המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הפרוטוקולים של זקני ציון באמנת החמאס - שזירת אנטישמיות מערבית בג'יהאד נגד היהודים
28/2/2024


הפרוטוקולים של זקני ציון באמנת החמאס -

אִסלום אנטישמיות מערבית ושזירתה בג'יהאד נגד היהודים


מאת אליהו שטרן*

 

מתקפת חמאס ב 7 באוקטובר 2023 על אזרחים ישראלים בבתיהם, אשר לוותה בזוועות שביצוען נכלל מלכתחילה בפקודות המבצע של "מבול אל-אקצא" על ידי הנהגת חמאס, נטועה בשנאה עמוקה ליהודים ולמדינת היהודים, ישראל. לשנאה זו שני מקורות: המקור האחד - ראיית ישראל כנטע זר, פרי פלישתם של כופרים אל אדמת וַקְף[1] השייכת לאל ואשר רק למוסלמים נתונה הרשות לבעלות עליה. אדמה זו – "מן הנהר (הירדן) עד לים (התיכון)" - היתה לאדמת "וקף" בימי הכיבושים סמוך לאחר מותו של מוחמד ועל המוסלמים מוטלת חובה לשחרר אותה מציפורני היהודים במלחמת ג'יהאד; והמקור השני - שנאה אנטישמית ליהודים באשר הם. שנאה זו יונקת ממקורות האסלאם הקדומים (הקוראן, החדית' ופירושיהם כמו גם מסִפרות תולדות חיי הנביא), אך גם מתבססת על דמות היהודי המופיעה במקורות אנטישמיים אשר אומצו מעולמם של הנצרות והמערב.

 

בדמות היהודי המצויה במחשבתם הדתית של אנשי החמאס בבואם להשמיד יהודים, משולבים שלושה תיאורים שמהם עולה היהודי כאויב מרושע  של האסלאם והעולם כולו לאורך כל ההיסטוריה ועד אחרית הימים. שלושת תיאורי היהודים הללו חופפים שלושה שלבים היסטוריים: בשחר האסלאם - היהודים אויביו של מוחמד;    בעת החדשה - היהודים מתוארים בקונספירציה האנטישמית שמקורה אירופאי: "הפרוטוקולים של זקני ציון";    ובמלחמת אחרית הימים (שאולי, בראיית חמאס, מתחוללת כבר בימינו) – היהודים יתלוו אל האויב האיום הדַגַ'אל - משיח השקר, בעצמו (על פי מרבית המקורות) יהודי, ומיד לאחר שהדג'אל ייהרג המוסלמים ישמידו את היהודים[2].

 

אנשי החמאס רואים ביהודים החיים כיום את אותם יהודים המתוארים בחיבור "הפרוטוקולים של זקני ציון" – אלה הפועלים מזה מאות שנים להשגת שלטון עולמי ומהווים מקור להפצת המגפות, המלחמות והשחיתות ברחבי העולם. אדרבא, לפי אמונת החמאס, היהודים (והכופרים הסרים למצוותם) מבקשים להשמיד את האסלאם עצמו, ובכך אף ניכר כי מלחמת החמאס ביהודים כבר כרוכה במלחמת אחרית הימים שהאסלאם יידרש להילחם בה נגד היהודים וכלל הכופרים הקמים עליו.


עטיפת התרגום לערבית של "הפרוטוקולים של זקני ציון"


 איור: https://books.e3raf.co/b13632/


הקדמה - הרֶשע היהודי העולמי ו"הפרוטוקולים של זקני ציון"[3]

מזה יותר ממאה שנים מפעפע בקרב רבים בעולם שכנוע עמוק, כי מאחורי כל אסון גדול הפוקד כל חברה ואף את האנושות כולה עומד רֶשע גדול – חלקו גלוי וחלקו סמוי – היהודי. הצלתה של החברה האנושית תבוא מתוך פגיעה ביהודים, ואף השמדתם. עמדה זו, שמקורותיה קדומים, הופצה בהרחבה באירופה במהלך המאה ה-19 ועוד יותר במאה העשרים והביאה לפגיעה קשה ביהודים - בפוגרומים, עינויים ומעשי וטבח ששיאם הזוועתי היה בשואה שעשו הגרמנים בעם היהודי.

 

הקונספירציה בדבר הרשע היהודי העולמי חלחלה אל תוך עולם האסלאם עוד לפני השואה, ומאז היא מזוהה בתודעת מוסלמים רבים עם דמותם של היהודים. מהגרסה האסלאמית של הקונספירציה עולה כי היהודים, מלבד שבאו להפיץ שחיתות, חולי והרס בעמי העולם, גם שמו להם את עולם הערבים והאסלאם כיעד מרכזי לפעילותם ההרסנית. לפי תפיסה זו, התנועה הציונית ומדינת ישראל הינם חלק מרכזי בפעולת הרשע של היהודי העולמי.

 

מפיצי הקונספירציה נשענים מזה למעלה ממאה שנים על החיבור האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון" (להלן גם "הפרוטוקולים") שהופץ תחילה באירופה ומשם חלחל אל העולם כולו. אנשי החמאס במלחמתם ביהודים, ובכלל זה בטבח שביצעו ב-7 באוקטובר בישובי הדרום במדינת ישראל, נשענים באמונתם גם על "הפרוטוקולים", אשר כפי שיוצג להלן, תכניהם מופיעים הרבה במסמך היסוד של התנועה "אמנת החמאס" (להלן גם "האמנה") שחובר בידי מייסדי החמאס (המפורסם ביותר ביניהם הוא השיח' אחמד יאסין), וראה אור ב-1988.

 

דמותו המפלצתית של היהודי המתוארת ב"פרוטוקולים" אוסלמה במחשבת החמאס וחוברה לה בחינוכם של אנשי החמאס גם בדמותם של היהודים אויביו של מוחמד, בדמותם של הצלבנים שאת מזימתם לשוב ולהשתלט על המוסלמים הגשימו היהודים ועוזריהם[4], וגם בדמותו של האויב היהודי שבו יילחמו המוסלמים באחרית הימים. אנשי החמאס נלחמים אפוא במלחמת ג'יהאד נגד "היהודי ההיסטורי" ו"הפרוטוקולים" קושרים באמונתם את מלחמת הגי'האד שהם אוסרים על היהודים כיום בג'יהאד שהחל עוד בעלות האסלאם ולא יחדל עד להשמדתם של היהודים לקראת קץ כל הזמנים[5].

 

"הפרוטוקולים" באמנת החמאס נקראים ונשמעים כטקסט דתי סמכותי אסלאמי, והמתואר בהם נתפס כחלק מההיסטוריה הדתית האסלאמית. הקורא המאמין הפוגש את "הפרוטוקולים" באמנה מוצא את עצמו מוזעק לצאת מתוך דבקות דתית במלחמת ג'יהאד כנגד היהודים ולהשמידם כדי למלא אחר רצון האל.

 

1.     הפרוטוקולים של זקני ציון[6]

"הפרוטוקולים של זקני ציון" הינם שמו של חיבור אנטישמי אירופאי נפוץ ביותר ברחבי העולם מזה למעלה ממאה שנים. החיבור המצוי בשפות רבות מאד, מתיימר להכיל 24 פרוטוקולים שנגנבו מהיהודים. מתוארת בהם תוכנית יהודית זדונית ארוכת ימים להשתלט על העולם. לשם כך היהודים מפילים ממשלות, מציתים מהפיכות ומלחמות, זורעים תוהו ובוהו מוסרי, חברתי, שלטוני וכלכלי, וכל זאת באמצעות תחכום, עורמה, שוחד, בגידה ואף באלימות קשה. לשם הגשמת תוכניתם עומדים לרשות היהודים ארגון חשאי ("הבונים החופשיים"), כלי התקשורת שעליהם השתלטו, ובמיוחד הון עצום שמצוי בידיהם והם מקפידים להגדיל אותו על חשבון עמי העולם[7].

 

החיבור "הפרוטוקולים של זקני ציון", שראה אור לראשונה כספר ברוסיה בשנת 1905[8], שימש כבר בראשית המאה ה-20 ככלי לעורר פוגרומים ביהודים. במהרה "הפרוטוקולים" הופצו ברחבי העולם תוך תרגומם לשפות רבות ומפורסם במיוחד השימוש הנרחב שעשו בהם הנאצים במלחמת העולם השנייה. למרות שבמספר בתי משפט ובמגוון מחקרים הובהר כי מדובר בזיוף גמור[9], "הפרוטוקולים" ממשיכים להיות מופצים עד היום. אדרבא, על בסיס התפיסה כי ה"הפרוטוקולים" משקפים קונספירציה יהודית המוסיפה לפעול בעולם, הנה לאורך השנים מפיצי הקונספירציה מאשימים את היהודים גם בגרימת מיני קטסטרופות חדשות, בהן מלחמות ומחלות, שעוד לא התקיימו בימי חיבור "הפרוטוקולים"[10].

 

אל העולם הערבי הגיעו הפרוטוקולים בתרגום לערבית עוד בחציה הראשון של המאה העשרים וזכו לתפוצה עצומה. הם נמכרים לאורך השנים במהדורות רבות וניתן לפגוש בהם במגוון גדול של כלי הפצה – כלי התקשורת, סרטים וסדרות טלוויזיה, אתרי אינטרנט, ספרות פוליטית ועיונית, תוכניות לימוד, נאומים ודרשות ותכניהם מופצים גם ברשתות החברתיות. לעומת המערב, שבו מתקיימת הפצת הפרוטוקולים בעיקר בקרב חוגים אנטישמיים, הנה בעולם הערבי הם זכו ועדיין זוכים לתפוצה נרחבת במגוון רחב של כלי הפרסום, התקשורת והחינוך ומוצגים בדרך כלל כמסמך אותנטי המתאר בנאמנות את התוכנית היהודית להשתלטות על העולם. גם התנועה הציונית, מדינת ישראל ומלחמתה בערבים מוצגים כחלק מהתוכנית הזדונית של זקני ציון[11].

 

2.     הפרוטוקולים של זקני ציון באמנת החמאס[12]

תמונת העולם העולה מתוך "הפרוטוקולים של זקני ציון" שזורה לתוך האמנה לכל אורכה והקורא באמנה יבחין בתכנים הלקוחים מתוך "הפרוטוקולים" המופיעים בתשעה מסעיפי האמנה ורושמם של תכני הפרוטוקולים ניכר היטב גם בקריאת מספר סעיפים נוספים[13]. שני הסעיפים שבהם ניכרים "הפרוטוקולים" באופן המובהק ביותר הם סעיף 32 אשר בו "הפרוטוקולים" נזכרים בשמם כעדות לתוכניתם של היהודים (הנקראים באמנה גם בכינויים נוספים - "ציונים", "האויבים" ואפילו "נאצים"[14]) וסעיף 22, הנרחב שבסעיפי האמנה, המביא סיכום נרחב במיוחד של תכני "הפרוטוקולים" בתארו את פעולתם המזיקה של היהודים לאורך ההיסטוריה נגד כלל האנושות ובמיוחד כנגד האסלאם.

 

הקורא באמנה לומד כי היהודים השתלטו על כלי התקשורת וההון, הפעילו ועדיין מפעילים ארגוני ריגול והרס סודיים המפיצים שחיתות, אלכוהול וסמים, תוך שהם מאיימים על האסלאם, האישה המוסלמית, החברה המוסלמית, ואף על העולם כולו. היהודים פלשו אל מרבית מדינות העולם, והם העומדים מאחורי מרבית המהפכות (ובכללן המהפכה הצרפתית והמהפכה הבולשביקית) ומאחורי כל המלחמות המתחוללות בעולם. הם הניעו את הכוחות הקולוניאליסטים הסרים למרותם להשתלט על חלקים נרחבים מהעולם, והפעילו אותם, כמו גם את הארגונים החשאיים הסרים למרותם, כנגד האסלאם במטרה לחסלו, וכבר עלה בידם לחסל את מוסד הח'ליפות המוסלמית עתיק היומין, כאשר באמצעות מלחמת העולם הראשונה שחוללו הביאו להפלתה של הח'ליפות העות'מאנית. הם אף הקימו ארגוני שלטון חובקי עולם – את "חבר הלאומים", ואחריו את ה"או"ם" ו"מועצת הביטחון" – כדי לשלוט באמצעותם בעולם.

 

הקולוניאליסטים הסרים למרותם של היהודים מימשו את התוכנית שהגו הצלבנים לשוב ולהשתלט על החברה המוסלמית באמצעות פלישה רעיונית שתזרע בלבול בקרב המוסלמים, תערער את תרבותם ותסלול את הדרך לכיבושם. האמנה מדגישה את הצורך בשיקום התרבות המוסלמית מהפגיעות הקשות שהסבה לה הפלישה הרעיונית הזו.

 

הכוחות העולמיים הסרים למרותם של היהודים הם המציבים מזה עשרות שנים מכשולים בפני הג'האד של "האחים המוסלמים" והפלסטינים הלוחמים נגד היהודים בארץ ישראל החל משנת 1936 ועד הופעת החמאס[15].

 

3.     אִסלוּם "הפרוטוקולים של זקני ציון" באמנת החמאס

החיבור "הפרוטוקולים של זקני ציון" כפי שראה אור באירופה הדגיש את רצונם של היהודים להפיל את ממשלות העולם ולהשליט על העולם שלטון יהודי עולמי. אמנת החמאס מאמצת את ההאשמות שבגירסא האירופאית אך גם מוסיפה להן נופך ייחודי לעולם האסלאם – היהודים שואפים לחסל את האסלאם.

 

רעיון ההתנכלות של יהודים לאסלאם אינו זר למורשת המוסלמית וסיפורים על נסיונות יהודיים לפגוע באסלאם בעבר כבר בימי מוחמד כמו גם בעתיד בימי אחרית הימים מצויים הן במקורות הקדומים והן בכתבים בני ימינו. תיאור מעללי היהודים לפי "הפרוטוקולים" יכול על כן להתיישב בנקל בחינוכם של אנשי החמאס עם תאור מעללי היהודים נגד האסלאם בעבר ולעתיד לבוא.

 

יתר על כן, אמנת החמאס איסלמה את "הפרוטוקולים של זקני ציון" באמצעות עיצובם מחדש בסגנון המאפיין ספרות דתית אסלאמית גבוהה, ובאמצעות שילובם אל תוך ההיסטוריה האסלאמית. כאשר הקורא המאמין פוגש באמנה תכנים הלקוחים מ"הפרוטוקולים" הוא כלל אינו מעלה על דעתו שלפניו טקסט שמקורו מחוץ לעולם האסלאם. לעיניו מתגלה טקסט אסלאמי נשגב וסמכותי הדורך את רגשותיו הדתיים ומאיץ בו לקיים חובה דתית קדושה - לצאת ולהילחם ביהודים.

 

 האמנה מאסלמת את "הפרוטוקולים" באמצעות שלושה כלים:

1.   "הפרוטוקולים" שזורים בתוך טקסט דתי סמכותי אסלאמי:  האמנה עשירה בציטוטים מתוך הקוראן, החדית', וספרות ההלכה, וכן באמרות ודברי שיר מפי דמויות דתיות נערצות בני העת הקדומה והעת החדשה. בנוסף על כך האמנה רוויה לכל אורכה בביטויים ומושגים דתיים האופייניים לשיח הדתי (כגון אללה, אסלאם, סֻנּה, חַ'ליפה, אל-מַסגִ'ד אל-אקצא, שהיד, וכן ברכות אופייניות המצורפות להזכרת האל ולהזכרת הנביא ולהזכרת דמויות אסלאמיות רמות מעלה, ועוד מושגים רבים אחרים). ביטויים ומושגים אלה ביחד עם ציטוטי המקורות מהווים בכמותם למעלה משליש האמנה. הקורא באמנה נפעם, כמו היה שומע דרשה משובחת הנישאת במסגד מפיו של חכם הלכה ידוע ונערץ[16]. מתוך חוויה זו שבקדושה הוא מתוודע אל תאורי היהודים הנטולים מ"הפרוטוקולים" כאל אמת דתית מוחלטת.

 

2.   "הפרוטוקולים" עצמם מוצגים כשהם שזורים בציטטות מהמקורות הדתיים:   תכנים מתוך "הפרוטוקולים" מוצגים פעמים מספר כשהם שזורים בציטוטי קוראן או חדית', ציטוטים המעניקים לנאמר גושפנקא של אמת אלוהית[17] בנוסף על החוויה הדתית שהם מעוררים בקורא. דוגמא מובהקת לכך מציע סעיף 22 בצרפו פסוק קוראן (להלן באותיות מוטות) כהמשך ישיר למשפט המביע את דברי "הפרוטוקולים": "...דבר כאוות נפשך על המלחמות המקומיות והעולמיות... אין שום מלחמה המתחוללת אי שם בעולם בלא שאצבעותיהם [של היהודים] משחקות מאחורי הקלעים - כל אימת שילַבּוּ את אש המלחמה, יכבנה אלוהים. הם מבקשים למלא את הארץ חמס, ואולם אלוהים אינו אוהב את החומסים (קוראן - סורת אל-מאאדה, פס' 64)[18]."

 

בדוגמא זו הקורא פוגש אִיום יהודי העולה "מהפרוטוקולים": היהודים גורמים לכל המלחמות שבעולם. האיום נשזר מייד בהקשר אסלאמי עז: פסוק קוראן המאשר את האשמת "הפרוטוקולים" כי היהודים הם מציתי המלחמות. הפסוק גם מעניק פתרון אסלאמי דתי לאִיום היהודי: אללה אינו אוהב את החומסים מציתי המלחמות ומבטיח את כשלונם (יכבה את אש המלחמה שהציתו). הקורא המאמין נדרך למשמע הקוראן למלא אחר רצון האל ולהילחם ביהודים.

 

דוגמה נוספת לאותה שיטת אסלום מופיעה בסעיף 7, והפעם נשזרים "הפרוטוקולים" בספרות החדית'. גם כאן מופיע הדפוס של הצגת פגיעתם הרעה של היהודים הלקוחה מ"הפרוטוקולים", שזירתה בהקשר אסלאמי, והבטחת מזור אסלאמי כנגד הפגיעה היהודית. האמנה מספרת כי כוחות עולמיים עושי דברה של הציונות (מוטיב הלקוח מתוך "הפרוטוקולים") פועלים כבר מ-1936 להערים מכשולים בפני לוחמי הג'יהאד מקרב "האחים המוסלמים" והפלסטינים נגד היהודים, ג'יהאד שגם תנועת החמאס שותפה לו. האיום העולה מ"הפרוטוקולים" (הכוחות העולמיים עושי דברם של היהודים) נשזר ונטמע בהקשר האסלאמי ההיסטורי של הג'יהאד. האיום כבד, שכֵּן המכשולים שהציבו משרתי הציונות אכן כפו הפסקות ארוכות שנים בסבבי הלחימה של הג'יהאד (חוליות הג'יהאד הנזכרות במפורש היו פעילות בשנים 1936, 1948, 1968). האמנה מציעה עתה מזור אסלאמי לפגיעתם הרעה של משרתי הציונות ומרגיעה את הקורא באמצעות הבטחה אלוהית המופיעה בדברי הנביא בחדית': "...גם אם יִרבו המכשולים, הנה תנועת ההתנגדות האסלאמית מצפה להגשמת הבטחת האל, יארך הזמן ככל שיארך, והלא השליח [מוחמד], תפילת אללה עליו וברכתו בשלום, אומר: ' שעת קץ כל הימים לא תבוא עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים והמוסלמים יהרגו אותם, עד כי היהודי יתחבא מאחורי אבנים ועצים, והאבנים או העצים יאמרו [למוסלמי]: הוי מסלמי, הוי עבד אללה, הנה יהודי מאחורי, בוא והרוג  אותו! פרט לעַ'רְקַד, שהוא מעציהם של היהודים" (מסרו את המסורת אל-בֻּחַ'ארִי ומֻסְלִם) "[19].

 

ראוי להדגיש כי בדברים אלה האמנה מציבה את עצמה, כמו גם את "הפרוטוקולים", בתוך הספרות האפוקליפטית של האסלאם, שכן המסורת המצוטטת עוסקת במלחמת אחרית הימים של האסלאם[20].

3.  "הפרוטוקולים" מציבים את חיסולו של האסלאם כמטרתם של היהודים:   לפי האמנה, היהדות והיהודים הם במהותם אויבים לאסלאם ולמוסלמים.  מעיד על כך סיומו הדרמטי של סעיף 28 (מהסעיפים הבוטים ביותר באמנה באנטישמיות החריפה שבו): "...ישראל ביהדותה וביהודיה קוראת תגר על האסלאם והמוסלמים...".

לפי האמנה, הארגונים החשאיים הפועלים במצוות היהודים (מוטיב מתוך "הפרוטוקולים") מבקשים להכחיד את האסלאם.  חציו הראשון של סעיף 28 מספר על הארגונים החשאיים הללו, ומתאר עד כמה הם מרבים לזרוע הרס ושחיתות בחברה. בשיאו של התיאור קובע הסעיף כי ארגונים אלה "... שמים להם למטרה ... להביא את הקץ על האסלאם".

 

לפי האמנה, פעולת היהודים כנגד האסלאם בעת החדשה נתפסת כהמשך לתוכנית צלבנית נגד המוסלמים שנהגתה עוד בימי הביניים. כנזכר לעיל, הצלבנים תכננו בזמן תבוסתם לשוב ולהשתלט על המוסלמים תחילה על ידי החדרת בלבול באמונתם הדתית באמצעות "פלישה רעיונית"[21], ואחרי כן, כשהמוסלמים ייחלשו באמונתם, תבוא פלישה צבאית שתכבוש אותם. ואכן לאחר פלישה תרבותית שערערה את האמונה המוסלמית הגיעו הצבאות הקולוניאליסטיים וכבשו את המוסלמים. גם אחרי הכיבוש הוסיפו הכוחות הקולוניאליסטיים לפגוע בתרבות האסלאמית ולערער עוד את אמונת המוסלמים. לפי אמנת החמאס הכוחות הקולוניאליסטיים הללו פעלו במצוות היהודים, ומתקבל הרושם כי היהודים מימשו את אותה התוכנית שהגו הצלבנים לשוב ולכבוש את המוסלמים, וכי גם פגיעתו הנמשכת של הקולוניאליזם באסלאם נעשית במצוות היהודים. האשמה זו מצטרפת אל מספר מקומות באמנה שבהם מודגשת הזיקה ההיסטורית העמוקה בין הפלישה הצלבנית בעבר לפלישה היהודית כיום[22].


היהודים הפילו את הח'ליפות העות'מאנית. בסעיף 22 האמנה מעידה  שהיהודים, שעמדו מאחורי מלחמת העולם הראשונה, הביאו לחיסולה של הח'ליפות. הפלת הח'ליפות העות'מאנית מפורסמת בשיח האסלאמיסטי כפגיעה אנושה וכסמל להינגפותו של האסלאם בפני המערב[23].

 

היהודים יובילו את כל כוחות הכפירה העולמיים במלחמתם נגד האסלאם. סעיף 22 מרחיב את היריעה מההווה אל העתיד הנחזה במקורות אסלאמיים. הסעיף (שכבר קשר את "הפרוטוקולים" אל פסוק קוראן כאמור לעיל) מאסלם עוד את "הפרוטוקולים" באמצעות קשירתם אל מסורת מפי הח'ליף השני, עֻמַר  בן אל-חַ'טַּאבּ  (מת בשנת  644), אחד משתי הדמויות רמות המעלה ביותר אחר הנביא מוחמד באסלאם הסוני[24]. הסעיף קובע כי הכופרים, הן במזרח הקומוניסטי והן במערב הקפיטליסטי, משרתים את היהודים[25], ולימים, כשיופיע האסלאם, יתאחדו כוחות הכפירה כולם להילחם באסלאם יחדיו, שכן "אומת הכפירה אחת היא" (ארבע המלים האחרונות  הן דבר המסורת מפי עֻמַר).

גם דברים אלו בסעיף 22 נראים כמרמזים למלחמת אחרית הימים וקושרים את "הפרוטוקולים" אל ציר הזמן האסלאמי האפוקליפטי המוליך מראשית האסלאם ועד אל אחרית הימים.

 

לסיכום,

אנשי החמאס בקוּמָם לטבוח ביהודים רואים בפניהם את אויביו המרים של האסלאם ואת אויביה של האנושות כולה. אמנם בשעה זו הם מכוונים את נשקם אל יהודים בני ימינו הגוזלים כעת את אדמת האסלאם, אך היטב הם יודעים כי האויב שמולם הינו אויב על-זמני שכוחות כופרים אדירים סרים למרותו. זהו "היהודי ההיסטורי" שאינו חדל מפשעיו האיומים לאורך ההיסטוריה ממש כמתואר "בפרוטוקלים של זקני ציון". אדרבא, היהודי המצוייר באמנת החמאס שם לו למטרה לא רק את השליטה בעולם באמצעות הרס החברות האנושיות כמצוייר ב"פרוטוקולים", אלא גם את הכחדת האסלאם. אנשי החמאס יודעים כי האל הטיל עליהם את החובה המקודשת לאסור מלחמת ג'יהאד נגד היהודי, ואולי, מאמינים אנשי החמאס, אולי עוד בימינו אלה תתגשם ההבטחה האלוהית מפי הנביא, אשר לפיה המוסלמים ישמידו את היהודים.

 

נספח

קטעים מתורגמים מאמנת החמאס על פי הנושאים הנזכרים לעיל ודיון בהם

להלן יובאו מספר קטעים מתורגמים מתוך האמנה ובהם התכנים הלקוחים מתוך "הפרוטוקולים של זקני ציון".

א.     מתוך סעיפים 32, 22 – "הפרוטוקולים של זקני ציון" – שֵם המסמך והתמונה ההיסטורית שהוא מצייר.[26]

בסעיף 32 הקורא באמנה מתוודע אל שמם של "הפרוטוקולים של זקני ציון" כעדות לתוכנית ההתפשטות העולמית של היהודים. זהו הסעיף היחיד שבו נזכרים "הפרוטוקולים" בשמם.

בסעיף 22, הקורא מתוודע אל תמונה היסטורית רחבת היקף של מעללי היהודים מזה מאות בשנים, תמונה הנשענת על "הפרוטוקולים", והאמנה מוסיפה אליהם את מעללי היהודים כנגד עולם האסלאם. (קטעים משני הסעיפים יובאו שוב בהמשך משולבים בסוגיות שתידונה להלן):


סעיף 32: האמנה מאשימה את "הציונות העולמית והכוחות הקולוניאליסטים" בניסיון להוציא את המדינות הערביות בזו אחר זו ממעגל הסכסוך עם הציונות, על מנת שהעם הפלסטיני ייוותר לבדו במערכה. היא מזהירה בחומרה את העמים הערבים והאסלאמים מפני התוכנית הציונית המצויה ב"פרוטוקולים של זקני ציון:   "...היום זו פלסטין ומחר זו ארץ אחרת או ארצות אחרות. התוכנית הציונית, אין לה שום גבולות. אחרי פלסטין הם חומדים להוסיף ולהתפשט מהנילוס ועד הפרת, וכל אימת שהם בולעים לקרבם חבל ארץ שאליו הגיעו מייד הם נושאים את עיניהם לשוב ולהתפשט עוד, ושוב חוזר חלילה. תוכניתם זו מצויה ב"פרוטוקולים של זקני ציון", ו[דרכי התנהלותם] בהווה שלהם הן העדות הטובה ביותר על צדקת מה שאנו אומרים ".

 

סעיף 22: "  הכוחות התומכים באויב: האויבים תכננו מזה זמן רב, והיטיבו לתכנן על מנת להגיע אל אשר השיגו, תוך שהם נוקטים את האמצעים המשפיעים על מהלך העניינים. הם עמלו לאסוף אמצעים חומריים עצומים ובעלי השפעה, אותם הפעילו למען הגשמת חלומם. באמצעות הממון השתלטו על אמצעי התקשורת העולמיים, בהם סוכנויות ידיעות, עיתונות, בתי הוצאה לאור, בתי שידור ואחרים. באמצעות הממון גם הציתו את המהפכות בחלקי תבל השונים כדי להשיג את האינטרסים שלהם ולקטוף את הפירות. הם אלו העומדים מאחורי המהפכה הצרפתית ומאחורי המהפכה הקומוניסטית ומאחורי מרבית המהפכות, ששמענו על אודות התפרצויותיהן פה ושם.


באמצעות הממון הם גם יצרו את הארגונים הסודיים המפוזרים ברחבי העולם, כדי להרוס את החברות האנושיות ולהשיג את האינטרסים הציוניים, [ארגונים] כגון: הבונים החופשיים, מועדוני רוטרי, ליונס, בני ברית ואחרים, כולם ארגוני ריגול הרסניים.

 

באמצעות הממון אף השתלטו על המדינות הקולוניאליסטיות, ודחקו בהן לשעבד חבלי ארץ רבים, כדי למצות עד תום את אוצרות חבלי הארץ הללו וכדי לפזר בהם את שחיתותם.

דבר כאוות נפשך על אודות המלחמות המקומיות והעולמיות, הלא הם העומדים מאחורי מלחמת העולם הראשונה, עת עלה בידם לחסל את הח'ליפות המוסלמית. הם קטפו את הרווחים החומריים, השתלטו על מקורות עושר רבים, השיגו את הצהרת בלפור והקימו את חבר הלאומים כדי לשלוט בעולם באמצעות הארגון הזה. הם גם העומדים מאחורי מלחמת העולם השנייה, עת קטפו רווחים עצומים ממסחרם בחומרי לחימה[27], וסללו את הדרך להקמת מדינתם. הם דירבנו להקים את ארגון האומות המאוחדות ואת מועצת הבטחון במקום חבר הלאומים כדי לשלוט באמצעות כך על העולם. אין שום מלחמה המתחוללת אי שם בעולם בלא שאצבעותיהם משחקות מאחורי הקלעים "כל אימת שילַבּוּ את אש המלחמה, יכבנה אלוהים. הם מבקשים למלא את הארץ חמס, ואולם אלוהים אינו אוהב את החומסים" (קוראן - סורת אל-מאאדה, פס' 64).

 

 הכוחות הקולוניאליסטיים במערב הקפיטליסטי ובמזרח הקומוניסטי תומכים באויב בכל הכוח שבידיהם, בחומר ובכוח אדם, והם מחליפים תפקידים ביניהם לבין עצמם. ביום בו יופיע האסלאם יתאחדו לעמוד נגדו כל כוחות הכפירה, שכן אומת הכפירה אחת היא.

" הוי המאמינים, אל תיקחו לכם ידידי נפש שלא מביניכם, כי לא יחסכו כל מאמץ לחַבֵּל בכם. הם שמחים במצוקתכם והשֹנאה רושפת בפיהם, אך אשר יסתירו בלבם חמוּר עוד יותר. בזאת ביארנו לכם את האותות, אם תשֹכילו להבין" (קוראן - סורת אל-מאאדה, פס' 64)".

ולא לחינם הפסוק חותם בדברי האל יתעלה: "אם תשכילו להבין".

 

ב.     מתוך סעיפים 17, 22 ו-30 - השתלטות היהודים על עיצוב התודעה באמצעות כלי התקשורת, החינוך וההון:

האמנה מדגישה את חשיבותם של התרבות, החינוך והתקשורת ככלי לעיצוב התודעה; הן ככלי בידי המוסלמים לעצב בו את התודעה המוסלמית הראויה, והן ככלי רב שנים בידי היהודים להחליש באמצעותו את מדינות העולם ובמיוחד לפגוע במוסלמים.

סעיף 22: בסעיף, כמצוטט לעיל, נזכרת השליטה היהודית בכלי החינוך והתקשורת:

" ...באמצעות הממון השתלטו על אמצעי התקשורת העולמיים, בהם סוכנויות ידיעות, עיתונות, בתי הוצאה לאור, בתי שידור ואחרים...".

סעיף 17: הסעיף עוסק באישה המוסלמית. הוא מתאר את התקפתם העזה של היהודים דווקא על תודעתה של האישה המוסלמית ככלי להשגם נצחונם, שכן הם יודעים שהנשים מחנכות את דורות המוסלמים. היהודים משקיעים על כן מאמץ בלתי פוסק לחנך את האישה על פי רצונם ולהרחיקה מהאסלאם, וזאת "...באמצעות כלי התקשורת, סרטים, תוכניות חינוך ולימוד..", הנתונים לשליטתם.

סעיף 30: האמנה קוראת בסעיף זה למשכילים מכלל התחומים – סופרים, אנשי רוח, אנשי תקשורת, דרשנים, אנשי חינוך ועוד – לקחת חלק בג'יהאד באמצעות כתיבה מועילה, שיח ראוי וחינוך, וזאת "...לנוכח אכזריותה של הפלישה הציונית והסתננותה אל ארצות רבות והשליטה החומרית והתקשורתית שקנתה לה וההשלכות שיש לכך במרבית מדינות העולם."

 

ג.     מתוך סעיפים 17, 22, 28 - הארגונים ההרסניים הפועלים ברשות היהודים:

האמנה קובעת כי היהודים מפעילים ארגונים עולמיים, חלקם חשאיים, מזה מאות שנים, כפי שניתן ללמוד מכך שהיא מזכירה בין ארגוניהם את "הבונים החופשיים", שנודעו באירופה כאגודת סתרים מאז ימי הביניים.

 

"הבונים החופשיים" הואשמו באירופה כבר במאה ה-18 בפעילות מחתרתית נגד המשטר והכנסיה, בנסיון לפורר את החברה ובהצתת מהפכות (כולל המהפכה הצרפתית). בתחילת המאה ה-19 כבר נודעה גם התפיסה שלפיה "הבונים החופשיים" פועלים בצוותא עם היהודים. בגירסא האירופאית של "הפרוטוקולים" הם נזכרים ככלי שרת בידי היהודים, והטענה נפוצה מאד, והיא אף נזכרת בספרו של היטלר "מיין קאמפף". גם בעולם האסלאם נפוצה הטענה כי "הבונים החופשיים" פועלים בשירות היהודים והציונות[28].

 

אמנת החמאס אימצה את ההאשמה שלפיה "הבונים החופשיים" מופעלים על ידי היהודים, ולצד "הבונים החופשיים" הוסיפה בין עושי דברם של היהודים גם שני ארגונים עולמיים חברתיים שנוסדו במאה העשרים – "רוטרי" ו"ליונס" – וכן את הארגון היהודי "בני ברית" שנוסד במאה ה-19. יתר על כן, האמנה מציינת כי לרשות היהודים עומדים ארגונים נוספים שאין היא נוקבת בשמם. ריבוי הארגונים החשאיים מאפשר לאמנה להעצים את חזות היהודים כאויבים אדירי כוח שידם המזיקה פועלת בכל עת ומצויה בכל מקום. אדרבא, לפי האמנה בין ארגוני השליטה העולמיים שהיהודים יצרו מצויים אפילו "חבר הלאומים", האו"ם ומועצת הבטחון[29].

 

היהודים הינם אפוא אויב עולמי, לא רק אויב מקומי, ויש לחשוד בכל ארגון בעולם, גם בארגונים הגלויים, שמא הוא מנוהל בידי סוכניהם, וכל אסון המתרחש בעולם חשוד כנגרם בידי שלוחיהם.

סעיף 22: "... באמצעות הממון גם יצרו את הארגונים הסודיים המפוזרים ברחבי העולם, כדי להרוס את החברות האנושיות ולהשיג את האינטרסים הציוניים, [ארגונים] כגון: הבונים החופשיים, מועדוני רוטרי, ליונס, בני ברית ואחרים, כולם ארגוני ריגול הרסניים...".

 

[באמצעות מלחמת העולם הראשונה, היהודים] "... השיגו את הצהרת בלפור והקימו את חבר הלאומים כדי לשלוט בעולם באמצעות הארגון הזה.." [ובאמצעות מלחמת העולם השניה] "...הם דירבנו להקים את ארגון האומות המאוחדות ואת מועצת הבטחון במקום חבר הלאומים כדי לשלוט כך על העולם."

 

סעיף 17:  "...תמצא כי הם [האויבים, מתוך רצונם להשפיע על חינוך האישה] משקיעים מאמץ מתמשך באמצעות כלי התקשורת, סרטים, תוכניות חינוך ולימוד. [הם עושים זאת] באמצעות עושי דברם המשולבים בתוך ארגונים ציוניים בעלי שמות שונים ומבנים מגוונים כ"בונים החופשיים", "מועדוני רוטרי", גופי ריגול ועוד [ארגונים] זולתם, כולם מאוּרות של הרס ושל זורעי הרס. לרשות הארגונים הציוניים האלה עומד שפע של יכולות חומריות עצומות המאפשרות להם למלא את התפקיד המיועד להם בתוך החברות האנושיות, כך שהארגונים [הללו] יממשו את מעשיהם בשעה שהאסלאם נעדר מן הזירה והמוסלמים מנוכרים אליו..".

 

סעיף 28: סעיף זה, מהארסיים בסעיפי האמנה באנטישמיות הבוטה שבו[30], פותח בתאור עז רושם של הארגונים החשאיים ההרסניים המשרתים את היהודים:

" הפלישה הציונית[31] הינה פלישה אכזרית, אשר אינה נרתעת מלנקוט בכל הדרכים, תוך שהיא משתמשת בכל האמצעים הבזויים והמתועבים להגשמת מטרותיה. בהסתננותה [אל תוך החברה] ובפעולות הריגול שלה היא נשענת במידה רבה ביותר על הארגונים הסודיים אשר נוצרו מתוכה, כ"בונים החופשיים" ומועדוני "רוטרי" ו"ליונס" ועוד גופי ריגול זולתם. כל הארגונים הללו, בין אם נסתרים הם ובין אם גלויים, פועלים לטובת הציונות ובהנחייתה. הם שמים להם למטרה למוטט חברות, להשמיד את הערכים, לקעקע את הכבוד בין הבריות, לדרדר את המוסר ולהביא את הקץ על האסלאם. הם אלה העומדים מאחורי הסחר בסמים ובחומרים המשכרים לסוגיהם, כדי שייקַל עליהם לאחוז בשלטון ולהתפשט."

 

ד.     מתוך סעיפים – 7, 15, 22, 27 על הכוחות העולמיים הסרים למרותם של היהודים:

תמונת היהודים כפולשים שזה מכבר חדרו לארצות רבות, וכשולטים בגורמי כוח עולמיים רבי השפעה נזכרת באמנה גם בלא ציון מפורש של הארגונים העומדים לרשותם. בולטים בכוחות אלה הכוחות הקולוניאליסטים הסרים למרותם של היהודים ונזכרים גם כוחות עולמיים העושים את מצוות היהודים בלא לנקוב בשמם.

 

הכוחות הקולוניאליסטיים

האמנה קובעת בסעיף 22 כי היהודים מניעים ארועים היסטוריים בעולם מזה מאות בשנים ("הם אלו העומדים מאחורי המהפכה הצרפתית"), וכי הם שהניעו את הכוחות הקולוניאליסטיים, שעליהם השתלטו, לכבוש את עולם האסלאם.

סעיף 22 חובר בדבריו אלה לנאמר בסעיף 15, ויחדיו שני הסעיפים קושרים את פעולתם עתיקת היומין של היהודים בצלבנים עצמם, וזאת באופן הבא:  כאשר הצבאות של הארצות הקולוניאליסטיות, ארצות הנשלטות ומוּנָעות בידי היהודים, כבשו את ארצות המוסלמים הם מימשו בכך תוכנית שהגו הצלבנים לשוב ולהשתלט על המוסלמים, תחילה - באמצעות ערעור הכרתם הדתית, ואחרי כן - באמצעות כיבוש צבאי.

 

ישנם סעיפים נוספים באמנה המעידים על כי הכוחות הקולוניאליסטים פועלים בשרות היהודים, וחלקם מלמדים גם כי הכוחות הקולוניאליסטים ממשיכים לערער את התרבות האסלאמית, ועל כן חובה על המוסלמים לטהר את התרבות האסלאמית מהשפעתם המזיקה. להלן הקטעים מחולקים לשתי קבוצות:


-        1.  קטעים המלמדים על השליטה היהודית במדינות הקולוניאליסטיות (סעיף 22) ועל שיתוף הפעולה בין הציונות העולמית והכוחות הקולוניאליסטיים (סעיף 32):

סעיף 22: "... באמצעות הממון אף השתלטו על המדינות הקולוניאליסטיות, ודחפו אותן לשעבד חבלי ארץ רבים, כדי למצות עד תום את אוצרות חבלי הארץ הללו וכדי לפזר בהם את שחיתותם..."

סעיף 32: "הציונות העולמית והכוחות הקולוניאליסטיים מנסים באמצעות תמרון מחוכם ותוכנית מדוקדקת להוציא את המדינות הערביות בזו אחר זו ממעגל הסכסוך עם הציונות, כך שבסופו של דבר תבודדנה את העם הפלסטיני..."

 

-        2. קטעים המלמדים כי הצלבנים הגו את הבלבול הרעיוני שבעקבותיו עלה בידי הכוחות הקולוניאליסטיים לכבוש את המוסלמים (סעיף 15), וכי הקולוניאליזם העצים את הפלישה הרעיונית (סעיף 27) וכי סילוק השפעותיה של הפלישה הרעיונית הכרחי על מנת להביס את הציונות (סעיף 35):

סעיף 15: הסעיף קובע כי חובה לעצב מחדש את ההכרה של המוסלמים בידי המשכילים, חכמי הדת, אנשי החינוך ומומחי התקשורת  "...כדי לטהר אותה [את ההכרה המוסלמית] מהשפעות הפלישה הרעיונית שדבקה בה מידי האוריינטליסטים והמיסיונרים. הפלישה הזו החלה פושטת על האזור אחרי שצַלַאח אל-דין אל-אַיּוּבִּי הביס את צבאות הצלבנים. הצלבנים הבינו אז כי אין זה אפשרי להכריע את המוסלמים, אלא אם כן פלישה רעיונית תכשיר לכך את הקרקע, [פלישה רעיונית] אשר תבלבל את מחשבתם, תסלף את מורשתם ותטיל דופי באידיאלים שלהם. או אז תתקיים פלישה באמצעות צבאות. [פלישה רעיונית] זו היתה הכשרת הקרקע לפלישה הקולוניאליסטית...".[32]

 

סעיף 27: לדברי הסעיף תמיכתו של אש"ף ברעיון המדינה החילונית כמו גם הבלבול הרעיוני השורר בעולם הערבי הם  "...תוצאה של הפלישה הרעיונית אשר העולם הערבי היה נתון להשפעתה מאז תבוסת הצלבנים, ואשר האוריינטליזם, המסיונריות והקולוניאליזם העצימו אותה..."

סעיף 35: סעיף זה קורא ללמוד מאופן הבסתם של הצלבנים והמונגולים כיצד להביס את הפלישה הציונית שבאה בעקבותיהם, והלא "...אין זה [ - הבסת הפלישה הציונית] דבר כְּבד משקל עבור האל כל עוד הכוונות צרופות, ההחלטה נחושה ו[כל עוד] המוסלמים לומדים מנסיונות העבר, נחלצים מהשפעותיה של הפלישה הרעיונית והולכים בעקבות אורחות חייהם של דורותיהם הראשונים."

 

הכוחות העולמיים שזהותם אינה מצויינת

האמנה מזכירה כוחות עולמיים הסרים למצוותם של היהודים ופועלים בזירה האסלאמית והפלסטינית. כוחות אלה עומדים לצד היהודים כנגד הג'יהאד שהמוסלמים מנהלים נגדם.

להלן קטעים המלמדים כי הכוחות העולמיים הסרים למרות הציונות מציבים מכשולים בפני לוחמי הג'יהאד בפלסטין (סעיף 7), וכי עושי דברם של היהודים הם האחראים לקונפליקטים בין התנועות הלאומיות הפועלות בזירה הפלסטינית (סעיף 25) וכי חובה ללמוד היטב את טבעם של הכוחות המסייעים לאויב כחלק מגיבושה של ראיית העולם הראויה למוסלמי לוחם הג'יהאד (סעיף 16). בסעיף המסיים את האמנה – סעיף 36 – האמנה מוצאת לנכון להדגיש במיוחד כי לצד האויבים היהודים פועלים בעולם כוחות המוּנָעים על ידם.

 

סעיף 7: הסעיף קובע כי אין בכוחם של הכוחות הסרים למרותה של הציונות לעצור את לחימת הג'יהאד נגד היהודים בפלסטין, ג'יהאד שיימשך עד אחרית הימים, וזאת אף כי הצליחו להערים מכשולים בדרכן של החוליות השונות הלוחמות בו (בג'יהאד זה לחמו כבר עז אל-דין אל-קסאם ואחיו מקרב "האחים המוסלמים" ב-1936, הפלסטינים ו"האחים המוסלמים" ב-1948, "האחים המוסלמים" ב-1968 ועוד אחרים אחריהם, ועתה גם החמאס נוטל בו חלק):  "...אף אם חוליות [הג'יהאד] רחוקות זו מזו, ואף אם בפני המשכתו של הגי'האד מעכבים מכשולים שאותם מציבים בפני לוחמי הג'יהאד כוחות המוּנָעים בעולם בידי הציונות[33], הנה תנועת ההתנגדות האסלאמית מצפה להגשמת הבטחת האל, יארך הזמן ככל שיארך, והלא השליח [מוחמד], תפילת אללה עליו וברכתו בשלום, אומר: ' שעת קץ כל הימים לא תבוא עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים והמוסלמים יהרגו אותם, עד כי היהודי יתחבא מאחורי אבנים ועצים, והאבנים או העצים יאמרו [למוסלמי]: הוי מסלמי, הוי עבד אללה, הנה יהודי מאחורי, בוא והרוג  אותו! פרט לעַ'רְקַד, שהוא מעציהם של היהודים ' (מסרו את המסורת אל-בֻּחַ'ארִי ומֻסְלִם) "[34].

 

סעיף 25: כל מגמה או עמדה העומדות בניגוד לשיתוף הפעולה ההרמוני שמבטיח החמאס לקבוצות הלאומיות הפועלות בזירה הפלסטינית הינן "...דברי כזב היוצאים מטעם האויבים או עושי דברם במטרה לזרוע בלבול ופירוד בין השורות והסחת הדעת באמצעות סוגיות שוליות..."

 

סעיף 16: "..אין מנוס מחינוך הדורות האסלאמיים באזורנו חינוך אסלאמי...וזאת לצד ההכרח ללמוד בלמידה מדוקדקת את האויב על יכולותיו החומריות והאנושיות, להתוודע את מוקדי החולשה והכוח שלו ולהכיר את הכוחות אשר מסייעים לו ועומדים לצידו...".

 

סעיף 36: לסיומו של טקסט נודעת השפעה עזה על זכרונו ותודעתו של הקורא. הסעיף האחרון החותם את האמנה קובע כי תנועת החמאס מבטיחה "לסייע לכל הקבוצות והארגונים הפועלים נגד האויב הציוני ונגד אלו המוּנָעים בידיו בעולם...".

 

 * ד"ר אליהו שטרן הוא מרצה באוניברסיטה העברית וחוקר במכון ממרי[1] על תפיסת החמאס כי אדמת הארץ היא אדמת וקף – ראו באמנת החמאס פרק 3 ובעיקר סעיף 11.

[2] את שני ההיבטים הנוספים - מוחמד והיהודים ומלחמת אחרית הימים ביהודים – אתאר בקרוב בפרסום אחר. על טקסט שפירסם ארגון "איגוד חכמי הדת של פלסטין", שבראשו אנשי חמאס, המבטיח כי השמדת היהודים הנה היא קרבה, ועל האפשרות כי ניכרת בו השפעת דאע"ש על החמאס – ראו מאמרי – אליהו שטרן, "השימוש במסורת הריגת היהודים בידי המוסלמים לקראת בוא אחרית הימים באמנת החמאס ובפרסום של "איגוד חכמי ההלכה של פלסטין" (בראשו אנשי חמאס) ",  https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?6066 ובאנגלית - Eliyahu Stern, The Hadith Of The Stones And The Trees – On The Muslims Killing The Jews Ahead Of The End of Days – In The Hamas Charter And In A Publication Of The Hamas-Affiliated Palestine Scholars Association

 https://www.memri.org/reports/hadith-stones-and-trees-%E2%80%93-about-muslims-killing-jews-ahead-end-days-%E2%80%93-hamas-charter-and

[3] הרבה מהסוגיות המובאות להלן נדונו בהרחבה בפרק שחיברתי בספר Religion, Hateful Expression and Violence שהוא פרי יוזמה בינלאומית לחפש כלים למאבק משפטי נגד שיח שנאה שמקורותיו דתיים. להרחבת היריעה בסוגיות הנדונות ובסוגיות נוספות – ראו שם:Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 777-824.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/ במהלך הדברים אביא הפניות לדיונים המורחבים באותו פרק.

[4] מלבד הדברים שיובאו בסוגיה זו להלן, ראו פירוט נרחב על הזיקה בין היהודים לצלבנים בפרקי Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 777, 785, 788, 790, 793, 795-798, 814, 819, 821, 823-824. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/

[5] על קו הזמן ההיסטורי המקודש של הג'יהאד באמנת החמאס, ראו דיון נרחב בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 791-799.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  

עיון בספרו של דיויד קוק על הספרות האפוקליפטית האסלאמית המודרנית, מחקר שנשען בעיקרו על חיבורים שחוברו בידי רדיקלים ערבים בשנים שחלפו אחרי חיבור האמנה, מעלה כי הקונספירציה האנטישמית המגולמת ב"פרוטוקולים" תופסת מקום מרכזי ביותר בהגותם של המחברים. לתפיסתם אנו מצויים כבר עתה במלחמת אחרית הימים כנגד היהודים – אותם כוחות רשע עתיקי יומין המתוארים ב"פרוטוקולים". ראו – David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University PressNew York, 2008, pp. 11, 15, 17-35, 59-71. מבחינה זו ניתן לשייך את אמנת החמאס לניצניה של אותה ספרות אפוקליפטית.

[6] ראו גם את הצגת "הפרוטוקולים" בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 786-790.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  

[7] פירוט נרחב, גם אם לא מלא, של ההאשמות נגד היהודים ב-24 הפרוטוקולים, ראו בספרה של השופטת המנוחה הדסה בן-עתו, "השקר מסרב למות – מאה שנות 'הפרוטוקולים של זקני ציון'", דביר, תל אביב, 1998, עמ' 24-29, ובגירסה מעודכנת של הספר שהופיעה ב-2005 - Hadassa Ben-Itto, The Lie that Will Not Die – The Protocols of the Elders of Zion, Vallentine Mitchel, London, 2020, pp. 9-15 .

[8] "הפרוטוקולים של זקני ציון", מקורותיהם ונסיבות חיבורם זכו למחקר ענף ביותר. ראו על כך בפרקי -  Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 786-787 notes 14, 16.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/

[9] דוגמא מובהקת למחקר כזה ניתנה בספרו של נורמן כהן –

Norman Cohen's Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, Harper Torchbooks, New York, 1967.

 שלושה עשורים מאוחר יותר התחקתה השופטת המנוחה הדסה בן-עתו בספרה "השקר מסרב למות" אחר שני משפטים כאלה, ובעיקר היא מתארת בספר ראיות ועדויות מפי עדים שחיו בזמן הזיוף, והוצגו במשפט שהתנהל בברן ב-1934. עם זאת, ראו את דבריו של השופט המנוח חיים כהן בהקדמתו לספרה של בן עתו, דבריו המטילים ספק עמוק ביכולתם של סִפרה ושל מחקרים אחרים לעצור את הקונספירציה של "הפרוטוקולים": "...הפרוטוקולים הפכו למעין עיקרי-אמונה שהנחו את האנטישמיות מאז ועד היום. כמה ספרים טובים שנכתבו כדי להזימם ולחשוף את הזיוף הגס כלל לא הגיעו לתודעתם של מפיצי השקרים או של מאמיניהם, ולמעשה שימשו רק להרגעת היהודים והמשכילים הלא-יהודיים, מה גם שמחברי כתבי פלסתר כאלה ומפיציהם  אינם יכולים, מטבע הדברים, להיות שותפינו לוויכוח. חוששני שגם הספר המונח לפנינו לא יעשה רושם על אותם שונאים מושבעים של היהודים והיהדות...".

[10] ראו על כך את דבריה של בן-עתו והפניות לדוגמאות שהיא מביאה בסיפרה (ביניהן: המלחמה בעיראק, הפגיעה במגדלי "התאומים", מחלת האיידס) בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, p. 787 .. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/

[11] לאחרונה ראו אור בממר"י שני פרסומים רחבי היקף על הפצת ה"הפרוטוקולים של זקני ציון" בעולם הערבי בעבר ובהווה, כמו גם על תפוצתם רחבת ההיקף עד מאד בפרסית, תורכית ואורדו: הפרסום האחד - Yigal Carmon, "The Protocols of the Elders of Zion in the Arab and Muslim World – Past and Present", MEMRI, Daily Brief #493, June 22, 2023; - https://www.memri.org/reports/protocols-elders-zion-arab-and-muslim-world-%E2%80%93-past-and-present   ;והפרסום השני - The Protocols of the Elders of Zion in the Arab and Muslim World – 120 Years Since Their Emergence, MEMRI, Washington, 2023. - https://www.memri.org/reports/protocols-elders-zion-arab-and-muslim-world . 

בממר"י ראה אור גם פירסום מוקדם יותר על הפצת "הפרוטוקולים" בעולם הערבי ועל מקומם המרכזי באנטישמיות הערבית בת ימינו - Menahem Milson, "A European Plot on the Arab Stage: The Protocols of the Elders of Zion in the Arab Media", MEMRI. Inquiry & Analysus Series, No, 690,20 May 2011. ראו בקישור https://www.memri.org/reports/european-plot-arab-stage-protocols-elders-zion-arab-media

עוד על דיוניהם של בן-עתו והרכבי ב"פרוטוקולים" ראו בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 787-788 note 18.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/

[12] תרגום מלא של אמנת החמאס לאנגלית מאת פרופ' מנחם מילסון פורסם על ידי ממר"י  ב-2006 ופורסם שוב עם הקדמה באוקטובר 2023 – ראו https://www.memri.org/reports/hamas-charter-%E2%80%93-ideology-behind-massacre . תרגומו של מילסון נוסף גם כנספח לפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 807-824.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

[13] תשעת הסעיפים שבהם משובצים תכנים המצויים ב"פרוטוקולים" הם 7, 16, 17, 22, 25, 28, 30, 32, 36. סעיפים אחרים שבהם רושמם של הפרוטוקולים ניכר במיוחד – 15, 27, 29, 35.

[14] שלושת הכינויים מופיעים לעתים שזורים יחדיו במספר סעיפים, וראו פירוט על כך בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, p. 786 notes 12, 13.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

על הזיהוי הנפוץ בין ציונות לנאציזם באנטישמיות בעולם הערבי ראו במאמרו של מנחם מילסון - Menahem Milson, a lecture delivered at the opening of the annual international conference of the Global Forum for Combating Antisemitism held in Jerusalem on Sunday, 24 February 2008, MEMRI, Inquiry & Analysis Series, No. 442, 29 May 2008. ראו https://www.memri.org/reports/arab-and-islamic-antisemitism

[15] להלן פירוט הסעיפים לפי המוטיבים המופיעים בהם: השתלטות היהודים על כלי התקשורת – סעיפים 17, 22, 30; השתלטות היהודים על ההון – סעיפים 22, 30 ; ארגוני הריגול וההרס שלרשותם – סעיפים 17, 22, 28; כוחות רבים העומדים לרשותם – סעיפים 7, 16, 25, 36;  שליטתם ב"חבר הלאומים", האו"ם ו"מועצת הביטחון" – סעיף 22; הפלישה אל מרבית מדינות העולם – סעיף 30; עמידה מאחורי המלחמות והמהפכות – סעיף 22; הנעת הכוחות הקולוניאליסטים להשתלט על חלקים נרחבים מהעולם – סעיפים 22, 32; הפעלת הכוחות והארגונים הסרים למרותם כנגד האסלאם – סעיפים 22, 28; מימוש התוכנית הצלבנית נגד המוסלמים באמצעות בלבול רעיוני ופלישה קולוניאליסטית – סעיף 15; ההכרח לשיקום התרבות המוסלמית מפגיעות הפלישה הרעיונית – סעיפים 15, 27, 35 (וברוח זו הקורא יקרא גם את סעיף 29); הכוחות הסרים למרותם מציבים מכשולים בפני הג'יהאד נגד היהודים – סעיף 7. ציטוטים מתוך הסעיפים הללו ראו בנספח למאמר זה.

[16] הביטוי "הקורא" מתייחס במידה רבה גם לשומע, שפוגש את הטקסט לצלילה של ערבית חרוזה ורוויה במשקלים החוזרים על עצמם תוך העצמה של החוויה הדתית. על הכוח הסוגסטיבי המעורר שיש למרכיביו הפואטיים של הטקסט על תודעתו וחוויותיו של הקורא ראו דיוני בפואטיקה הסוגסטיבית (וההפניות הרבות המובאות שם) – אליהו שטרן, ההגנה מפני חטא בתפיסתו של אל-קֻשַיְרי, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים, תש"ע, עמ' 94-126, 368-377.

ראו גם את דיוני במוטיבים הפואטיים הסוגסטיביים באמנת החמאס בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 782-786.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

[17] גם מסורת החדית' מביעה אמת אלוהית, שכן לפי האמונה האסלאמית הנביא זוכה בעִצְמֽה – הוא מֽעְצוּם - דהיינו מוגן בידי האל מפני טעות וחטא. ראו על כך במאמרי ובהפניות המובאות בו – אליהו שטרן, "על הראייה המיסטית וההגנה מחטא בכתבי אל-קֻשַיְרִי", בתוך: אהרן ליש (עורך) וחגי ארליך, יקותיאל גרשוני, יצחק ויסמן וראובן עמיתי (עורכי משנה), האסלאם: המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה -קובץ מאמרים לזכרו של נחמיה לבציון, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים 2012, עמ' 153-155.

[18] תרגום פסוקי הקוראן במאמר זה לקוחים מתוך תרגומו של רובין -  אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור, תל אביב, 2005. התרגום לעברית של קטעי האמנה, מלבד פסוקי הקוראן המשובצים בהם, נעשה בידי המחבר.

[19] ראוי לשים לב לאמצעי הספרותי שבאמצעותו מעצימה האמנה את הנופך הדתי סמכותי של הטקסט: הבאת מקורותיה הספרותיים של מסורת חדית' אופיינית לספרות הדתית הסמכותית (כגון בספרות הלכה, פרשנות, עיקרי אמונה וכיוצא באלה). אדרבא, שני המקורות עצמם שהאמנה מזכירה (הידועים בכינויָם "אל-צַחִיחַאן" – "שני הנקיים מפגם"), אוסף החדית' של אל-בֻּחַ'ארִי (מת 870) ואוסף החדית' של מֻסְלִם (מת 875), הם שני קבצי החדית' הנחשבים למהימנים ביותר באסלאם הסוני.

[20] דיון מפורט בסעיף 7, ובכללו הבאת 11 הפניות לספרות החדית' המרכזית, שבהן נזכר החדית' המדובר – ראו בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 799-800.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

על חשיבותה היתרה של מסורת אפוקליפטית זו בספרות האפוקליפטית המודרנית – ראו David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University PressNew York, 2008, pp.35-36.

על כי סעיף 7 ובמיוחד מסורת "העצים והאבנים" שבו עשויים להעיד על קירבה לתפיסות של דאע"ש ופתח לזיהוי השפעת דאע"ש על מחשבתם של אנשי חמאס כיום – ראו מאמרי - אליהו שטרן, "השימוש במסורת הריגת היהודים בידי המוסלמים לקראת בוא אחרית הימים באמנת החמאס ובפרסום של "איגוד חכמי ההלכה של פלסטין" (בראשו אנשי חמאס) ",  https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?6066  ובאנגלית - Eliyahu Stern, The Hadith Of The Stones And The Trees – On The Muslims Killing The Jews Ahead Of The End of Days – In The Hamas Charter And In A Publication Of The Hamas-Affiliated Palestine Scholars Association

 https://www.memri.org/reports/hadith-stones-and-trees-%E2%80%93-about-muslims-killing-jews-ahead-end-days-%E2%80%93-hamas-charter-and

על השימוש בחדית' במערכת החינוך בגדה המערבית וברצועת עזה בסקירה שפורסמה על ידי IMPACT-se בשנת 2022 – ראו בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 799 note 32.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

עוד על השימוש במסורת "העצים והאבנים" במסגרת תוכניות לימוד ראו למשל על הימצאותו בתוכנית הלימודים הסעודית בפרסום של ממר"י משנת 2009 https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?2182&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93  ממר"י פירסמה עוד קודם לכן ב2004 את ביקורתו של ליברל מצרי על הופעת המסורת בתוכנית הלימודים הסעודית, ובה הזכיר הליברל המצרי כי מחבר תוכנית הלימודים הסעודי אף כרך את המסורת בריבוי שתילת עצי ע'רקד בידי היהודים: https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?1178&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93 ; ממר"י גם הביאו את דבריו של אינטלטואל תוניסאי המבקר את מערכת החינוך הסעודית, בין השאר באומרו כי מתוך ספרי הלימוד אשר בה למד בן לאדן את מסורת החדית' על האבנים ועצים והע'רקד. הוא מצטט מספר לימוד סעודי שבו לדבריו נאמר "אל-ע'רקד הוא עץ גדול וקוצני שהיהודים מרבים לשתול בפלסטין בימינו" https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?1497&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93 .

מסורת זו גם מצוטטת תכופות בדרשות, ואף נהוג מזה שנים לקבוע כי היהודים המודעים לסופם הקרב מרבים לשתול עצי ע'רקד בכל מקומות מושבם. ראו למשל: ב2003 דבריו של בן לאדן בדרשת חג הקורבן שפורסמה ברשתות חברתיות אסלאמיסטיות ובאל-ג'זירה - https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?1230&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93 ;

שימוש במסורת בדרשת יום שישי לעידוד פיגועי התאבדות בטלוויזית הרש"ף ב 2001- https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?418&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93  ; וכן בעוד דרשה שנישאה כחודש אחרי כן בעזה- https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?431&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93%20%22%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%22  ; ראו גם בסיכום דרשות יום שישי שפירסם ממרי בספטמבר 2001 - https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?431&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93  ; וסיכום נוסף שפרסם המכון בשנת 2002 של דרשות שנשאו שיח'ים סעודים בשלהי המאה הקודמת ובשנותיה הראשונות של המאה הנוכחית, ובהן מופיעה מסורת החדית' ולעתים לצד המסורת מסופר על שתילת עצי הע'רקד המרובה בידי היהודים - https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?1256&findWords=%D7%A2%27%D7%A8%D7%A7%D7%93

בתוך פרסומי מכון ממר"י ראו סרטון וידאו בו שולבו יחדיו בזה אחר זה דרשנים רבים המדקלמים את המסורת, ובחלקו האחרון גם מופיעה הטענה כי כל מי שיפתח במחשבו את אתר Google Earth יוכל לראות במו עיניו כי היהודים המכירים מסורת זו ומאמינים בה נערכים לקראת בוא הקץ על ידי שתילת עצי ע'רקד מאסיבית בכל הארץ, ומושמעת גם הקביעה כי היהודים יחוסלו עד האחרון שבהם - https://www.facebook.com/memri.org/videos/10156605905024717/

ראו גם על דרשה בתחנת הטלויזה של חמאס אל-אקצא (Al-Aqsa TV) Meir Litvak " "Martyrdom is Life": Jihad and Martyrdom in the Ideology of Hamas", Studies in Conflict & Terrorism, 33:8, 2010, p. 727.

[21] הפלישה הרעיונית - אל-עַ'זְו אל-פִכְּרי – הינו מושג שגור בשיח האסלאמיסטי לתאור ההשפעות התרבותיות שאומצו בעולם האסלאם מן המערב, השפעות שאינן עולות בקנה אחד עם עקרונות דתיים אסלאמיים. תכופות נזכרים האוריינטליסטים והמיסיונרים כאלה שגרמו נזק רעיוני רב במיוחד למוסלמים. ראו על כך גם הפניות בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, p. 797.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/   .

[22] על מקומות אלו ראו בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 790, 793, 795-798, 821, 823-824 .. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

בסעיף 35 באמנה נזכרים "המזרח הקומוניסטי" ו"המערב הצלבני". השימוש במושג "המערב הצלבני" לציון "המערב" הניצב כנגד האסלאם הינו שימוש רווח בשיח האסלאמיסטי, ראו למשל בספרות האפוקליפטית המודרנית - David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University PressNew York, 2008, p. 5 .

[23] על חשיבות הקביעה כי היהודים הביאו להפלת הח'ליפות ראו בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 801-802.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

[24] על חשיבותו היתרה של עמר בן אל-ח'טאב במסורת של האסלאם הסוני ראו: Hava Lazarus-Yafeh, “‘Umar b. Al-Khaṭṭáb – Paul of Islam?”, in id., Some Religious Aspects of Islam, Brill, Leiden, 1981, pp. 1–16.

[25] על שלילת ההשפעות הבאות מ"המערב והמזרח" השגורה בשיח האסלאמיסטי, ועל חשיבות הופעתם של "המערב והמזרח" באמנת החמאס ככלי לקשירת היהודים כיום הן בצלבנים והן במונגולים בימי הביניים – ראו דיון בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 795-799.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/.

[26] על האופן שבו האמנה קושרת את סעיף 22 בסעיף 32 בתודעתו של הקורא – לא רק בתכניהם של שני הסעיפים, אלא גם בכלים פואטיים ייחודיים – ראו בפרקי – Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, p. 790.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  . דיון מפורט בסעיף 22 ראו שם. עמ' 800-802.

[27] האשמת היהודים בהיותם "סוחרי מלחמות" מופיעה גם בסיומו של סעיף 32 הנזכר  לעיל.

[28] ראו על כך למשל: Helmut Reinalter, “Freemasonry”, in Richard S. Levy (Editor), ANTISEMITISM A Historical Encyclpedia of Prejudice and Persecution. Vol. 1: A-K, pp. 244-246  וההפניות הנזכרות שם; United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, “Freemasonary”, Holocaust Encyclopedia - https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/freemasonry

אני מודה לד"ר מרק וולוביץ' על עצתו הטובה והפניותיו.  על "הבונים החופשיים" בעולם האסלאם ראו Thierry Zarcone, “Freemasonry and Islam”, in: Henrik Bogdan and J.A.M. Snoek (eds.), Handbook of Freemasonary, Brill, Leiden , 2014, pp. 233-257 . הכותב מתאר את סוגי ההתנגדות שהתעוררה כנגד "הבונים החופשיים" בעולם האסלאם ובכללם: האשמה בפעילות מסיונרית שנועדה להוציא את ירושלים מיד המוסלמים; טענה למבנה ארגוני והגותי המנוגדים לתפיסות האסלאם; וטענה נגד בינלאומיותו של הארגון העומדת בסתירה לפטריוטיות וללאומיות – שם. עמ' 251-253. בולטת במיוחד האשמת "הבונים החופשיים" כי הם ארגון יהודי הקשור בציונות. האשמה זו הוטחה בארגון כבר מסוף המאה ה-19 תוך שקשרה אותו באמפריאליזם ובקולוניאליזם. משנות ה-50 ואילך ההאשמה הזו הועצמה מאד והיתה לנושא המרכזי של ספרות ענפה נגד הארגון בתורכיה ובעולם הערבי – שם. עמ' 252. עוד מספר הכותב כי לצד האשמתם בזיקה לציונות חל איסור על פעולתם של "הבונים החופשיים" במדינות שונות במזרח התיכון, וכי בימי המהפכה האסלאמית באיראן ב-1979 הם הואשמו בכך שהם סוכנים אנגלו-אמריקאים ואנגלו-ציונים, ונרדפו בידי שלטונות המהפכה – שם. עמ' 244-245.

[29] על חיבור של מחבר אפוקליפטי שראה אור ב-1994 ואשר לפיו הקמת האו"ם ומועצת הביטחון היא חלק מפעולת האויב היהודי במסגרת מלחמת אחרית הימים, ראו – David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University PressNew York, 2008, pp, 66-67.

[30] תאור רחב של הסעיף, תוך ניתוח מאפייניו הפואטיים והשפעתם החריפה על הקוראים, ותוך עמידה על עושר המושגים המצוי בו והתחקות אחר מקורותיהם של כמה מהם - ראו בפרקי - Eliyahu Stern, “The Use of Religious Themes to Islámize European Anti-Semitism and Motivate Hateful Expression in the Hamas Covenant", in: Morten Bergsmo and Kishan Manocha (eds.), Religion, Hateful Expression and Violence, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2023, pp. 802-804.. קישור לפרק: https://www.legal-tools.org/doc/wzbk17/  .

[31] בכמה מהגירסאות הקיימות של האמנה של החמאס, הביטוי הפותח את הסעיף הוא "הפלישה הצלבנית" ולא "הציונית", כולל בגירסא של האמנה שהופצה בחוברת באזור קלקיליה בשנת 2004 שאת הצילום שלה ניתן למצוא ב - https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf . ראו גם דוגמא נוספת ב https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1988

 

[32] על האשמת "הבונים החופשיים" בפעילות מסיונרית שמטרתה ליטול את ירושלים מידי המוסלמים, דבר שהוא המשך למשימה שנטלו על עצמם הצלבנים, וזאת בתורכיה במאה ה-19 – ראו Thierry Zarcone, “Freemasonry and Islam”, Henrik Bogdan and J.A.M. Snoek (eds.), Handbook of Freemasonary, Leiden, 2014, p.252.

[33] האמנה משתמשת במטאפורה - חגים ברקיע שסביב האויב הציוני. השימוש במטאפורה זו מצוי גם בסעיף 36.

[34] ראו דיון בסעיף זה ובמסורת זו למעלה בסעיף 4.