המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
Englishדו"חות קודמים

ממרי - להכיר את השכנים כדי לעשות שלום מופעל באמצעות מגוון אפקט