המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני: נשים בירדן נתונות להטרדות וליחס מזלזל; נחוץ שינוי כולל ביחס אליהן
4/1/2018


כותב ירדני: נשים בירדן נתונות מידי יום להטרדות, ליחס מזלזל, ולהתכחשות לזכויותיהן; נחוץ שינוי כולל  ביחס החברה אליהן

 

ב-21.11.2017 שידר הערוץ הגרמני Deutsche Welle בשפה הערבית תוכנית נוער בנושא זכויות הנשים בירדן, במהלכה סיפרה צעירה ירדנית על הטרדה מינית שחוותה וציינה כי כשהלכה להתלונן על האירוע הוטרדה בשנית על ידי איש ביטחון. מחמוד אל-ח'ראבשה, אשר שימש בעבר חבר פרלמנט שהשתתף בתוכנית, התפרץ על הצעירה ופקפק במהימנות עדותה. אל-ח'ראבשה טען כי בירדן לא קיימת תופעה של הטרדות מיניות וכי בדבריו, הוא מגן על כבודה של ארצו. מגיש התוכנית, שיצא להגנת הצעירה, התעמת עם אל-ח'ראבשה והשתיקו, וזה עזב את האולפן בזעם. מאוחר יותר הודיע אל-ח'ראבשה כי בכוונתו להגיש תביעה נגד הערוץ באשמת פגיעה בשמה הטוב של ירדן.[1] במהלך התוכנית רואיינו צעירים בנוגע ליחסם לנשים. חלקם הביעו עמדות שוביניסטיות קיצוניות. אחד המרואיינים אף טען כי אם יגלה שאחותו יוצאת לעבוד בשעות הלילה, ירצח אותה. (ראו קליפ ממרי להלן)


בתגובה לאירועים אלה, פרסם נדאל מנצור, מנהל המרכז הירדני להגנת העיתונאים וחירותם, מאמר ביומון אל-ר'ד, תחת הכותרת "הפסיקו את האלימות  נגד הנשים", בו תקף את דברי אל-ח'ראבשה כמו גם אמירות שוביניסטיות אחרות שנאמרו על ידי צעירים נוספים שהשתתפו בתוכנית. מנצור טען במאמרו כי התופעה של יחס מזלזל כלפי נשים, הטרדתן והתכחשות לזכויותיהן היא תופעה ידועה ומוכרת בירדן, גם אם יש כאלה המנסים להתכחש לכך. לדבריו, לתופעה זו יש שורשים חברתיים, תרבותיים ומנטליים ולכן אין די בתיקוני החקיקה, שנערכו לאחרונה בירדן[2] כדי לחזק את ההגנה על הנשים אלא נחוץ שינוי כולל ביחסה של החברה אל האישה. 

 

להלן קטעים מתורגמים ממאמרו:

 

"התוכנית, שעוררה דיון נרחב ברחוב הירדני, לא חשפה דברים בלתי ידועים. כל מה שנאמר בה ידוע, הכל מסכימים עליו והממשלה מכירה בכך עוד לפני תנועות הנשים וארגוני זכויות האדם. האם הממשלה מתכחשת לכך שזכויות הנשים אינן שוות לזכויות הגברים? האם אינה יודעת שהשתתפות הנשים [בחיים] הפוליטיים היא צנועה? האם אינה יודעת שקיים פער מגדרי בין גברים לנשים וכי השתתפות נשים בשוק העבודה היא נמוכה על אף שהן בולטות בחינוך האקדמי?...

 

הצגת הנחות יסוד אלה הכרחית לצורך התייחסות להאשמות שהוטחו [על ידי אל-ח'ראבשה] במהלך התוכנית, להתקפה חסרת התקדים [מצדו על המתלוננת], להכחשת נתונים וסטטיסטיקות ידועים, כמו גם לפקפוק [מצדו] באג'נדה של התוכנית והאשמת המגיש במשוא פנים ובחוסר אובייקטיביות. זאת, בנוסף לאי הקשבה מצדו לדעותיהם של אנשים אחרים, שישבו סביב שולחן השיח...


ידוע לי שמה שנאמר [בתוכנית] איננו מקרה חריג של התכחשות ל[נושא] זכויות האישה והתעלמות ממנו ועקיפתו באמצעות [הסטת] הדיון [לנושא אחר הנוגע] לזכות הריבונות של המדינה. כמו כן אינני מתפלא כלל שישנן חממות חברתיות המעודדות גישה מזלזלת כלפי האישה וכופות חברה גברית, ולא נראה שתופעה זו עתידה להסתיים בקרוב. מה שמצער הוא ליבוי האלימות נגד נשים, ההתכחשות לעובדה שהן מוטרדות והאשמת כל מי, שמנסה להרים קול ולהזהיר מפני השתקת מקרים של חילול [כבודן של נשים] - כשקרן.

 

כיום פרשיות של הטרדה מינית מפילות כוכבים ומנהיגים פוליטיים בעולם. גופי תקשורת ומוסדות פוליטיים רודפים כל מי שהוכח כי ביצע פשע של הטרדה מינית, אפילו אם עברו מאז שנים רבות, ונשים, חלקן מפורסמות, שוברות את שתיקתן וחושפות פשעים שבוצעו נגדן. אחרי כל זה, יש בירדן מי שמנסה לומר שהדיבורים על הטרדות מיניות בארצנו הם המצאה מוחלטת ומאשים את הקורבן, שהרימה את קולה בכך שהיא הסיבה למה שקרה. זאת, בנוסף להאשמת [המתלוננת] באמירת שקר, הטלת ספק בזהותה [הירדנית] ורמיזה לצופה כי היא זו שאחראית לפיתוי [הגבר].

 

לבעיית ההטרדה המינית שורשים והגדרות משפטיות ובארצנו מה שחשוב ביותר הם ההיבטים החברתיים, התרבותיים והמנטליים. התיקונים האחרונים, שנעשו בחוק העונשין, חיזקו את מערך ההגנה על נשים מפני אלימות... ולמרות זאת, אני סבור שמערך זה זקוק לתיקוני חקיקה [נוספים]. כך למשל, חוק העבודה אינו מגן על האישה העובדת מפני הטרדה, והדבר מסתכם בסעיף 29 המעניק לכל מי שהותקף מינית על ידי המעסיק או בא כוחו ועזב את העבודה, את הזכות לדרוש את זכויותיו ולקבל פיצוי.

 

נשים בירדן נתונות מידי יום להטרדה מילולית או פיזית והן נכוות מאש השתיקה, משום שהעוול של החברה כמוהו כחרב חסרת רחמים, אפילו אם נניח לצורך הוויכוח שהחוק עושה עימן צדק. הבעיה שלנו מורכבת יותר מאשר תיקון בחוק ותוכנית הטלוויזיה הזו נתנה לכך ביטוי בהציגה עמדות של צעירים שהביעו התנגדות לכך שאישה תעבוד בשעות הלילה ואף איימו לרצוח אותה אם תעשה זאת, שכן בכך היא [פוגעת] 'בכבוד' המשפחה. [צעירים] אלה אינם מכירים בכך שהאישה היא ישות [חיה], במעמדה [המשפטי כבוגרת על פי החוק], ובזכותה לקבוע את גורלה ולקבל החלטות על חייה. הם מתייחסים אליה כאל גוף וערווה כאילו שהם פטרונים על קיומן, רצונן ונפשותיהן של הנשים הללו בשם המסורות ו[מטעם] השבט.

 

התוכנית לא חשפה דברים שאינם ידועים, אלא היא חשפה דעות חשוכות של חלק מהאנשים, שמעוניינים להנחיל דעות אלה בחברה. דבר זה גורם לנו לזעוק: 'הפסיקו את האלימות נגד האישה, הפסיקו את האפליה נגדה, עשו עימה צדק ועצרו את אלה, המתגאים בפגיעה בכבודן של הנשים'."[3][1] אל-ר'ד (ירדן), 21.11.2017; http://www.raialyoum.com, 21.11.2017, 22.11.2017

[3] אל-ר'ד (ירדן), 26.11.2017