המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

בכיר חות'י: ביכולתנו להשבית נמלי תעופה, תחנות כוח ומתקני התפלה במדינות המפרץ

קוד הטמעה :