המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חג אביב שמח ממכון ממרי
21/4/2016




                                                      מאחל: צוות מכון ממרי