המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מרצה מצרי המלמד עברית: היהודים החרדים מכינים ואוכלים בפסח מצות עם דם

קוד הטמעה :