המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר החוץ הלבנוני יוצא נגד הפליטים הסורים השוהים במדינתו

קוד הטמעה :