המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שחקן תורכי: ישראל חושפת ילדים פלסטיניים לקרינה הגורמת להם לעקרות. זהו רצח עם

קוד הטמעה :