המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
על המילון הערבי -עברי המקוון/ מנחם מילסון
11/12/2020

הרצאה של פרופסור מנחם מילסון - היועץ האקדמי של מכון ממרי - על מילונו הערבי-עברי המקוון: על שיקולי עריכה ובחירת מונחים, על המשותף והשונה לשפות הערבית והעברית, על הדיאלקטים השונים בערבית המדוברת ועוד. המילון הוא מפעל משותף של האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ממרי

קישור להרצאה