המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר בממשלת סודאן: אינני פוסל נורמליזציה עם ישראל, המשטרים הערבים סחרו בסוגיה הפלסטינית.

קוד הטמעה :