המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

דרשן ברחבת אל-אקצא: רק ח'ליף שימשול על פי חוקי השריעה יציל את ארצות האסלאם

קוד הטמעה :