המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

פעיל דאעש ערבי-ישראלי בשבי בסוריה: משטר אסד מתאכזר לאזרחיו; ישראל מתייחסת לערבים בהגינות ובשוויוניות

קוד הטמעה :