המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

המופתי החות'י של תימן: תוכנית המזון העולמית שולחת לנו מזון מורעל, ארגוני סיוע הומניטיריים מעבירים נ"צ לחדרי המבצעים של האויב

קוד הטמעה :