המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מנהיג חמאס יחיא סנואר: איראן מסייעת לנו בנשק, ציוד וידע מקצועי

קוד הטמעה :