המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת חג שמח ממכון ממרי
27/3/2021


לכל נמענינו ולכל בית ישראל, שלוחה ברכת חג אביב וחירות שמח, מצוות מכון ממרי