המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איגיפטולוג מצרי: היטלר שנא את היהודים כי הם הפילו את גרמניה במלחמת העולם הראשונה

קוד הטמעה :