המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מנחה טלוויזיה עיראקי מצטט משורר סורי המבכה את מצבה של האומה הערבית

קוד הטמעה :