המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

חוקר כוויתי: היהודים משתמשים בדם נוצרים לאפיית מצות

קוד הטמעה :