המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

נשיא תורכיה: האיסור על תורכיה להחזיק בנשק גרעיני – איננו מקובל עלי

קוד הטמעה :