המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

דרשת יום שישי אנטישמית בטלוויזיית הרש"פ

קוד הטמעה :