המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איומים בירי טילים על ישראל, בקליפ שמשדר ערוץ חות'י

קוד הטמעה :