המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שיח' מסגד בישוב ג'ת: באסלאם אין פלורליזם. לא יתכן שלא מוסלמי ישלוט על מוסלמי

קוד הטמעה :