המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר ההסברה הכוויתי לשעבר סאמי אל-ניסף, בביקורת קשה על האסטרטגיה של ההנהגה הפלסטינית והערבית

קוד הטמעה :