המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

חבר פרלמנט עיראקי לשעבר: אהיה אחד מהחלוצים שיבנו את הגשר בין היהודים העיראקים שחיים בישראל לבין עיראק

קוד הטמעה :