המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב מצרי מהלל סדרת טלוויזיה מצרית אנטישמית, העוסקת בפרוטוקלים של זקני ציון
8/11/2017


כותב מצרי מהלל סדרת טלוויזיה מצרית אנטישמית, העוסקת בפרוטוקלים של זקני ציון

 

מחמוד ח'ליל, בעל טור ביומון המצרי אל-וטן, פרסם ב-28.7.2017 מאמר בשבח סדרת הטלוויזיה המצרית "פרש בלי סוס", שעוסקת בפרוטוקולים של זקני ציון אותה כינה כ"אחד מציוני הדרך הבולטים של הדרמה הטלוויזיונית". ח'ליל הדגיש במאמרו את אמיתות הפרוטוקולים וקרא להמשיך לשדרה, כדי שהנושא ישאר בתודעה למשך דורות. 

 

הסדרה "פרש בלי סוס" שודרה מספר פעמים בערוצים מצריים. היא שודרה לראשונה בטלוויזיה המצרית בחודש רמדאן בשנת 2002 ובשל תוכנה עוררה פולמוס במצרים בפרט ובעולם הערבי בכלל, טרם שידורה ולאחר מכן. [1] לדברי מוחמד צבחי, יוצר הסדרה והשחקן הראשי, משטר מובארכ נענה ללחצים חיצוניים והורה להסיר כמה סצנות מהסדרה, אך היא שודרה במלואה ב- 2012 לאחר עליית האחים המוסלמים, בראשות מוחמד מורסי, לשלטון. בספטמבר  2013, כמה חודשים לאחר שהנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי תפס את השלטון, שודרה הסדרה לרגל יום השנה ה-40 למלחמת יום הכיפורים, בערוץ המצרי הפרטי Dream.[2]

 

מחמוד ח'ליל[3]


 

להלן תרגום מאמרו של ח'ליל:[4]

 

"הסדרה 'פרש בלי סוס' שעוסקת ב'פרוטוקולים של זקני ציון', היא אחת מהסדרות החשובות ביותר שהפיקה הטלוויזיה המצרית. הנושא המרכזי שבו דנה הסדרה, קשור לספר 'הפרוטוקולים של זקני ציון', שהם המסמכים שגיבור הסדרה, חאפז נג'יב, הצליח להשיגם ולחשוף באמצעותם את התוכניות של הציונים ברמה העולמית והאזורית. השחקן הראשי ויוצר הסדרה, מוחמד צבחי, ציין לפני כמה ימים אירוע שהיה קשור בהפקתה, כאשר עמר סלימאן, מנהל המודיעין הכללי המנוח בתקופת [הנשיא חוסני] מובארכ, התערב בתסריט ודרש מצבחי להשמיט 140 סצנות - שלאחר מו"מ בין השניים ירד [מספרן] ל- 42 - שכללו חלקים הקשורים לפרוטוקולים של זקני ציון. השחקן הוסיף: 'שמרתי לעצמי את הסדרה על סרטי [הקלטה] ולאחר מהפכת ינואר [2011 במצרים] הצגתי אותה במלואה, ללא השמטות'. (לצפייה בקטעים מהסדרה הקישו על התמונה).

 

'הפרוטוקולים של זקני ציון' הוא אחד הספרים החשובים ביותר שידע העולם. הוא תורגם לשפות רבות, ביניהן ערבית. יש מי שסבור שהספר מייצג מסמך מזויף ויש מי שמאמין שהתוכנית שמכילים הפרוטוקולים היא מדויקת. על כל פנים, הספר בתרגומו הערבי של הסופר [המצרי] מוחמד ח'ליפה אל-תונסי,[5] היווה את הרעיון העיקרי בסדרה. מה שמעורר תשומת לב הוא שמי שכתב את ההקדמה לגרסה הערבית [של הספר] הוא גדול ההוגים הערבים, עבאס מחמוד אל-עקאד.[6] אל-עקאד, כפי הידוע, הוא חוקר קפדן שמסרב לקבל כנתון את המידע שהוא כולל בספריו, אלא לאחר שהוא בטוח בנכונותו. העדות של אל-עקאד וכתיבת ההקדמה לתרגום על ידו, נותנים לנו אינדיקציה שעלינו לקחת את תוכן הפרוטוקולים ברצינות.

 

איש לא יודע כמובן [מה היו] הסיבות שהניעו את עמר סלימאן המנוח להשמיט מהסדרה סצינות מסוימות הקשורות לספר. ייתכן שהדבר נבע מתכתיבים נסיבתיים מסוימים שהניעו אותו להתערב בתסריט של הסדרה. אולם, מה שברור הוא שהשתנות הנסיבות לאחר מהפכת ינואר 2011, אפשרה לשחקן מוחמד צבחי להציג את הסדרה במלואה כפי שהצהיר, כדי לחשוף את התוכנית הציונית הישנה להשתלט על העולם באמצעות מנגנוני הפיננסים, התעסוקה והתקשורת והשתלת פוליטיקאים נאמנים במדינות שונות, בפרט במדינות בעלות ההשפעה על קבלת ההחלטות בעולם, כמו ארה"ב. סילוקם של הפלסטינים מאדמתם היה נקודת המוצא הראשונה של יישום התוכנית על שלביה השונים.

 

עמים זקוקים מעת לעת לסוג של רענון זיכרון, וזה יפה שהאומנות ממלאת תפקיד בהקשר הזה. להערכתי, הסדרה 'פרש בלי סוס' היא אחד מציוני הדרך הבולטים של הדרמה הטלוויזיונית, וחובה על ערוצי [הטלוויזיה], בייחוד הערוצים הממלכתיים, לדאוג לשדרה מפעם לפעם, כדי לתת לדורות החדשים הזדמנות להכיר [את תוכנה] ולדורות הישנים הזדמנות לרענן את זיכרונם. מי ייתן והשחקן מוחמד צבחי, עם נוכחותו האומנותית המרשימה מאוד, יספק לנו יצירות חדשות כדוגמת 'פרש בלי סוס' שיהפכו את הדרמה לכלי שנכון להסתמך עליו בעיצובו הקוגניטיבי והרגשי של הצופה ובתיקון התפיסות השגויות שלו."[2] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 23.9.2013

[3] אל-וטן (מצרים), 28.7.2017

[4] אל-וטן (מצרים), 28.7.2017

[5] סופר מצרי (1915-1988). יליד הכפר תונס במצרים ומכאן שמו.

[6] הוגה, עיתונאי ומשורר מצרי בולט (1889-1964).