המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איראן לא תפרוש מה-JCPOA המעניק לה הכרה בינ"ל במעמדה החוקי כמדינת גרעין
5/9/2018


ה- JCPOA הוא החלטת מועב"יט שמעניקה לאיראן הכרה בינ"ל במעמדה החוקי והמשפטי כמדינת גרעין, לכן היא לעולם לא תפרוש ממנו; איומי הפרישה ממנו הם איומי סרק

 

מאת: א. סביון וי. כרמון


הקדמה

איראן לעולם לא תפרוש מהסכם הגרעין ה- JCPOA, שכן הוא מעניק לה מעמד חוקי ומשפטי מוכר כמדינת גרעין (עם תום המגבלות שצוינו בהסכם), מעמד שאושר והוכר ע"י מועצת הביטחון של האו"ם.


הסכם הגרעין הינו החלטת מועבי"ט שאינה ניתנת לביטול; רוסיה וסין יטילו על כך וטו

ה- JCPOA אינו הסכם כלכלי. יתרונותיו הכלכליים לשני הצדדים חשובים אמנם, אך אינם מהותיים. הדבר שאיראן חתרה להשיג ב-JCPOA הוא ההכרה במעמדה הגרעיני. למעשה, היא התנתה את פתיחת השיחות הבילטרליות עם ממשל אובמה בהכרה מוקדמת בכתב מצד ארה"ב בזכותה להעשיר אורניום והנשיא אובמה העניק לה הכרה זו טרם המו"מ ב-2012 וכן בסיכומו.  

 

איראן גם דאגה לעגן את ההכרה הזו בהחלטת מועבי"ט ולא לתת לה מסגרת של הסכם דו צדדי או רב צדדי, אשר תלוי ברצונם של הצדדים. העובדה שה-JCPOA הוא למעשה החלטת מועבי"ט (2231) יוצרת מצב שלא ניתן לבטלה משום שבקונסטלציה הפוליטית הבינ"ל רוסיה וסין יטילו וטו על החלטה כזו.[1]

 

לכן, כל האיומים בפרישה מן ההסכם מצד איראן, הם איומי סרק וכל החששות מצד גורמים באירופה שהיא תפרוש אם אירופה לא תפצה אותה על החזרת הסנקציות האמריקאיות, הם חששות שווא.[2]

 

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, ביטא ב-29.8.2018 את המדיניות האיראנית בהתייחסות לעניין זה: "ההסכם אינו מטרה [בפני עצמה] אלא הוא כלי. אם נגיע למסקנה שהכלי הזה אינו שומר על האינטרסים הלאומיים שלנו נניח אותו בצד."[3] יודגש כי ההסכם אשר מקנה לאיראן מעמד גרעיני לעולם ישרת את האינטרס האיראני. יתרה מכך, ח'אמנאי נמנע מלהצהיר מפורשות שהוא יפרוש מן ההסכם ואומר רק שהוא "יניח אותו בצד."


הממד הכלכלי של ה-JCPOA היה תמיד משני

הסכם הגרעין מעולם לא אמור היה להיות הסכם כלכלי, אלא הוגדר מלכתחילה ע"י ממשל אובמה והאירופאים כאבן דרך היסטורית בתחום בקרת הנשק הגרעיני, שלום העולם ויציבותו. הישגים כלכליים ככל שדובר בהם, היו רק מטרה משנית ונלווית להישג העיקרי של הפיכת איראן למדינה החברה במועדון הגרעין, תוך מחיקת הפרותיה המוכחות בתחום הגרעין הצבאי וצביעת ההסכם כמגן על ביטחון העולם מבחינה גרעינית. אין פירושו של דבר שאיראן לא חתרה להפיק מן ההסכם גם יתרונות כלכליים חשובים מול המערב ואכן היא הפיקה אותם עד לפרישת ארה"ב מן ההסכם. משעה שארה"ב פרשה ממנו בצורה שאינה מאפשרת לאירופים המשך סחר עם איראן, מנסה איראן לקבל פיצוי על כך, אך גם אם לא ישיגו אותו זה לא יביא אותם לפרוש מן ההסכם.

 

אירופה שהביעה התנגדות נחרצת כל שנות המו"מ שהיא הובילה באמצעות ה- 3EU (בריטניה, צרפת וגרמניה) טרם תקופת אובמה, למתן זכות העשרה לאיראן, ביטלה את התנגדותה העקרונית כאשר הנשיא אובמה מחק בעבורה את המניעה המוסרית לשתף פעולה עם המשטר האיראני. אובמה גם הציג את המשטר האיראני כלגיטימי בקהילת האומות והפך את איראן ממדינה נאשמת תחת סנקציות של מועבי"ט על הפרות בתחום הגרעין הצבאי, לבת שיח לגיטימית ובעלת מעמד שוויוני במו"מ.

 

לאחר הסרת המניעה המוסרית, הבטיח אובמה לאירופים שהדיווידנדים הכלכליים יהיו שלהם. אולם, יודגש כי התפישה שהדיווידנדים הכלכליים הם במרכז השיקולים האירופים היא מיתוס, שכן בשנת 2017 היקף הסחר בין האיחוד האירופי וארה"ב הסתכם ב-1.1 טריליון דולר, מתוכו היקף היבוא האירופי מארה"ב עמד על סך של 528 מיליארד דולר והיצוא האירופי לארה"ב עמד על 629 מיליארד דולר. זאת בעוד הסחר בין האיחוד האירופי לאיראן באותה שנה הסתכם ב-23.9 מיליארד דולר, מתוכו היבוא האירופי מאיראן הוערך בסך של 11.56 מיליארד דולר והיצוא האירופי לאיראן הוערך ב-12.33 מיליארד דולר.[4]


לכן הצהרות דוברים באיחוד האירופי שהם יפעלו נגד ארה"ב בדרך המעדיפה את איראן על פני ארה"ב, הן מגוחכות. נטישת החברות הכלכליות הגדולות האירופאיות והאחרות את איראן בימים אלה מעידה על כך.

 

לפיכך, הצהרות הבכירים האירופים בעניין ההסכם נועדו בעצם לנגח את ממשל טראמפ במסגרת מאבקם המדיני של האירופים נגד ארה"ב ונגדו אישית. הם רואים בו פוליטיקאי נחות שאין לקבל את סמכותו ואת תכתיביו לגבי מדיניות החוץ והסחר העולמיים. 


נספח: איראן לא תוותר על הסכם הגרעין

למסמכי ממרי הקודמים הדנים באיום האיראני לפרוש מהסכם הגרעין אם לא יתמלאו דרישותיה ראו:


1.  איראן לא תבטל את ה- JCPOA  המקנה לה מעמד של מדינה גרעינית ומהווה ערובה מערבית לשרידות המשטר 

2.  נוכח האסטרטגיה האמריקאית החדשה נגד המהפכה האסלאמית (א :(המשטר האיראני חסר אונים ודבק בהסכם הגרעין ובאירופה כמטריית הגנה מול ארה"ב

3. נוכח האסטרטגיה האמריקאית החדשה (ב): דוברי המשטר נאחזים ב-JCPOA המקנה לאיראן מעמד של מדינה גרעינית באישור מועבי"ט 

4. מטרת ח'אמנאי בשיחות הגרעין - הבטחת שרידות משטרו
[1]  אפילו אם תיתפס איראן בהפרה של ההסכם יתכן שיינקטו נגדה צעדי ענישה אולם הדבר לא ישפיע על ההכרה העקרונית במעמדה הגרעיני.

[2]  קביעה זו עומדת בעינה גם אם תופצץ איראן ע"י ארה"ב או ישראל, היא לא תפרוש מן ההסכם ותעדיף להשאירו – הכרה באיראן גרעינית – כהחלטה מחייבת של האומות בקהילה הבינ"ל.

[4]  הנתונים לקוחים מן

The Directorate General for Trade of the European Commission, European Union,  Trade with Iran (2017)