המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

חבר הפרלמנט מטעם חמאס מרואן אבו ראס: היהודים "האנשים המתועבים ביותר". היעד של חמאס הוא "לשחרר את פלסטין כולה מראש הניקרה עד אילת

קוד הטמעה :