המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

אינטלקטואל סודאני: באסלאם ישנו זרם דתי מסרטן, שיוביל לעריפת ראשים

קוד הטמעה :