המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מנהיג חמאס יחיא סנואר: נשמיד את אשקלון, ונמטיר על ערים נוספות מאות טילים במטח אחד

webaxyHiddenProperties = "lang=he&ID=875141_memri";

קוד הטמעה :