המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

השגריר הפלסטיני בתורכיה פאיד מוצטפא: ישראל מתנשאת על גרמניה, אשר טרם השתחררה מתסביך האשמתה בנושא השואה

קוד הטמעה :