המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

בכיר חמאס פתחי חמאד: עלינו לשחוט ולהרוג כל יהודי על פני כדור הארץ

קוד הטמעה :