המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מגיש טלוויזיה עראקי: אנו צריכים להתנצל בפני היהודים שגורשו מעראק

קוד הטמעה :