המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
דני זמיר, יאיר שלג
תאריך
2/11/2005
מקום
בקהילת הראל