המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר מאיר ליטבק
תאריך
16/11/2005
מקום
בקהילת הראל