המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

החוקר המצרי אסלאם בחירי: כל הח'ליפויות היו למעשה מדינות טרוריסטיות

קוד הטמעה :