המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

השר לענייני דת בסודאן, בקריאה ליהודים שעזבו: שובו לסודאן וקבלו אזרחות

קוד הטמעה :