המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

פעילה בצעידות השיבה בעזה: נזרוק את היהודים לבורות, כפי שהיטלר עשה

קוד הטמעה :