המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הפרסה של חידוש העשרת האורניום בידי איראן
3/7/2019