המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

יו"ר מפלגת הפלנגות בלבנון: חזבאללה גורר אותנו למלחמה שללבנונים אין קשר אליה

קוד הטמעה :