המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

זמרת ורופאת שיניים כוויתית: ביום הדין כולנו נילחם ביהודים; יש להם שער מיוחד בגיהינום

קוד הטמעה :