המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר ההסברה הכויתי לשעבר סאמי אל-ניסף: שקרים ורמאות הם מחלה כרונית בחברה הערבית

קוד הטמעה :