המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

תלמיד לבנוני מאיים על ישראל בעברית: "ישראל חלשה יותר מקורי עכביש"

קוד הטמעה :