המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ליברל כוויתי קורא לרפורמה תרבותית וחילונית באסלאם

קוד הטמעה :