המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ילדים בקייטנה של הרשות הפלסטינית בטול כרם שורפים דגלי ארה"ב ואת תמונתו של טראמפ

קוד הטמעה :