המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

פרופסור קטרי: נוצרים יכולים להתמודד בבחירות, אך למוסלמי אסור לבחור בהם

קוד הטמעה :