המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
צו נשיאותי ברש"פ: הכחשת נכבה הינה פשע שדינו מאסר
30/5/2023


צו נשיאותי ברש"פ: הכחשת נכבה הינה פשע שדינו מאסר


לקראת ציון יום השנה ה- 75 לנכבה ברשות הפלסטינית (להלן הרש"פ), פרסם נשיא הרש"פ מחמוד עבאס צו בנוגע לציון יום השנה לנכבה.

 

על פי צו זה, מידי שנה יוקדש יום ה-15 במאי, לציון יום השנה לנכבה ולארגון פעילויות בנושא זה במטרה לבסס את הנרטיב הלאומי הפלסטיני בפלסטין ובעולם כולו. הצו הגדיר את הנכבה כ"הפשע נגד האנושות שבוצע נגד העם הפלסטיני בשנת 1948 "וקבע כי "הכחשת הנכבה מהווה פשע שדינו מאסר של עד שנתיים והגורמים המוסמכים במדינה ממונים על רדיפת מבצעיה בהתאם לחוק, בתוך המדינה ומחוץ לה".

 

יצוין כי לאחרונה פועלת ההנהגה הפלסטינית ביתר שאת לביסוס הנרטיב הפלסטיני של הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות ציון יום הנכבה בחוגים פלסטינים ובינלאומיים וקריאה להכרה בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לבתיהם אשר בשטחי מדינת ישראל.

 

ביטוי לכך היה האירוע שנערך לראשונה ב-15.5.23 בעצרת האו"ם לציון יום השנה לנכבה הפלסטינית. באירוע השתתף נשיא הרשות הפלסטינית (להלן הרש"פ), מחמוד עבאס, שנשא נאום חריף בו קרא לשיבת הפליטים לבתיהם ואף ציין כי הוא עצמו פליט שרוצה לחזור לעיר הולדתו צפת. עבאס טען כי ישראל היא מדינת אפרטהייד המקדמת נרטיב שקרי בהתאם למשנתו של גבלס והאשים את המערב, ובפרט את בריטניה וארה"ב, באחריות מוסרית ופוליטית ישירה לנכבה של העם הפלסטיני. בנאום זה הודיע עבאס על בניתה של אנדרטה לאומית לזכר הנכבה ועל פרסום הצו הנשיאותי לציון יום הנכבה[1]. 

 

הצו הנשיאותי בנושא ציון יום השנה לנכבבה[2]


 

 

 

להלן תרגום הצו הנשיאותי:

 

"צו מספר () לשנת 2023[3]

בנוגע לציון יום השנה לנכבה

 

נשיא מדינת פלסטין

ראש הוועדה המבצעת של אש"פ

בהתאם לחוק יסוד אש"פ

ולחוק היסוד המתוקן לשנת 2003 ותיקוניו

ולאחר עיון בהחלטה מספר A/77/L.24 של העצרת הכללית של האו"ם[4]  

במושבה ה-77 שפורסמה ב-22.11.2022

בהתאם לסמכויות שהוענקו לי

ולמען מימוש טובת הציבור,

 

תוך התחשבות בעובדות הבאות:

-          הנכבה של העם הפלסטיני בשנת 1948, כאשר נעקר מ-78% מאדמת מולדתו בכוח הנשק באמצעות מעשי טבח וטרור שיטתי.[5]

-          גירוש של קרוב למיליון פלסטינים מבתיהם אל התפוצות ואל התעייה בכל רחבי העולם, מבלי לאפשר להם מינימום של צרכים בסיסיים של החיים.

-          הריסה שיטתית של הערים והכפרים הפלסטיניים וגניבת משאבי העם הפלסטיני ונכסיו.

-          הקמת מדינה יהודית על 78% מאדמת פלסטין, בניגוד למה שנאמר בהחלטה 181 של העצרת הכללית של האו"ם [קרי, החלטת החלוקה ב-29 בנובמבר 1947].

-          החלטת העצרת הכללית של האו"ם מספר A/77/L.24  הכוללת את סעיף 6 בדבר ציון יום השנה ה-75 לנכבה.

-           

פרסמתי את הצו הבא: 

סעיף (1)

משמעותם של המילים והביטויים המופיעים בצו זה תהיה כדלהלן, אלא אם כן ההקשר מצביע על משהו אחר:

המדינה: מדינת פלסטין.

הנכבה: הפשע נגד האנושות שבוצע נגד העם הפלסטיני בשנת 1948, ואשר כלל רצח, עקירה, גירוש, הגליה כפויה ולאחר מכן כיבוש, הריסת הערים והכפרים ואתרי החברה הפלסטינית על מרכיביה השונים: התרבותיים, החברתיים, הכלכליים והמדיניים.

פשע הכחשת הנכבה: הכחשת התרחשות הנכבה והפשעים נגד האנושות שבוצעו [במסגרתה] נגד העם הפלסטיני.

ההחלטה: החלטה מספר A/77/L.24  של העצרת הכללית של האו"ם במושבה ה-77, שפורסמה ב-22.11.2022, תחת הכותרת סוגיית פלסטין, בדבר ציון יום השנה ה-75 של הנכבה של העם הפלסטיני.

 

סעיף (02)

הנכבה של העם הפלסטיני בשנת 1948 מהווה חלק בלתי נפרד מהנרטיב הלאומי הפלסטיני המבוסס על הזכות ההיסטורית ועל רצף החלטות האו"ם.

 

סעיף (03)

1.      הכחשת הנכבה מהווה פשע שבגינו החוק קובע עונש מאסר של עד שנתיים והגורמים המוסמכים במדינה ממונים על רדיפת מבצעיה, בהתאם לחוק, בתוך המדינה ומחוץ לה.

 

2.      לשם יישום כללי סעיף משנה 1 של סעיף זה, מהווים המקרים שלהלן צורות של יישום פשע הכחשת הנכבה:

א.      הכחשת התרחשות הנכבה בהתאם לתיאור המפורט בהגדרתה בסעיף (1) של צו זה, באופן מלא או חלקי.

ב.       הטלת ספק בחלק מתוכן הנכבה, או בכולו, כפי שהוא מופיע בסעיפי צו זה.

ג.        טענה כי העם הפלסטיני עזב את מולדתו מרצון, מבלי שאולץ לעשות זאת בכפייה.

ד.       הכחשת תיוג פשע הנכבה כפשע נגד האנושות.

ה.      זיכוי הכנופיות הציוניות מאחריותן לפשעים אלו או הכחשת תפקידו של המנדט הבריטי בסיוע ובמתן אפשרות להתרחשותה. 

סעיף (4)

[יום] ה-15 במאי מידי שנה יוקדש לציון יום השנה לנכבה ולארגון פעילויותיו, למען ביסוס הנרטיב הלאומי הפלסטיני בפלסטין ובעולם כולו. 

סעיף (5)

בהתאם להחלטת נשיא המדינה, תוקם ועדה לאומית עליונה לציון יום השנה לנכבה שיוטל עליה לארגן את פעילויותיו ולעקוב אחר כל מה שקשור אליו.

סעיף (6)

כל מה שנוגד את סעיפי צו זה, מבוטל על פי חוק.

סעיף (7)

על כל הגורמים הנוגעים בדבר, כל אחד בתחומו, לבצע את סעיפי צו זה ולפעול בהתאם לו מרגע פרסומו והפצתו ברשומות.

 

יצא ברמאללה בתאריך 7.5.2023

 

מחמוד עבאס       

 

נשיא מדינת פלסטין   

יו"ר הועד הפועל של אש"פ[3] הצו פורסם ללא מספר

[4] הכוונה להחלטה לעריכת ארוע לציון הנכבה בעצרת הכללית של האום ב-15.5.2003. ראו:

https://www.un.org/unispal/document/division-for-palestinian-rights-of-the-un-secretariat-ga-draft-resolution-a-77-l-24/

[5] הסכמי שביתת הנשק שנחתמו ב–1949 העניקו לישראל 78% משטחי ארץ ישראל המנדטורית.

תגיות