המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איאתאללה איראני: עשינו מהפכה לא כדי להביא דמוקרטיה אלא למען הופעתו מחדש של האימאם הנעלם

קוד הטמעה :