לנהל את המדינה באופן תקין בזירה הפנימית ובזירה הבינ"ל. למעשה אנו עדים לסוג של ייאוש בניהול המדינה והציבור הפנים שמוטב אם לא תהיה ממשלה והמדינה תנוהל ע"י הציבור... הניהול הכושל של ממשלות רוחאני יצר בעיות רבות בזירה הפנימית והבינ"ל. זו הסיבה שהציבור מתאונן על מצב הפרנסה והכלכלה, אך רוחאני נותן כתובת שגויה כדי לתרץ את הפגמים האלה. רוחאני טוען ששורש כל בעיות המדינה נמצא בחו"ל ומחפש את הפתרון לבעיות אלו באמריקה ובאירופה, אך כתובות זו היא טעות והוא מטעה את אחרים.

גם לגבי [עניינים] שבתוך המדינה הם נותנים כתובת שגויה לציבור וטוענים ששורש הבעיות נמצא במועצת המפקחים ופעולתה לפסילת המועמדים, בזמן שבדיקת כשירות התמודדות המועמדים התחילה רק לפני חודש, אך בעיות הפרנסה של הציבור כאן מזה שש שנים מאז עלה רוחאני לנשיאות.

 

מצד אחד רוחאני מטעה את הציבור בנוגע לבעיות המדינה ומצד שני הוא קורא לציבור להשתתף בבחירות. יש לשים לב שגם כאשר רוחאני קורא לציבור להשתתף בבחירות מטרתו האמתית היא להשרות ייאוש. כשהוא אומר: 'אל לציבור להחרים את הקלפי', הוא מחדיר [לתודעת] הציבור להחרים את הקלפיות ובכך הבדיל את עצמו מהמשטר ולא יהיה נוכח בשטח. רוחאני משרה קרע במשטר ומנחיל את נושא אי-השתתפות הציבור בבחירות במסווה של קריאה לציבור להשתתף בבחירות. התבטאויות כגון : 'הבחירות אלו הן בעצם מינויים והן הצגה' משפיעות לרעה על דעת הקהל.

 

מר רוחאני, אם יש לך בעיה בסוגיית אישור ההתמודדויות למג'לס ואתה משתדל לתמוך בציבור ובמועמדים, מדוע לא מחית על פסילת המועמדים כאשר בבחירות לנשיאות אושרה ההתמודדות של חמישה אנשים מתוך 1600 וההסתברות שאתה תיבחר היתה הגבוהה ביותר? ח'אמנאי אמר: 'יש אנשים שמשקרים ואומרים שהבחירות האלו הן מינויים, אך כאשר הבחירות היו לטובתם הם שתקו.' לדעתי ח'אמנאי התכוון לרוחאני ששתק עת הוא עצמו היה מועמד לנשיאות.

 

מג'תבא זולנור, יו"ר ועד חוץ וביטחון של המג'לס [20]


בבחירות למג'לס 2020 אושרה כשירותם של  יותר מחמישים אחוז מהנרשמים. נכון לעכשיו מתמודדים 30 אנשים על כל מושב במג'לס, אך בבחירות לנשיאות רק חמישה אנשים התחרו על כסא הנשיא. התבטאויות רוחאני הן סמל לכפיות הטובה ולחוסר יראת שמיים [שלו]. הן מייחסות למשטר שקר. רוחאני משתדל באמצעות הטעיה זו להפנות את המבט הרע של הציבור ממנו אל מועצת המפקחים. הוא חותר להפוך את המועצה למטרה לביקורת. רוחאני חותר להפיץ קרע ומחלוקת, אך הציבור מבין היטב את ההבדל בין הצדיקות לדו-פרצופיות ובין אמת לשקר. כולם יודעים כמה הוא אהוד בציבור ודבריו כמה משפיעים."[21]


חבר המועצה לקביעת האינטרס ויו"ר מפלגת הקואליציה האסלאמית, מיר סלים: דברי רוחאני שהבחירות הן הצגה הם פגיעה בציבור; למועצה ניסיון של 39 שנים בפסילת מועמדים

מוצטפא מיר סלים, חבר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר ויו"ר מפלגת הקואליציה האסלאמית אמר ב-2.2.20 כי "דבריו האחרונים של רוחאני לפיהם הבחירות [למג'לס 2020] הן רק הצגה, נחשבים כפגיעה בוטה בציבור ... מאז המהפכה [האסלאמית] במשך יותר מ-40 שנה נערכו יותר מ-40 בחירות. איזו מהן היתה הצגה? מי יכול לטעון טענה כזו? ... בשל החולשה בתפקודם הם מתבטאים כך. יש לשאול אותם [ממשלת רוחאני] מה הם רוצים להסתיר? הרי כולם יודעים מהי איכות הפעולה שלכם במשך ה-6.5 שנים האלה [מאז נבחר ב-2013], מה אתם רוצים להסתיר ...

 

נוכח הלחץ שמופעל על מועצת המפקחים מצד הרפורמיסטים וחלק מתומכי הממשלה והביקורת שהם מותחים על מועצת המפקחים צריך לציין דבר אחד והוא שמועצת המפקחים עסקה בבירור כשירות המועמדים מתוך ניסיון של 39 שנים. היא פסלה חלק מהמועמדים עפ"י ראיות ואם הם [הנפסלים] רוצים - מועצת המפקחים יכולה לחשוף ראיות אלה..."[22] 

 

ציר המג'לס וחבר ועדת נאמני ח'אמנאי במג'לס, פז'מאן פר: מספר הנפסלים בסבב הנוכחי אינו עולה על אלה של הסבב הקודם

ציר המג'לס (משהד) וחבר ועדת נאמני ח'אמנאי במג'לס, חוג'ת אל-אסלאם נסראללה פז'מאן פר, הסביר ב-29.1.20 כי "סיבת ההשתלחויות האחרונות של הפוליטיקאים שנפסלו ע"י מועצת המפקחים מלהתמודד בבחירות המג'לס היא כעסם על כך שהיא מילאה את תפקידה החוקי. גם אם הם לא היו נפסלים הם לא היו נבחרים אחר כך בשל השחיתות הכלכלית המגוונת שלהם. מספר הנפסלים בסבב הנוכחי אינו עולה על אלה של הסבב הקודם, אך הנפסלים ומחלקות שונות של הממשלה תוקפים את מועצת המפקחים כדי להטיל את אשמתם על אחרים ולחפות על תפקודם החלש. הם חפצים לומר שרק בגלל שנפסלו הם אינם יכולים להיכנס למג'לס ולממשלה העתידיים, אך בבחירות הקרובות הציבור יחליט על הוצאת אנשים אלה ודרך חשיבתם מעתיד המדינה. בחירות אלו הן ההזדמנות האחרונה לציבור לבצע זאת."[23]

 

היומון כיהאן:  הרפורמיסטים תוקפים את המשטר כדי לייאש את העם מלבחור וזה מסייע לאויבי איראן

היומון כיהאן, שופר החוגי האידיאולוגיים, תקף את הרפורמיסטים על שהעזו למתוח ביקורת על פסילתם בידי מועצת המפקחים. במאמר ב-3.2.20 נכתב: "הרפורמיסטים תקפו ללא תקדים את מועצת המפקחים. פרצופים כמו [נציגי המג'לס] עלי רזא רחימי, מחמוד ואעזי, מחמוד צאדקי, אסמאעיל גראמי מוקדם, פרואנה סלחשורי ודומיהם ניסו להודיע ​​שמועצת המפקחים חסמה את הדרך לניצחון המדומיין של הרפורמיסטים, בהטחת האשמות במועצת המפקחים ובאמירות כגון "על מנת לבדוק את זכאותם הם נדרשו [להציג] קבלה על תשלומי ח'ומס [תשלום עשרים אחוז מס אסלאמי]", "בשל התמיכה בממשל [האמריקאי] או בהסכם הגרעין, זכאותם נדחתה!", "המתווכים העלו לעיתים את שיעור האישור [לזכאות להתמודד בבחירות] לכארבעה מיליארד תומאנים", "דובר מועצת המפקחים משקר", "כל עוד מועצת המפקחים קיימת לא ניתן לעשות דבר!" וכו'...  כמו כן הם [הרפורמיסטים] מנסים להצדיק את הפסדם האפשרי ... על ידי הצהרות כגון הבחירות למג'לס הן "הצגה" או "מינוי מראש של מועמדים."[24]  

 

מאמר המערכת של כיהאן ב-6.2.20 מתח ביקורת על אלה "שנטפלו למועצת המפקחים ואינם חוסכים בשום עלבון או הרס [למשטר]. הם טוענים שכדי לאשר את זכאות [מועמדותם] הם צריכים [להציג] קבלות של תשלומי "חומס." אחר טוען שבגלל שהוא קרוב משפחה של פוליטיקאי אחר [מועצת המפקחים] דחתה את מועמדותו ולאחרונה יש להם טענה מעניינת שבשל נוכחותם הדלה בתפילות יום שישי הם [מועצת המפקחים] דוחים את מועמדותם...

 

מצד אחד הרפורמיסטים תוקפים את עמודי המשטר ומצד שני תופסים את [עמדות] הכוח [במג'לס] ואינם מוכנים בשום דרך לוותר ... האם לא עדיף שתבהירו את המשימה שלכם עם עצמכם ועם העם אחת ולתמיד? לו היה המשטר [האיראני] מעוניין בהנדסת בחירות – כיצד הצלחתם להישען על מושבי [המג'לס] לאורך תקופות ארוכות? תוצאת עמדות והתנהגויות מסוג זה אינה אלא כדי לייאש את העם [מלבחור], דבר שמסייע לאויבי איראן, ביניהם אמריקה.[25]

 

היומון ג'ואן: רוחאני יודע שמרבית אלה שנפסלו הושחתו ע"י ממשלתו

היומון ג'ואן מתח ביקורת על רוחאני ועל דבריו בפני מושלי המחוזות ברחבי איראן, ב-27 לינואר וכתב: "רוחאני דיבר למושלים בצורה כזו כאילו הוא מנהיג אופוזיציה החסר גישה לשלטון ולכוח. רוחאני השווה את הבחירות באיראן לבחירות בזמן השאה כשבחרו את נציגי העיירות בטהראן. רוחאני יודע היטב שיותר מ-55% מהנציגים הנוכחים שלא אושרו שייכים לזרם שלא הולך עם הממשלה. למה הוא לא מקבל את האיזון? כי הוא לא נמצא תחת הלחץ של הפלג ממול. רוחאני יודע היטב ש-80% מהנציגים שלא אושרו הושחתו על ידי חלקים של הממשלה הזו [שלו]. רוחאני לא השאיר דבר למשטר באיראן. כשהוא אומר 'העם צריך להיות בטוח שלא מחסירים ומוסיפים לקולות שלו' פרושו שהוא יושב על הענף וחותך את השורש. הוא מאשים את משרד הפנים שלו שמוסיף ומחסיר את קולות העם, ואם אנו מצדיקים את מבנה דברי הנשיא צריך לשנות במהירות את מי שמבצע את הבחירות [משרד הפנים בממשלת רוחאני]. הדמוקרטיה היא הדרך היחידה להחזיר את אמון העם. הממשלה צריכה לקחת בחשבון שפתרון הנושאים חשוב יותר מהסרת הלחצים עליה. המשטר האסלאמי הוכיח ב-40 השנים האלה שהוא לא נכנע לאלה שעושים רעש."[26]

 

ראש האגף המדיני של משה"מ, ג'ואני: האם יתכן שיוקם מג'לס לא מהפכני ומשה"מ יהיה אדיש לכך?

ידאללה ג'ואני, ראש האגף המדיני של משה"מ, אמר ב-12.2.20 כי "בעזרת האל נראה הקמת מג'לס חזק בבחירות ב-21.2.2020. הצורך היום במדינה ובמהפכה הוא מג'לס חזק שמבטיח כבוד, יוקרה ותנועה קדימה. האומה היא זו שמרכיבה את המג'לס החזק.

 

משה"מ והבסיג' הם לא מפלגות שיגישו רשימת [מועמדים]. איננו מכירים את משמרות המהפכה כמפלגה, אך הם בעלי פעולה פוליטית פעילה. האם ייתכן שיוקם מג'לס לא מהפכני ונהיה אדישים בתקופה בה האויב, [גורמים] אנטי-מהפכניים ותומכי המערב מנסים להרכיב מג'לס שאינו מהפכני? משה"מ פועל מתוך תובנה, חוכמה והבהרת המצב כדי לגרום לאנשים לבחור בחוכמה ובערנות ובסופו של דבר יקום מג'לס חזק ומהפכני. מג'לס חזק הוא שיש לו את הגיבוי העצום של קולות הציבור. עלינו לבחור נציגים כמו סולימאני [מפקד כוח קודס שחוסל ע"י ארה"ב] שהמנהיג מתייחס אליו כדרך וכאסכולה."[27]

 

ידאללה ג'ואני ראש האגף המדיני של משה"מ  [28]

 

רמטכ"ל הכוחות המזויינים, באקרי: "מה שתואם את מחשבתו ודרישותיו של המנהיג ומקובל על אזרחי איראן הוא, ללא ספק, מג'לס שמיושר עם המהפכה האסלאמית"

מוחמד באקרי, ראש המטה הכללי של כוחות המזויינים, קרא ב-19.2.2020 לציבור להצביע כדי לסכל את מזימות האויב והדגיש כי המג'לס שייבחר צריך "להיות מיושר עם המהפכה האסלאמית" ושיש לבחור "בנציגים דתיים המאמינים ביסודות המהפכה". להלן עיקרי דבריו: 

 

"הראיות והתיעוד המוצקים מראים שבתנאים הנוכחים ובערב הבחירות ב-21.2.2020, אויבי האומה האיראנית גייסו את המשאבים התקשורתיים ואת יכולותיהם לאסטרטגיה של "לייאש את העם" [מן] העתיד ולשכנעו שלא להגיע לקלפיות. כך לפי דמיונם, הבחירות יהיו בדרג נמוך והצבעה מינימלית בכדי להמשיך להפעיל לחץ גדול יותר על המדינה.

 

בנקודה זו, מה שתואם את מחשבתו ודרישותיו של המנהיג ומקובל על אזרחי איראן הוא, ללא ספק, מג'לס שמיושר עם המהפכה האסלאמית, עם נוכחות של נציגים דתיים המאמינים ביסודות המהפכה והמשטר ובעלי "יעילות", "רוח מהפכנית" ו"אנטי יהירות" [כינוי לארה"ב] כשלושה מרכיבים ומדדים חשובים.

 

ברור ש"בחירה מושכלת" מסוגלת לייעל את המג'לס ולשים אותו בראש סדר העניינים [של הציבור] על מנת להגן על החוקה, המהפכה ועל הישגיה... אין ספק, שבחירות עם נוכחות נלהבת ומקסימלית של האומה האיראנית ב-21.2.20 יובילו את משטר הטרור הזה אמריקה – ציר הרשע והעוינות כלפי המהפכה והאדמה האסלאמית​ – לאסטרטגיה של מבוי סתום,  ובחסדי האל, הקמת מג'לס חזק, דתי, המתמחה והחמוש בידע ומחויב לאינטרסים הלאומיים [של איראן] תפתור את הבעיות ואת האתגרים ויחד עם מוסדות וארגונים אחרים, תימשך היום גאוות המדינה בעימות האסטרטגי עם האויב, בעיקר בתחום הסנקציות והלוחמה הכלכלית.

 

למדנו מהניסיון שבכל פעם שאנו פועלים בניגוד לרצון אויבינו, בדיוק באותו זמן, המדינה ניצבת בפני הזדמנויות והטבות מתמשכות. אני ממליץ כי על הנבחרים להיות כמו סולימאני ולשרת את העם בצורה כנה ולהפוך את "בית האומה" [מג'לס] למרכז העוצמה של המדינה ולהגשמת אסטרטגית "איראן חזקה."[29]

 

ראש מפקדת עמאר, טאיב: מועצת המפקחים עושה כל שביכולתה כדי שאנשים טובים יותר יכנסו למג'לס

מהדי טאיב, ראש מפקדת עמארגוף המייעץ למנהיג העליון, אמר בטקס לרגל חגיגות יום המהפכה ב-1.2.20 במסגד בקום כי "לגבי פעולות מועצת המפקחים ופסילת המועמדים, הבחירות לא אמורות להיות חד צדדיות ... מועצת המפקחים עושה כל שביכולתה כדי שאנשים טובים יותר ייכנסו למג'לס."[30]

 

נספח: דוחות ממרי על הבחירות למג'לס ולנשיאות באיראן

להלן כמה מדוחות ממרי בשנים האחרונות שסקרו את מהלך הבחירות לנשיאות ולמג'לס באיראן ופסילת מועמדי הרפורמיסטים והשמרנים המתונים ע"י מועצת המפקחים


מחאת ראשי הזרם הפרגמטי באיראן בעקבות פסילת אלפי מועמדיו לבחירות 2.2016 למג'לס ע"י הזרם האידיאולוגי

איראן: הבחירות למג'לס התשיעי – תוצאות ידועות מראש – מרץ 2012

מאבק הכוח  באיראן (4): תוצאות הבחירות המבוימות למג'לס השמיני: חיסול הייצוג הפוליטי של הרפורמיסטים וקעקוע עקרון ולאית-י פקיה (שלטון חכם הדת) – אפריל 2008

הוויכוח הפנימי באיראן לאחר הבחירות למג'לס השביעי – מאי 2004

יוני 2005  - בחירות באיראן – חלק ב'

הבחירות לנשיאות באיראן (3): פסילת מועמדים ע"י מועצת המפקחים ודמות המשטר – יוני 2013

בחירות לנשיאות באיראן (2): ממי ימנע המשטר להיות נשיא? עימות אישי בצמרת ההנהגה - ח'אמנאי מול יריביו: רפסנג'אני ואחמדי-נז'אד[1] לאחר עליית ח'ומיני לשלטון נקבע בחוקה האיראנית קיומה של מועצת מפקחים (שורא-י נגהבאן) שתפקידה להבטיח התאמת החקיקה הפרלמנטרית לשריעה (ההלכה האסלאמית) וכן לאשר או לפסול מועמדים לנשיאות ולמג'לס. המועצה הינה גוף שמרני המורכב מששה אנשי דת הממונים על-ידי ח'אמנאי ומששה אנשי משפט החייבים אף הם לקבל את אישורו. הקריטריונים על-פיהם פוסקת מועצת המפקחים מותירים בידה סמכות מספקת לפסול מועמדים בהם היא אינה רוצה.

[2]  אתר הנשיא (איראן), 27.1.2020

[3] בחירות באיראן התקיימו לראשונה לאחר המהפכה החוקתית ב-1905-6

[4]  אתר הנשיא (איראן), 2.2.2020

[5]  אתר הנשיא (איראן), 11.2.2020

[6] טויטר, צאדק זיבאכלאם, 28.1.2020

[7] טוויטר, צאדק זיבאכלאם, 10.2.2020

[8]  איסנא (איראן) 29.1.2020

[9] טוויטר, עבדאללה רמזאן זאדה, 29.1.2020

[10] חברת המג'לס ה-10 שמחתה בפומבי על הדיכוי האלים שהפעיל המשטר נגד הציבור במחאת הדלק בנובמבר 2019 ועל כך שהמג'לס אינו יכול לתפקד משום שההחלטות מתקבלות מעל לראשו. ראו קליפ ממרי המביא את דבריה בדוח ממרי מרד הדלק באיראן 2019

[11] טוויטר, מצטפא תאג'זאדה, 4.2.2020

[12] אתר ח'אמנאי, 5.2.2020

[13] אתר ח'אמנאי (איראן), 18.2.2020

[14] מהר (איראן), 5.2.2020

[15] מהר (איראן), 5.2.2020

[16]  מהר (איראן), 11.2.2020

[17]  מהר (איראן), 12.2.2020

[18]  מהר (איראן), 6.2.2020

[19] מהר (איראן), 6.2.2020

[20] מהר (איראן),10.2.2020

[21]  מהר (איראן), 10.2.2020

[22]  פארס (איראן) 2.2.2020

[23] פארס (איראן) 29.1.2020

[24] כיהאן (איראן), 3.2.2020  

[25] כיהאן (איראן), 6.2.2020

[26]  ג'ואן (איראן), 27.1.2019

[27]  איסנא (איראן), 12.2.2020

[28] איסנא (איראן), 12.2.2020

[29] איסנא (איראן), 19.2.2020

[30]  אירנא (איראן), 1.2.2020